Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Mody románových kronik v současné české próze
Id projektuGA18-09436S
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Petr Hrtánek, Ph.D.
Období1/2018 - 12/2020
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavv udržitelnosti
AnotaceSoučasná česká próza se opakovaně tematicky vrací k dějinám 20. století; řada děl se přitom dostává do subžánrové oblasti románové kroniky ? příběh pokrývá delší horizont fikčního času, děj je komponován a rytmizován v přirozené chronologii dnů či roků, obvykle se ukazuje, jak jsou životy hrdinů (a jejich potomků) průběžně ovlivňovány sledem historických událostí a procesů. Pro přítomnou českou literaturu je ale příznačné, že románové obrazy naší nedávné minulosti nejsou tónovány pouze dramatickými a tragickými odstíny; subžánr románové kroniky pracuje ve svých současných textových realizacích s poměrně širokou škálou modalit (například apokalyptickou, satirickou, ironickou, groteskní i fantastickou), případně využívá jejich kombinace. Navrhovaný projekt se proto zaměřuje právě na modální aspekty českých románových kronik (vydaných od roku 2000 do současnosti) a zkoumá dominantní umělecké dominantní umělecké prostředky a postupy, jimiž je jejich modalita utvářena a podporována.