Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU

Martin Navrátil

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Martin Navrátil, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: M 305, budova M
funkce:
obor činnosti:biofyzika
katedra / středisko (fakulta): Katedra fyziky (Přírodovědecká fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2159
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

2001 – 2008Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, obor: Biofyzika (Ph.D.)
1997 – 2000Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, obor: Biofyzika a chemická fyzika (Mgr.)
1994 – 1997Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, obor: Biofyzika (Bc.)

Kvalifikace

2008Ph.D.

Zaměstnání, praxe (včetně postdoktorandských pozic)

2013 – dosudKatedra fyziky, Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita
2011 – 2013Botanický institut II, Technologický Institut Karlsruhe
2000 – 2011Katedra fyziky, Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita

Odborné zaměření

Biofyzikální ekofyziologie rostlin
Optické vlastnosti biologických systémů
Absorpční a fluorescenční spektroskopie

Působení v zahraničí

1. 2. – 31. 5. 2013Botanický institut II, Technologický Institut Karlsruhe, Německo, výzkumný pobyt (projekt BioNetwork)
1. 6. – 31. 7. 2006Botanický institut II, Technologický Institut Karlsruhe, Německo, výzkumný pobyt (EU projekt STRESSIMAGING)

Jazykové znalosti

Angličtinapokročilý


Vybrané publikace

Opálková, M., Navrátil, M., Špunda, V., Blanc, P. a Wald, L. A database of 10 min average measurements of solar radiation and meteorological variables in Ostrava, Czech Republic. Earth System Science Data. 2018, roč. 10, 10(2), s. 837-846. ISSN 1866-3508.
Semer, J., Štroch, M., Špunda, V. a Navrátil, M. Partitioning of absorbed light energy within photosystem II in barley can be affected by chloroplast movement. J PHOTOCH PHOTOBIO B. 2018, 186(September 2018), s. 98-106. ISSN 1011-1344.
Lukeš, P., Homolová, L., Navrátil, M. a Hanuš, J. Assessing the consistency of optical properties measured in four integrating spheres. International Journal of Remote Sensing. 2017, č. 38, s. 3817-3830. ISSN 1366-5901.
Navrátil, M. a Buschmann, C. Measurements of reflectance and fluorescence spectra for nondestructive characterizing ripeness of grapevine berries. Photosynthetica. 2016, č. 54, s. 101-109. ISSN 1573-9058.
Lichtenthaler, H. K., Babani, F., Navrátil, M. a Buschmann, C. Chlorophyll fluorescence kinetics, photosynthetic activity, and pigment composition of blue-shade and halfshade leaves as compared to sun and shade leaves of different trees. Photosynthesis Research. 2013, roč. 2013, č. 117, s. 355-366. ISSN 1573-5079.
Kováč, D., Navrátil, M., Malenovský, Z., Štroch, M., Špunda, V. a Urban, O. Reflectance continuum removal spectral index tracking the xanthophyll cycle photoprotective reactions in Norway spruce needles. FUNCT PLANT BIOL. 2012, č. 39, s. 987-998. ISSN 1445-4408.
Košvancová-Zitová, M., Urban, O., Navrátil, M., Špunda, V., Robson, T. a Marek, M. V. Blue radiation stimulates photosynthetic induction in Fagus sylvatica L.. PHOTOSYNTHETICA. 2009, č. 47, s. 388-398. ISSN 0300-3604.
Štroch, M., Lenk, S., Navrátil, M., Špunda, V. a Buschmann, C. Epidermal UV-shielding and photosystem II adjustment in wild type and chlorina f2 mutant of barley during exposure to increased PAR and UV radiation. Environmental and Experimental Botany. 2008, č. 64, s. 271-278. ISSN 0098-8472.
Urban, O., Janouš, D., Acosta, M., Czerný, R., Marková, I., Navrátil, M., Pavelka, M., Pokorný, R., Šprtová, M., Zhang, R., Špunda, V., Grace, J. a Marek, M. Ecophysiological controls over the net ecosystem exchange of mountain spruce stand. Comparison of the response in direct vs. diffuse solar radiation. Global Change Biology. 2007, roč. 13, s. 157-168. ISSN 1354-1013.

Všechny publikace

Semer, J., Navrátil, M., Špunda, V. a Štroch, M. Chlorophyll fluorescence parameters to assess utilization of excitation energy in photosystem II independently of changes in leaf absorption. J PHOTOCH PHOTOBIO B. 2019,, ISSN 1011-1344.
Opálková, M., Navrátil, M., Špunda, V., Blanc, P. a Wald, L. A database of 10 min average measurements of solar radiation and meteorological variables in Ostrava, Czech Republic. Earth System Science Data. 2018, roč. 10, 10(2), s. 837-846. ISSN 1866-3508.
Semer, J., Štroch, M., Špunda, V. a Navrátil, M. Partitioning of absorbed light energy within photosystem II in barley can be affected by chloroplast movement. J PHOTOCH PHOTOBIO B. 2018, 186(September 2018), s. 98-106. ISSN 1011-1344.
Lukeš, P., Homolová, L., Navrátil, M. a Hanuš, J. Assessing the consistency of optical properties measured in four integrating spheres. International Journal of Remote Sensing. 2017, č. 38, s. 3817-3830. ISSN 1366-5901.
OPÁLKOVÁ, M., Navrátil, M., Špunda, V. a Burda, M. Metodika kontroly kvality měřených hodnot dopadajícího slunečního záření. In: Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2017. Praha: Česká zemědělská univerzita. 2017.
OPÁLKOVÁ, M., Burda, M., Navrátil, M. a Špunda, V. Metodika kontroly kvality měřených hodnot dopadajícího slunečního záření. In: Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2017: Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2017 (Sborník recenzovaných vědeckých prací) 2017-09-12 Praha. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2017. s. 156-159. ISBN 978-80-213-2767-2.
Opálková, M., Navrátil, M. a Špunda, V. Different behaviour of short-wave bands of solar radiation in relation to photosynthetically active radiation in dependence on weather and solar elevation angle. In: 16th EMS Annual Meeting & 11th European Conference on Applied Climatology (ECAC). Trieste: European Meteorological Society. 2016.
Opálková, M., Burda, M., Navrátil, M. a Špunda, V. Influence of air pollutants on spectral bands from ultraviolet to visible solar radiation. In: EuroSun 2016. Palma de Mallorca. 2016.
Opálková, M., Burda, M., Navrátil, M. a Špunda, V. Influence of air pollutants on spectral regions from ultraviolet to visible solar radiation. In: EuroSun 2016: Proceedings of the ISES EuroSun 2016 Conference 2016-10-10 Palma de Mallorca. Freiburg: International Solar Energy Society, 2016. s. 1531-1535. ISBN 978-3-9814659-6-9.
Gavelčíková, E., Opálková, M., Navrátil, M. a Špunda, V. Influence of atmospheric pollution on spectral composition of incident solar radiation. In: 16th EMS Annual Meeting & 11th European Conference on Applied Climatology (ECAC). Trieste: European Meteorological Society. 2016.
Navrátil, M. a Buschmann, C. Measurements of reflectance and fluorescence spectra for nondestructive characterizing ripeness of grapevine berries. Photosynthetica. 2016, č. 54, s. 101-109. ISSN 1573-9058.
Opálková, M., Navrátil, M., Špunda, V. a Burda, M. Vliv znečištění ovzduší na dopadající sluneční záření. In: 13. Setkání v čistém ovzduší. Kutná Hora. 2016.
Opálková, M., Navrátil, M., Špunda, V. a Robson, T. M. Influence of variable weather on the incident solar radiation and its spectral composition in the Ostrava region, Czech Republic. In: Conference ?Global Change: A Complex Challenge?. Brno: Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.. 2015.
Opálková, M., Špunda, V., Navrátil, M. a Robson, T. M. Influence of variable weather on the incident solar radiation and its spectral composition in the Ostrava region, Czech Republic. In: Global Change: A Complex Challenge, Conference Proceedings. Brno: Global Change Research Centre, 2015. Global Change Research Centre, 2015. s. 38-41. ISBN 978-80-87902-10-3.
Opálková, M., Navrátil, M., Špunda, V. a Robson, T. M. Spectral composition of photosynthetically active radiation over one year and its relation to cloud cover. In: 4th International Conference on Earth Science & Climate Change. Alicante. 2015.
Opálková, M., Navrátil, M. a Špunda, V. Změny spektrálního složení dopadající fotosynteticky aktivní radiace v průběhu roku. In: 14. Konference experimentální biologie rostlin. Brno: Česká společnost experimentální biologie rostlin. 2015.
