Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Studium genetických změn u chordomů
Id projektuSGS17/LF/2017-2018
Hlavní řešiteldoc. MUDr. Jana Dvořáčková, Ph.D., MIAC
Období1/2017 - 12/2018
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceChordomy patří mezi vzácná nádorová onemocnění kostí a vznikají ze zbytků embryonální tkáně chorda dorsalis (notochord). Chordomy patří mezi pomalu rostoucí agresivní tumory, které jsou často rezistentní ke konvenční chemoterapii a radioterapii a mají tendenci k lokální invazivitě a rekurenci. Díky tomu je prognóza pacientů s chordomem špatná. Ačkoli byly chordomy intenzivně studovány histologicky, velmi málo je známo o molekulárních mechanismech, které jsou zodpovědné za jejich rozvoj. Navrhovaný projekt je zaměřen na studium genetických změn u pacientů s chordomem. Získané poznatky z molekulárního profilování chordomů mohou v budoucnu sloužit jako potenciální prognostické a prediktivní markery v personalizované molekulární terapii nádoru pomocí cílené biologické léčby. Realizace projektu rovněž významně přispěje k rozvoji kompetencí zapojených studentů, a to především posílením znalostí a dovedností v oblasti základních molekulárně biologických metod používaných při diagnostice nádorů.