Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Vzdělání, hospodářství a společnost 1848-1914: Socioekonomické souvislosti rozvoje profesně-vzdělávací infrastruktury v rakouském Slezsku
Id projektuGA18-04624S
Hlavní řešitelMgr. Petr Kadlec, Ph.D.
Období1/2018 - 12/2020
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
AnotaceProjekt si klade za cíl analyzovat interakce mezi hospodářským a sociálním vývojem, státní správou, společností, zástupci hospodářské sféry a profesně-vzdělávacími institucemi. Na příkladu situace v rakouském Slezsku hodlá postihnout vzájemné reakce na dlouhodobé modernizační procesy i na konjunkturální výkyvy hospodářství a změny hospodářské politiky státu. Hlavní devíza projektu spočívá v kombinaci makro- a mikropřístupu, v širokém uplatnění komparace a propojení témat, která byla doposud zkoumána odděleně. Projekt bude založen na analýze postojů k profesnímu vzdělávání na centrální, zemské, regionální a lokální úrovni, studiu angažmá státu, vedení obcí, profesních organizací i reprezentativního vzorku konkrétních podniků a politických a hospodářských elit. Profesně-vzdělávací infrastruktura bude sledována jak v celozemské perspektivě, tak i výběrově na úrovni jednotlivých škol.