Opálková, M., Navrátil, M. a Špunda, V. Komplexní přístup k měření radiačního prostředí v městské aglomeraci. In: Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2014. Zvolen: Ústav ekologie lesa SAV, Zvolen. 2014.
Opálková, M., Navrátil, M. a Špunda, V. Komplexní přístup k měření radiačního prostředí v městské aglomeraci. In: Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2014. Česká zemědělská univerzita v Praze, 2014. s. 97-100. ISBN 978-80-213-2475-6.
Opálková, M., Navrátil, M. a Špunda, V. Komplexní přístup k měření radiačního prostředí v městské aglomeraci se zaměřením na vliv znečištění ovzduší na dopadající sluneční radiaci. In: 11. setkání v čistém ovzduší. Zaječí: ENVItech Bohemia s.r.o.. 2014.
Opálková, M., Navrátil, M. a Špunda, V. Průběžné zhodnocení charakteristik dopadající sluneční radiace v závislosti na znečištění ovzduší. In: Sborník abstraktů Studentské vědecké konference. Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. s. 0-0. ISBN 978-80-7464-359-0.
Bažantová, P., Červeň, J., Dolný, A., Drozd, P., Ďuriš, Z., Horká, I., Kalina, J., Karlický, V., Kočárek, P., Kukutschová, J., Malachová, K., Maršálek, R., Materová, Z., Mucha, M., Navrátil, M., Navrátilová, Z., Nezval, J., Novotný, Č., Opálková, M. a Pečinka, P. et al. Studium dopadů průmyslových technologií na životní prostředí. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. 208 s. ISBN 978-80-7464-644-7.
Lichtenthaler, H. K., Babani, F., Navrátil, M. a Buschmann, C. Chlorophyll fluorescence kinetics, photosynthetic activity, and pigment composition of blue-shade and halfshade leaves as compared to sun and shade leaves of different trees. Photosynthesis Research. 2013, roč. 2013, č. 117, s. 355-366. ISSN 1573-5079.
Navrátil, M. Karlsruhe Institute of Technology (KIT), Botanical Institute II, Karlsruhe. 2013.
Buschmann, C. a Navrátil, M. Non-invasive monitoring of berry ripening by spectroscopy. In: 8. Rhein-Wein Symposium. Karlsruhe: Botanický institut II, KIT. 2013.
Navrátil, M. a Buschmann, C. Fluorescence and reflectance signatures with a handheld radiometer for quality assessment in vineyards. In: Leaf Optics 2012. Bad Münster am Stein-Ebernburg. 2012.
Urban, O., Klem, K., Ač, A., Havránková, K., Holišová, P., Navrátil, M., Košvancová-Zitová, M., Kozlová, K., Pokorný, R., Šprtová, M., Tomášková, I., Špunda, V. a Grace, J. Impact of clear and cloudy sky conditions on the vertical distribution of photosynthetic CO2 uptake within a spruce canopy.. FUNCT ECOL. 2012, č. 26, s. 46-55. ISSN 0269-8463.
Kováč, D., Navrátil, M., Malenovský, Z., Štroch, M., Špunda, V. a Urban, O. Reflectance continuum removal spectral index tracking the xanthophyll cycle photoprotective reactions in Norway spruce needles. FUNCT PLANT BIOL. 2012, č. 39, s. 987-998. ISSN 1445-4408.
Ač, A., Malenovský, Z., Urban, O., Hanuš, J., Zitová, M., Navrátil, M., Vráblová, M., Olejníčková, J., Špunda, V. a Marek, M. V. Relation of Chlorophyll Fluorescence Sensitive Reflectance Ratios to Carbon Flux Measurements of Montanne Grassland and Norway Spruce Forest Ecosystems in the Temperate Zone. THE SCIENTIFIC WORLD JOURNAL. 2012, s. 1-13. ISSN 1537-744X.
Karlický, V., Navrátil, M., Schejbalová, B., Nezval, J., Volfová, M., Čajánek, M. a Špunda, V. Spektrálně optické vlastnosti listů ječmene jarního při přechodu z vysoké na nízkou aklimační ozářenost. In: 12. Konference experimentální biologie rostlin. Praha. 2010.
Kováč, D., Urban, O., Kaplan, V., Malenovský, Z. a Navrátil, M. Spektrometrie denních změn relativního zastoupení pigmentů xantofylového cyklu a fotosyntetické aktivity jehlic smrku ztepilého v důsledku měnící se ozářenosti. In: 12. Konference experimentální biologie rostlin. Praha. 2010.
Špunda, V., Urban, O. a Navrátil, M. Vliv spektrálního složení fotosynteticky aktivní radiace na indukci fotosyntézy - termooptický jev. In: 12. Konference experimentální biologie rostlin. Praha. 2010.
Špunda, V., Nosek, Z., Řezníčková, E., Teslová, P., Kalina, J., Štroch, M. a Navrátil, M. Adjustment of the temperature dependence of photosystem II function upon acclimation of Norway spruce seedlings to different radiation and elevated temperature. In: 8th International Conference Eco-physiological Aspects of Plant Responses to Stress Factors. Krakow. 2009.
Košvancová-Zitová, M., Urban, O., Navrátil, M., Špunda, V., Robson, T. a Marek, M. V. Blue radiation stimulates photosynthetic induction in Fagus sylvatica L.. PHOTOSYNTHETICA. 2009, č. 47, s. 388-398. ISSN 0300-3604.
Navrátil, M., Špunda, V., Jančíková, H. a Ač, A. Photochemical reflectance index for estimation of activity of xanthophyll cycle in Picea abies. Krakow: IRF PAN Krakow. 2009.
Štroch, M., Lenk, S., Navrátil, M., Špunda, V. a Buschmann, C. Epidermal UV-shielding and photosystem II adjustment in wild type and chlorina f2 mutant of barley during exposure to increased PAR and UV radiation. Environmental and Experimental Botany. 2008, č. 64, s. 271-278. ISSN 0098-8472.
Navrátil, M. Prezentace ekofyziologického výzkumu z experimentálního pracoviště Bílý Kříž na 14. Mezinárodním fotosyntetickém kongresu. In: Den tvůrčích činností Moravskoslezského kraje. Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2008. VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2008. s. 45-48. ISBN 978-80-248-1711-8.
Navrátil, M. Spectral characteristics of solar radiation within plant canopies. 2008.
Urban, O., Janouš, D., Acosta, M., Czerný, R., Marková, I., Navrátil, M., Pavelka, M., Pokorný, R., Šprtová, M., Zhang, R., Špunda, V., Grace, J. a Marek, M. Ecophysiological controls over the net ecosystem exchange of mountain spruce stand. Comparison of the response in direct vs. diffuse solar radiation. Global Change Biology. 2007, roč. 13, s. 157-168. ISSN 1354-1013.
Košvancová, M., Navrátil, M. a Urban, O. Indukce fotosyntézy buku lesního a smrku ztepilého pod vlivem rozdílného spektrálního složení dopadající radiace. In: Bulletin České společnosti experimentální biologie rostlin. Olomouc: Česká společnost experimentální biologie rostlin, 2007. Česká společnost experimentální biologie rostlin, 2007. s. 94-95. ISBN 1213-6670.
Špunda, V., Navrátil, M., Štroch, M., Čajánek, M., Kalina, J., Ač, A., Urban, O. a Marek, M. Metody optické spektroskopie a další rozvoj ekofyziologie fotosyntézy. In: Bulletin České společnosti experimentální biologie rostlin. Olomouc: Česká společnost experimentální biologie rostlin, 2007. Česká společnost experimentální biologie rostlin, 2007. s. 44-45. ISBN 1213-6670.
Navrátil, M., Vašková, M., Ač, A. a Špunda, V. Parameters of reflectance spectra of Norway spruce needles and their relation with photosynthetic pigment content. In: Photosynthesis Research 91 (2-3). Dordrecht, NL: Springer, 2007. Springer, 2007. s. 278-278. ISBN 0166-8595.
Navrátil, M., Ač, A. a Špunda, V. Použitelnost reflektanční spektroskopie pro stanovení sezónní variability obsahu pigmentů u rostlin horského lučního ekosystému. In: Bulletin České společnosti experimentální biologie rostlin. Olomouc: Česká společnost experimentální biologie rostlin, 2007. Česká společnost experimentální biologie rostlin, 2007. s. 120-120. ISBN 1213-6670.
Navrátil, M., Špunda, V., Marková, I. a Janouš, D. Spectral composition of photosynthetically active radiation penetrating into a Norway spruce canopy: the opposite dynamics of the blue/red spectral ratio during clear and overcast days. Trees - Structure and Function. 2007, roč. 21, s. 311-320. ISSN 0931-1890.
Špunda, V., Navrátil, M., Štroch, M., Podolinská, J., Militký, J., Zelená, S., Nezval, J., Čajánek, M., Kalina, J., Cimalová, Š., Urban, O. a Marek, M. Variabilita účinnosti fotoprotektivních procesů u vybraných druhů horského lučního ekosystému. In: Bulletin České společnosti experimentální biologie rostlin. Olomouc: Česká společnost experimentální biologie rostlin, 2007. Česká společnost experimentální biologie rostlin, 2007. s. 126-126. ISBN 1213-6670.
Špunda, V., Čajánek, M., Navrátil, M., Štroch, M. a Kalina, J. Adjustment of light harvesting studied by 77K chlorophyll a fluorescence spectra of intact leaves. In: Ebernburg Workshop "Leaf Optics". Ebernburg, Germany. 2006.
Navrátil, M., Vašková, M. a Špunda, V. Differentiation of selected photosynthetic parameters of Norway spruce needles and their relation with reflectance spectra. In: 15 Years of EU Supported Ecophysiological Research in the Czech Republic, Conference Abstract Proceedings. Institute of Systems Biology and Ecology, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2006.
Štroch, M., Podolinská, J., Navrátil, M. a Špunda, V. Effects of different excitation and detection spectral regions on room temperature chlorophyll fluorescence. In: Ebernburg Workshop "Leaf Optics". Ebernburg, Germany. 2006.
Navrátil, M., Vašková, M., Ač, A. a Špunda, V. Parameters of leaf reflectance spectra as indicator of pigment content of Norway spruce needles. In: Ebernburg Workshop "Leaf Optics". Ebernburg, Germany. 2006.
Štroch, M., Lenk, S., Navrátil, M., Špunda, V. a Buschmann, C. The response of wild type and chlorina f2 mutant of barley to increased PAR and UV radiation upon transfer from greenhouse to outdoor conditions. In: 15 Years of EU Supported Ecophysiological Research in the Czech Republic, Conference Abstract Proceedings. Institute of Systems Biology and Ecology, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2006.
Navrátil, M. Univerzita Karlsruhe, Botanický Institut II. 2006.
Štroch, M., Podolinská, J., Navrátil, M. a Špunda, V. Effects of different excitation and detection spectral regions on room temperature chlorophyll a fluorescence parameters. Photosynthetica. 2005, roč. 43, s. 411-416. ISSN 0300-3604.
Navrátil, M. a Špunda, V. Variation of spectral composition of photosynthetically active radiation penetrating into the Norway spruce canopy. In: Photosynthesis and Stress. Biophysical and Biochemical Methods in Photosynthesis Research Central-European Conference, Book of Abstracts. Brno, Czech Republic: Masarykova Univerzita Brno, 2005. Masarykova Univerzita Brno, 2005. s. 116-116. ISBN 80-210-3762-8.
Havránková, K., Urban, O., Acosta, M., Navrátil, M., Pavelka, M., Pokorný, R., Zvěřinová, Z. a Janouš, D. Net ecosystem exchange of the mountain spruce stand is relatively higher under the days with prevailing diffusive solar radiation. In: Xth Days of Plant Physiology: Xth Days of Plant Physiology 05-09-2004 Bratislava, Slovensko. s. 69-69.
Havránková, K., Urban, O., Acosta, M., Navrátil, M., Pavelka, M., Pokorný, R., Zvěřinová, Z. a Janouš, D. Net ecosystem exchange of the mountain spruce stand is relatively higher under the days with prevailing diffusive solar radiation. In: COST E21 Contribution of Forest and Forestry to the Mitigation of Greenhouse Effects. Dublin. 2004.
Havránková, K., Urban, O., Acosta, M., Navrátil, M., Pavelka, M., Pokorný, R., Zvěřinová, Z. a Janouš, D. Net ecosystem exchange of the mountain spruce stand is relatively higher under the days with prevailing diffusive solar radiation. In: Xth Days of Plant Physiology. Bratislava, Slovakia. 2004.
Špunda, V., Kalina, J., Čajánek, M., Štroch, M., Navrátil, M. a Kurasová, I. Photosynthesis of higher plants - from biophysics towards application in ecophysiology. In: Teaching and Learning Physics in New Contexts: Teaching and Learning Physics in New Contexts 2004-07-19 Ostrava, Czech Republic. Ostrava: University of Ostrava, 2004. University of Ostrava, 2004. s. 46-46. ISBN 80-7042-379-X.
Navrátil, M. a Špunda, V. Relation between spectral and non-spectral characteristics of radiation incident on the assimilatory apparatus. In: The 14th FESPB Congress. Cracow. 2004.
Navrátil, M. a Špunda, V. Relation between spectral and non-spectral characteristics of radiation incident on the assimilatory apparatus. In: The 14th FESPB Congress: The 14th FESPB Congress, Book of Abstracts 2004-08-23 Cracow, Poland. Cracow: Polish Academy of Sciences, 2004. Polish Academy of Sciences, 2004. s. 99-100. ISBN 0137-5881.
Navrátil, M. a Špunda, V. Spektrální charakteristiky dopadající sluneční radiace na lokalitě Bílý Kříž. In: Mikroklima porostů: Mikroklima porostů 2003-03-26 Brno. Český hydrometeorologický ústav, 2003. s. 94-104. ISBN 80-86690-05-9.
Čajánek, M., Navrátil, M., Kurasová, I., Kalina, J. a Špunda, V. The development of antenna complexes of barley (Hordeum vulgare cv. Akcent) under different light conditions as judged from the analysis of 77 K chlorophyll a fluorescence spectra. Photosynthesis Research. 2002, roč. 74, s. 121-133. ISSN 0166-8595.
Čajánek, M., Navrátil, M. a Špunda, V. Changes of chlorophyll a fluorescence spectra in vivo induced by short-term exposure of leaves to different irradiances. In: International Conference on Tetrapyrrole Photoreceptors in Photosynthetic Organisms. Providence, Rhode Island, USA. 2001.
Čajánek, M., Navrátil, M. a Špunda, V. Changes of chlorophyll a fluorescence spectra in vivo induced by short-term exposure of leaves to different irradiances. In: Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Ostraviensis: Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Ostraviensis Ostrava. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2001. Ostravská univerzita v Ostravě, 2001. s. 89-101. ISBN 80-7042-810-4.
Čajánek, M., Navrátil, M. a Špunda, V. Changes of chlorophyll a fluorescence spectra in vivo induced by short-term exposure of leaves to different irradiances. In: International Conference on Tetrapyrrole Photoreceptors in Photosynthetic Organisms: International Conference on Tetrapyrrole Photoreceptors in Photosynthetic Organisms - Book of Abstracts 2001-07-25 Providence, Rhode Island, USA. -: -, 2001. -, 2001. s. 57-57.
Navrátil, M., Špunda, V. a Čajánek, M. Light induced regulation of excitation energy transfer during the development of barley photosynthetic apparatus under different irradiances. In: International Conference on Tetrapyrrole Photoreceptors in Photosynthetic Organisms: International Conference on Tetrapyrrole Photoreceptors in Photosynthetic Organisms - Book of Abstracts 2001-07-25 Providence, Rhode Island, USA. -: -, 2001. -, 2001. s. 71-71.
Špunda, V., Navrátil, M., Čajánek, M. a Kalina, J. Light induced regulation of excitation energy transfer during the development of barley photosynthetic apparatus under different irradiances. In: Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitas Ostraviensis: Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitas Ostraviensis Ostrava. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2001. Ostravská univerzita v Ostravě, 2001. s. 69-87. ISBN 80-7042-810-4.
Navrátil, M., Špunda, V. a Čajánek, M. Light induced regulation of excitation energy transfer during the development of barley photosynthetic apparatus under different irradiances. In: IXth Days of Plant Physiology: IXth Days of Plant Physiology - Book of Abstracts 2001-09-17 České Budějovice. České Budějovice: Institute of Plant Molecular Biology ASCR, 2001. Institute of Plant Molecular Biology ASCR, 2001. s. 163-163.
Navrátil, M., Špunda, V. a Čajánek, M. Light induced regulation of excitation energy transfer during the development of barley photosynthetic apparatus under different irradiances. In: International Conference on Tetrapyrrole Photoreceptors in Photosynthetic Organisms. Providence, Rhode Island, USA. 2001.
Čajánek, M., Špunda, V., Navrátil, M., Kurasová, I. a Kalina, J. The development of photosynthetic apparatus under low and high irradiances as judged from the analysis of 77 K chlorophyll a fluorescence spectra. In: IXth Days of Plant Physiology: IXth Days of Plant Physiology - Book of Abstracts 2001-09-17 České Budějovice. České Budějovice: Institute of Plant Molecular Biology ASCR, 2001. Institute of Plant Molecular Biology ASCR, 2001. s. 162-162.
Špunda, V., Čajánek, M., Navrátil, M., Kurasová, I. a Kalina, J. The development of the photosynthetic apparatus under low and high irradiances as judged from the analysis of 77 K chlorophyll a fluorescence spectra. In: International Conference on Tetrapyrrole Photoreceptors in Photosynthetic Organisms. Providence, Rhode Island, USA. 2001.
Špunda, V., Čajánek, M., Navrátil, M., Kurasová, I. a Kalina, J. The development of the photosynthetic apparatus under low and high irradiances as judged from the analysis of 77 K chlorophyll a fluorescence spectra. In: International Conference on Tetrapyrrole Photoreceptors in Photosynthetic Organisms: International Conference on Tetrapyrrole Photoreceptors in Photosynthetic Organisms - Book of Abstracts 2001-07-25 Providence, Rhode Island, USA. -: -, 2001. -, 2001. s. 79-79.
Čajánek, M., Navrátil, M., Kalina, J. a Špunda, V. Comparison of excitation and emission spectra of chlorophyll a fluorescence at 77 K measured with intact barley leaves and leaf homogenates. In: Ostravská univerzita, přírodovědecká fakulta: Sborník prací PřF OU Fyzika-Chemie . Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 1997. Ostravská univerzita v Ostravě, 1997. s. 57-66. ISBN 80-7042-750-7.


