Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Studium vlivu atmosférických podmínek na spektrální složení dopadající sluneční radiace
Id projektuSGS05/UVAFM/2017
Hlavní řešitelMgr. Martin Navrátil, Ph.D.
Období1/2017 - 12/2017
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceHlavním cílem předkládaného návrhu projektu je podpora spolupráce studentů oborů Biofyzika (realizace na Katedře fyziky PřF OU) a Biologie (realizace na Katedře biologie a ekologie PřF OU) s pracovníky Ústavu pro výzkum a aplikace fuzzy modelování OU, která započala již na podzim roku 2015 a v letošním roce úspěšně pokračovala v rámci projektu SGS06/UVAFM/2016. Společně řešeným tématem bude studium vlivu atmosférických podmínek, a to zejména typu počasí a koncentrace znečišťujících látek na spektrální složení dopadajícího slunečního záření. Řešení tohoto tématu bude probíhat také ve spolupráci se solární observatoří univerzity MINES-ParisTech (Francie). Toto téma je součástí dizertační práce studentky M. Opálkové. Realizace navrhovaného projektu posílí samostatnou tvůrčí činnost studentů a jejich motivaci demonstrovat výsledky výzkumu v kvalitě nutné pro publikaci výsledků v impaktovaných časopisech. Během řešení projektu se budou studenti zdokonalovat v metodách prezentace výsledků výzkumu díky přednáškám na studentských seminářích, a dále díky zapojení do přípravy odborných publikací. Doba řešení projektu je jeden rok (2017).