Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Účinnost materiálů obsahujících med v léčbě nehojících se ran
Id projektuSGS08/LF/2017-2018
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Renáta Zeleníková, PhD.
Období1/2017 - 12/2018
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceNehojící se rány představují závažný zdravotní problém, který postihuje přibližně 2% populace. Za nehojící se ránu je považován defekt, jehož zhojení není dosaženo do osmi týdnů. Při léčbě nehojících se ran je důležité rozpoznat etiologii vzniku rány a brát v úvahu všechny faktory, které hojení ovlivňují. Důležitou otázkou je výběr správného terapeutického krytí, neboť vhodně zvolený materiál v dané fázi hojení může eliminovat šíření infekce, zamezit rozvoji komplikací, snížit bolest a dyskomfort pacienta. K léčbě nehojících se ran lze kromě konvenčního krytí využít i alternativní způsoby léčby. Jednou z těchto možností je aplikace krytí obsahujícího med. Léčebné mechanizmy a účinky medu byly prokázány ve velkém počtu klinických studií. Cílem projektu je zjistit klinickou účinnost materiálů obsahujících med při léčbě nehojících se ran u seniorů v domácí péči. Výzkum bude probíhat jako prospektivní intervenční studie. Soubor budou tvořit senioři s nehojící se ránou v domácí péči, kteří budou rozděleni do 2 skupin: intervenční a kontrolní skupina. U seniorů v intervenční skupině bude nehojící se rána ošetřovaná krytím s obsahem medu. U kontrolní skupiny bude ošetřování prováděno konvenčním krytím. Ke zhodnocení rány bude u všech účastníků použita WHC klasifikace. Popis rány bude zaznamenáván do připraveného protokolu a bude pořízena fotodokumentace průběhu hojení rány. V rámci výzkumu bude sledována doba hojení rány a finanční náklady spojené s léčbou. Výzkum zabývající se účinností medu na nehojící se rány je v České republice ojedinělý, proto výsledek tohoto projektu může přispět k získání dalších znalostí o efektivitě léčby nehojících se ran.