AutorNázev práceTypRok
Paszová EvaVliv atmosférických polutantů na spektrální složení dopadající sluneční radiacediplomová 2018 
Kuchařová LenkaVyužití spektrálně optických metod ke studiu vlivu teplot a světla na vlastnosti thylakoidních membrán a makroorganizaci PPCdiplomová 2015 
Jančíková HanaOvěření významu fotochemického reflektančního indexu pro stanovení účinnosti využití absorbované sluneční radiace a aktivity xantofylového cykludiplomová 2008 
Kováč DanielSezónní dynamika zastoupení pigmentů vybraných druhů bylin lučního ekosystémudiplomová 2008 
Vašková MartinaVyužití spektrálně-optických vlastností ke studiu vybraných fyziologických parametrů vyšších rostlindiplomová 2006 
Jahodová VeronikaExtrakce fotosyntetických pigmentů pomocí metody malých objemůbakalářská 2017 
Kinclová NatálieVliv stresových faktorů na obsah pigmentů vybraných rostlinbakalářská 2016 
Paszová EvaAnalýza kvality a množství dopadající sluneční radiacebakalářská 2015 
Cigánková BarboraFyziologické příčiny změn reflektance ve spektrální oblasti 530-570 nmbakalářská 2010 
Borská ŠárkaZastoupení rostlinných pigmentů (karotenoidů, chlorofylů) u vybraných rostlinných druhů v souvislosti s environmentálními vlivybakalářská 2006 
Jančíková HanaFotochemický reflektanční index a jeho použití v rostlinné fyziologiibakalářská 2006 
Militký JanSezónní dynamika radiačního prostředí v rostlinných porostechbakalářská 2005 


Aktualizace a doplnění předmětu Optická spektroskopie 1 pro studijní obor Biofyzika
Hlavní řešitelMgr. Martin Navrátil, Ph.D.
Období1/2018 - 12/2018
PoskytovatelNezařazené projekty
Stavukončený
Studium vlivu atmosférických podmínek na spektrální složení dopadající sluneční radiace
Hlavní řešitelMgr. Martin Navrátil, Ph.D.
Období1/2017 - 12/2017
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Prezentace ekofyziologického výzkumu z experimentálního pracoviště Bílý Kříž na 14. Mezinárodním fotosyntetickém kongresu
Hlavní řešitelMgr. Martin Navrátil, Ph.D.
Období7/2007 - 8/2007
PoskytovatelProjekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub