OU

Jana Dvořáčková

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:doc. MUDr. Jana Dvořáčková, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: X 0, budova X
funkce:vedoucí ústavu
proděkanka pro specializační vzdělávání
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Ústav patologie (Lékařská fakulta)
Děkanát Lékařské fakulty
telefon, mobil: 597 372 301
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

1975 – 1981LF UP Olomouc, Všeobecné lékařství
1971 – 1975Gymnasium Ostrava – Zábřeh

Kvalifikace

2014Doc. – UK Bratislava – patologická anatomia a súdne lekarstvo
2006Ph.D. – LF UP Olomouc – patologie
1991Atestace II. stupně patologická anatomie
1985Atestace I. stupně patologická anatomie

Další vzdělávání, kurzy

Základy managementu jakost – Certifikát č.27120501/02
Systém jakosti v klinických laboratořích a akreditace – Certifikát č 5/2003
Školení odborných externích posuzovatelů pro akreditaci zdravotnických laboratoří – č. potvrzení 7/10/05/Ú/ZL a 5/03/06/ML/P

Zaměstnání, praxe

5/2007 – dosudpřednosta Ústavu patologie FNO
1994 – 2007Cytologická a bioptická laboratoř CGB laboratoř s. r. o (jednatel a vedoucí lékař)
1993 – 1995FNsP Ostrava, zástupce primáře Ústavu patologie
1981 – 1993KNsP Ostrava (FNsP), oddělení patologie, sekundární lékař

Odborné zaměření

Patologická anatomie

Akademické funkce a členství v orgánech

2017 – dosudčlen KORu, SORu
2017 – dosudproděkan pro Specializační vzdělávání LF OU
2014 – 2018člen vědecké rady LF MU Brno
2015 – dosudpřednosta Ústavu patologie LF OU
2010 – dosudčlen vědecké rady fakulty Nanotechnologií VŠB TU Ostrava
2010 – 2012člen vědecké rady LF OU
2010 – 2012Proděkan pro vědu a výzkum LF OU

Ocenění

1976Nejlepší studentská vědecká práce v rámci Československa – Zvolen
1981Studentská medaile LF UP Olomouc
2000 – 2001Grant EU Leonardo da Vinci – Telepatologie (Vyhodnocen jako druhý nejlepší grant EU)

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

2008 – 2012Člen vědecké rady FNO
2008 – dosudČlen poradního sboru výboru ČSP
2005 – dosudČlen Onkologické společnosti
2005 – 2008Člen výboru České společnosti patologů (ČSP)
2000 – dosud Člen mezinárodní cytologické akademie, MIAC
1999 – dosudČlen Odborné společnosti Klinické cytologie, České společnosti Patologů
1998 – dosudČlen IAP
1981 – dosudČlen České lékařské komory (ČLK)

Působení v zahraničí

2000týdenní stáž Kypr – CING

Jazykové znalosti

Angličtinapokročilý


Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.

facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub