Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU

Renáta Zeleníková

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:PhDr. Renáta Zeleníková, PhD.
místnost, podlaží, budova: ZY 318, budova ZY
funkce:
obor činnosti:ošetřovatelství
katedra / středisko (fakulta): Ústav ošetřovatelství a porodní asistence (Lékařská fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1609
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

2011PhD (ošetřovatelství) JLF UK Martin
2009specializace (Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech) FOaZOŠ SZU Bratislava
2006PhDr. (ošetřovatelství) FZaSP TU Trnava
2002Doplňující pedagogické studium, Pedagogická fakulta UK Bratislava
2000Mgr. (ošetřovatelství) JLF UK Martin
1995SZŠ sv. Bazila Veľkého v Prešove (zdravotní sestra)

Další vzdělávání, kurzy

2017Certifikovaný trenér paměti I.
2015kurz Práce s tělem v krizové intervenci
2015Výcvik komplexní krizové intervence v pomáhajících profesích
2013kurz Poradce pro pozůstalé
2012The Basics of Teaching, Center for Instructional Development and Distance Education, University of Pittsburgh, Pittsburgh
2012Designing Effective Assessments, Center for Instructional Development and Distance Education, University of Pittsburgh, Pittsburgh
2012Assessing Learners: Assignments and Tests, Center for Instructional Development and Distance Education, University of Pittsburgh, Pittsburgh
2012 Teaching with PowerPoint, Center for Instructional Development and Distance Education, University of Pittsburgh, Pittsburgh
2012How learning Works: 7 Research-Based Principles for smart teaching, Center for Instructional Development and Distance Education, University of Pittsburgh, Pittsburgh
2012Grading and Feedback, Center for Instructional Development and Distance Education, University of Pittsburgh, Pittsburgh
2012Interactive Teaching and Learning in Large Lecture Classes, Center for Instructional Development and Distance Education, University of Pittsburgh, Pittsburgh
2010Respektovat a být respektován, Společnost pro mozkově kompatibilní vzdělávání
2010Výskumné metódy v ošetrovateľstve: Dotazník a jeho využitie, JLF UK Martin
2009Intensive English Language Program, Felician college, The Franciscan College of New Jersey
2006Prevence sepse z pohledu sester na pracovištích intenzivní péče, FNsP Ostrava Poruba
2008Kurz metodológie vedeckej práce, JLF UK Martin
2004Kurz Úvod do základů Kinestetiky, UP Olomouc
2003Stimulace vnímání, Katedra ošetřovatelství ZSF OU
2003„Nádorové onemocnění prsu - školení školitelů“ Praha, Projekt HOPE
2003Školení mentorů z klinické praxe v ošetřovatelství, Katedra ošetřovatelství ZSF OU
2003Summer school na téma: „Ošetřovatelské koncepční modely ve vzdělávání, exemplární zpracování kasuistiky (Oremovej Teorie deficitu sebepéče)“, UP Olomouc
2003Komplexní péče o nemocného se stomii, FNsP Ostrava Poruba
2002 - 2003 Kurz znakové řeči - první stupeň
2002Moderní přístupy hojení ran, FN u sv. Anny v Brně

Zaměstnání, praxe

2010 - dosud Ústav ošetřovatelství a porodní asistence LF OU (dříve FZS OU), Ostrava - odborná asistentka
2007 - 2009Ústav ošetřovatelství FPF SU, Opava - odborná asistentka
2004 - 2006FNsP Ostrava - Poruba, JIP Chirurgická klinika - zdravotní sestra
2002 - 2004Katedra ošetřovatelství ZSF OU, Ostrava - odborná asistentka
2002 - 2003FNsP Ostrava - Poruba, Chirurgická klinika - zdravotní sestra
2001 - 2002MFN Martin, Chirurgická klinika - zdravotní sestra
2000 - 2001 SZŠ sv. Bazila Veľkého v Prešově, SR - učitel odborných předmětů

Odborné zaměření

Ošetřovatelství
Praxe založená na důkazech
Komunikace
Transkulturní ošetřovatelství
Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

Česká společnost pro léčbu rány
Česká asociace sester Sekce chirurgických oborů
Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging
recenzovaný časopis Central European Journal of Nursing and Midwifery - výkonný redaktor (od 2014)
recenzovaný časopis Ošetřovatelství a porodní asistence - výkonný redaktor (2010-2014)

Působení v zahraničí

11. 9. – 15. 9. 2017Erasmus+ program, Faculty of Health Studies, University of Rijeka, Chorvatská republika
24. 7. – 28. 7. 2017 Short Term Scientific Mission, Cyprus University of Technology, School of Health Sciences, Department of Nursing, Kypr
19. 4. - 22. 4. 2017Bern, Švýcarsko (Florence Network Meeting)
12. 12. - 15. 12. 2016 University of Bielsko-Biała, Polsko (Erasmus+)
12. 9. - 16. 9. 2016 University of Évora, Évora, Portugalsko (Erasmus+)
14. 12. - 17. 12. 2015Faculty of Health Sciences, Semmelweis University, Budapešť, Maďarská republika (Erasmus+)
12. 4. - 17. 4. 2015 Riga Medical College, University of Latvia, Riga, Lotyšská republika (Erasmus+)
25. 11. - 27. 11. 2014Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave, Slovensko (Erasmus+)
22. 9. - 26. 9. 2014 Cyprus University of Technology, School of Health Sciences, Department of Nursing, Limassol, Kyperská republika (Erasmus+)
25. 5. - 30. 5. 2014 Medical University of Plovdiv, Bulharská republika (Erasmus+)
9. 9. - 13. 9. 2013University of West London, Londýn, Spojené království Velké Británie a Severního Irska (Comprehensive Systematic Review Training)
26. 5. - 1. 6. 2013Faculty of Nursing and Chiropody, University of Valencia, Španělsko (Erasmus)
15. 8. - 15. 12. 2012School of Nursing, University of Pittsburgh, Pittsburgh, USA (stipendijní pobyt - stáž)
28. 5. - 2. 6. 2012 Polytechnic Institute of Portalegre, Portugalsko (Erasmus)
1. 5. - 5. 5. 2011Department of Health Studies, University of Stavanger, Norsko (Erasmus)
4. 9. - 11. 9. 2010 Polytechnic Institute of Portalegre, Portugalsko (Erasmus)
2. 5. - 7. 5. 2010Medical Faculty, Florence University, Itálie (Erasmus)
26. 1. - 7. 2. 2009School of Nursing, Hanze University, Groningen, Nizozemsko (12. International Comparative Nursing Module)
28. 1. - 2. 2. 2008School of Nursing, Hanze University Groningen, Nizozemsko (11. International Comparative Nursing Module)
26. 5. - 30. 5. 2004Hanzehogeschool van Groningen, Nizozemsko (Introduction curriculumbuilding)
26. 1. - 6. 2. 2004 Hanzehogeschool van Groningen, Nizozemsko (7. International Comparative Nursing Module)
28. 5. - 3. 6. 2003School of Community Health, Faculty of Health and Life Sciences, Napier University, Edinburgh, Skotsko (Socrates)
3. - 14. 2. 2003 Hanzehogeschool van Groningen, Nizozemsko (6. International Comparative Nursing Module)
15. - 22. 2. 2003Hanzehogeschool van Groningen, Nizozemsko (Socrates)

Jazykové znalosti

Angličtinapokročilý
Němčinamírně pokročilý
Ruštinamírně pokročilý


Vybrané publikace

Gurková, E. a Zeleníková, R. Klinické prostředí v přípravě sester: organizace, strategie, hodnocení. 1. vyd. Praha: Grada, 2017. 128 s. ISBN 978-80-271-0583-0.
ŠÁTEKOVÁ, L., Žiaková, K. a Zeleníková, R. Predictive validity of the Braden Scale, Norton Scale and Waterlow Scale in the Czech Republic. International Journal of Nursing Practice. 2017, roč. 23, č. 1, s. 1-10. ISSN 1440-172X.
Zeleníková, R., Homzová, P., Homza, M. a Bužgová, R. Validity and Reliability of the Czech Version of the Amsterdam Preoperative Anxiety and Information Scale (APAIS). JOURNAL OF PERIANESTHESIA NURSING. 2017, č. 32, s. 429-437. ISSN 1089-9472.
Zeleníková, R., Gurková, E., Žiaková, K., Tomagová, M., Jarošová, D. a Fineout-Overholt, E. Psychometric properties of the Slovak and Czech versions of the evidence-based practice beliefs and implementation scales. Worldviews on Evidence-Based Nursing. 2016, roč. 13, s. 139-152. ISSN 1741-6787.
Zeleníková, R., Ren, D., Schulz, R., Given, B. a Sherwood, P. R. Symptoms as the main predictors of caregivers´ perception of the suffering of patients with primary malignant brain tumors. Cancer nursing. 2016, roč. 39, s. 97-105. ISSN 0162-220X.
Zeleníková, R., Beach, M., Ren, D., Wolff, E. a Sherwood, P. R. Graduate nursing students' evaluation of EBP courses: A cross-sectional study. NURS EDUC TODAY. 2015, roč. 35, s. 265-270. ISSN 0260-6917.
Zeleníková, R. a Maniaková, L. Chronic Pain: Content Validation of Nursing Diagnosis in Slovakia and the Czech Republic. INTERNATIONAL JOURNAL OF NURSING KNOWLEDGE. 2015, roč. 26, s. 187-193. ISSN 2047-3087.
Zeleníková, R., Beach, M., Ren, D., Wolff, E. a Sherwood, P. Faculty Perception of the Effectiveness of EBP Courses for Graduate Nursing Students. WORLDV EVID-BASED NU. 2014, roč. 11, s. 401-413. ISSN 1545-102X.
Jarošová, D. a Zeleníková, R. Ošetřovatelství založené na důkazech: Evidence Based Nursing. 1. vyd. Praha: Grada, 2014. Sestra. 136 s. ISBN 978-80-247-5345-4.

Všechny publikace

Zeleníková, R., Jarošová, D., Mynaříková, E., Plevová, I. a Janíková, E. Hodnocení nedokončené ošetřovatelské péče v ČR - výsledky pilotní studie. In: 12. medzinárodná vedecká konferencia: Teória, výskum, vzdelávanie v ošetrovateľstve. Martin: Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Ústav ošetrovateľstva. 2019.
Zeleníková, R., Jarošová, D., Mynaříková, E., Plevová, I. a Janíková, E. Hodnocení nedokončené ošetřovatelské péče v ČR - výsledky pilotní studie. In: Zborník z 12. medzinárodnej vedeckej konferencie Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve 2019-05-23 Martin. Martin: Ústav ošetrovateľstva, Jesseniova lekárska fakulta v Martine Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. s. 244-246. ISBN 978-80-8187-060-6.
Zeleníková, R. Investigation of the unfinished nursing care and hospital safety culture in four European countries. In: UNFINISHED NURSING CARE, NURSE-RELATED ORGANIZATIONAL VARIABLES AND PATIENT SAFETY CULTURE. Martin: Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Ústav ošetrovateľstva. 2019.
Zeleníková, R. Investigation of the unfinished nursing care in four central European countries. In: III. international conference Contemporary Dimension of Nursing. Bielsko Biala: University of Bielsko Biala, Faculty of Health Sciences. 2019.
Zeleníková, R., Jarošová, D. a Gurková, E. Missed nursing care measured by MISSCARE Survey - the first pilot study in the Czech Republic and Slovakia. Central European Journal of Nursing and Midwifery. 2019, 10(1), s. 958-966. ISSN 2336-3517.
Biskupová, M., Šáteková, L. a Zeleníková, R. Posouzení rizika vzniku dekubitů u seniorů v dlouhodobé péči. Ošetrovateľstvo: teória, výskum, vzdelávanie. 2019, 9(1), s. 23-30. ISSN 1338-6263.
Vyhlídalová, D., Zeleníková, R. a Pokorná, A. Využití škály PWAT při posuzování fotodokumentace nehojících se ran u seniorů v domácí zdravotní péči a hodnocení shody mezi hodnotiteli. Ošetrovateľstvo: teória, výskum, vzdelávanie. 2019, 9(1), s. 15-22. ISSN 1338-6263.
Kršíková, T. a Zeleníková, R. Association between burden and depression in caregivers of dementia patients. Central European Journal of Nursing and Midwifery. 2018, roč. 9, č. 3, s. 866-872. ISSN 2336-3517.
Vyhlídalová, D., Kozáková, R. a Zeleníková, R. MANAGEMENT OF NON-HEALING WOUNDS WITH HONEY DRESSINGS: A LITERATURE REVIEW. Central European Journal of Nursing and Midwifery. 2018, roč. 9, č. 3, s. 880-888. ISSN 2336-3517.
Doležel, J., Jarošová, D., Zeleníková, R. a Nytra, I. Mezinárodní projekt multikulturní péče na jednotkách intenzivní péče v evropě: Multicultural Care in European Intensive Care Units. In: Profesionalita v ošetřovatelství III. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 2018.
Kozáková, R., Bužgová, R. a Zeleníková, R. MOBBING OF NURSES: PREVALENCE, FORMS AND PSYCHOLOGICAL CONSEQUENCES IN THE MORAVIAN-SILESIAN REGION. CESKOSLOVENSKA PSYCHOLOGIE. 2018, roč. 62, č. 4, s. 316-329. ISSN 0009-062X.
Zeleníková, R., Bužgová, R., Sikorová, L. a Kozáková, R. Nástroje hodnotící kvalitu života a potřeby pacientů s roztroušenou sklerózou. Rehabilitacia. 2018, 3(55), s. 151-163. ISSN 0375-0922.
Bužgová, R., Bar, M., Bártová, P., Kozáková, R., Ressner, P., Sikorová, L. a Zeleníková, R. Neuropaliativní a rehabilitační péče u pacientů v pokročilé fázi progresivních neurologických onemocnění. CESKA A SLOVENSKA NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE. 2018, roč. 81, č. 1, s. 17-23. ISSN 1210-7859.
Gurková, E. a Zeleníková, R. Nursing students' perceived stress, coping strategies, health and supervisory approaches in clinical practice: A Slovak and Czech perspective. NURSE EDUCATION TODAY. 2018, roč. 65, č. 6/2018, s. 4-10. ISSN 0260-6917.
Mandysová, P., Zeleníková, R. a Lasotová, N. Ošetřovatelská péče o nemocné s poruchami polykání. In: Poruchy polykání. 2. vyd. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 2018. s. 234-254. Medicína hlavy a krku. ISBN 978-80-7311-188-5.
Plevová, I., Bužgová, R., Janíková, E., Jarošová, D., Machová, A., Sikorová, L., Slowik, R., Tomagová, M. a Zeleníková, R. Ošetřovatelství I. 2., přepracované a doplněné. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2018. 288 s. ISBN 978-80-271-0888-6.
Kozáková, R., TOBOLOVÁ, J. a Zeleníková, R. PERCEIVED EMOTIONAL AND SITUATIONAL HEARING HANDICAP IN THE ELDERLY AND THEIR FAMILY MEMBERS. Central European Journal of Nursing and Midwifery. 2018, 9(1), s. 767-772. ISSN 2336-3517.
Sikorová, L., Bužgová, R., Kozáková, R. a Zeleníková, R. Posouzení kvality života a funkčního stavu pacientů s Huntingtonovou nemocí - hodnoticí nástroje. Psychiatrie. 2018, roč. 22, č. 3, s. 118-123. ISSN 1211-7579.
Gurková, E., Zeleníková, R. a Žiaková, K. Prideľovaná/chýbajúca/nedokončená starostlivosť a bezpečnosť pacienta na Slovensku - pilotná štúdia. In: Profesionalita v ošetřovatelství III. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta zdravotnických věd Ústav ošetřovatelství. 2018.
Plevová, I., Janíková, E., Zeleníková, R. a Jarošová, D. Projekt hodnocení přidělované-chybějící ošetřovatelské péče. In: XII. Kongres kardiologických sester s mezinárodní účastí: SBORNÍK ABSTRAKT XII. KONGRESU KARDIOLOGICKÝCH SESTER V OSTRAVĚ 2018-10-04 Ostrava. Ostrava: Fakultní nemocnice Ostrava, 2018. s. 3-4. ISBN 978-80-88159-80-3.
Plevová, I., Janíková, E., Zeleníková, R. a Jarošová, D. Projekt hodnocení přidělované-chybějící ošetřovatelské péče. In: XII. kongres kardiologických sester. Ostrava: Fakultní nemocnice Ostrava. 2018.
Bužgová, R., Kozáková, R., Zeleníková, R. a Sikorová, L. Přehled dotazníků a škál hodnotících motorické příznaky pacientů s Parkinsonovou nemocí. Praktický lékař. 2018, 98(3), s. 116-120. ISSN 0032-6739.
Bužgová, R., Kozáková, R., Zeleníková, R. a Sikorová, L. Přehled dotazníků a škál hodnotících pacienty s amyotrofickou laterární sklerózou. Casopis Lekaru Ceskych. 2018, roč. 157, č. 1, s. 41-45. ISSN 0008-7335.
Jarošová, D., Janíková, E., Mynaříková, E., Plevová, I. a Zeleníková, R. Přidělovaná ošetřovatelská péče - jeden z indikátorů nežádoucích událostí hospitalizovaných pacientů. In: XXIV. královéhradecké ošetřovatelské dny. Hradec Králové: Česká asociace sester - region Hradec Králové. 2018.
Jarošová, D., Janíková, E., Mynaříková, E., Plevová, I. a Zeleníková, R. Přidělovaná ošetřovatelská péče - jeden z indikátorů nežádoucích událostí hospitalizovaných pacientů. In: XXIV. KRÁLOVÉHRADECKÉ OŠETŘOVATELSKÉ DNY: PROGRAM SBORNÍK PŘEDNÁŠEK 2018-09-13 Hradec Králové. Hradec králové: HANZO Production, 2018. s. 44-44. ISBN 978-80-906205-9-9.
Vyhlídalová, D. a Zeleníková, R. Účinnost materiálů obsahujících med v léčbě nehojících se ran. In: VIII. ročník Studentské vědecké konference Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Ostrava: Lékařská fakulta Ostravské univerzity. 2018.
Vyhlídalová, D. a Zeleníková, R. Účinnost materiálů obsahujících med v péči o nehojící se ránu u seniorů v domácím prostředí. In: Profesionalita v ošetřovatelství III. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta zdravotnických věd Ústav ošetřovatelství. 2018.
Kukliczová, I., Zeleníková, R. a Bujok, P. Assessing subjective sleep quality in seniors. Central European Journal of Nursing and Midwifery. 2017, roč. 8, č. 1, s. 559-564. ISSN 2336-3517.
Zeleníková, R. Bern University of Applied Sciences: 25. Florence Network Annual Meeting. 2017.
Zeleníková, R., Jarošová, D. a Nytra, I. Edukační potřeby sester pracujících na ARO/JIP v oblasti multikulturní péče. In: 11. medzinárodná vedecká konferencia Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve. Martin: Ústav ošetrovateľstva, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave. 2017.
Zeleníková, R. Faculty of Health Studies, University of Rijeka: ERASMUS+ teaching mobility. 2017.
Gurková, E. a Zeleníková, R. Klinické prostředí v přípravě sester: organizace, strategie, hodnocení. 1. vyd. Praha: Grada, 2017. 128 s. ISBN 978-80-271-0583-0.
Gurková, E., Zeleníková, R., Jarošová, D. a Žiaková, K. Koncept prideľovanej/chýbajúcej starostlivosti. In: 11. medzinárodná vedecká konferencia Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve. Martin: Ústav ošetrovateľstva, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave. 2017.
Jarošová, D., Nytra, I. a Zeleníková, R. Mezinárodní projekt multikulturní péče na jednotkách intenzivní péče v Evropě: Multicultural care in European intensive care units. In: 19th Colours of Sepsis. Ostrava: Ostravská univerzita, Fakultní nemocnice Ostrava. 2017.
Bužgová, R., Bar, M., Ressner, P., Bártová, P., Kozáková, R., Sikorová, L. a Zeleníková, R. Možnosti paliativní péče u pacientů s vybranými neurologickými nemocemi. In: Valašsko-Lašské neurologické sympozium. Karolinka. 2017.
Zeleníková, R., Jarošová, D. a Nytra, I. Multicultural care in European intensive care units. In: Quo vadis zdravotníctvo III. Prešov: Fakulta zdravotnických odborov, Prešovská univerzita v Prešove,. 2017.
Zeleníková, R., Jarošová, D. a Nytra, I. Multicultural care in European intensive care units. In: Florence Network. Bern: Bern University of Applied Sciences. 2017.
Kozáková, R., Hrbacova, L. a Zeleníková, R. Nutritional status assessment of patients in a general practitioner's office. Central European Journal of Nursing and Midwifery. 2017, č. 8, s. 675-681. ISSN 2336-3517.
Zeleníková, R., Jarošová, D. a Kozáková, R. Ověření Morse Fall Scale u hospitalizovaných pacientů v České republice. In: 11. medzinárodná vedecká konferencia Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve. Martin: Ústav ošetrovateľstva, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave. 2017.
ŠÁTEKOVÁ, L., Žiaková, K. a Zeleníková, R. Predictive validity of the Braden Scale, Norton Scale and Waterlow Scale in the Czech Republic. International Journal of Nursing Practice. 2017, roč. 23, č. 1, s. 1-10. ISSN 1440-172X.
Zeleníková, R., Gurková, E. a Jarošová, D. Prideľovaná-chýbajúca starostlivosť: konceptuálne a metodologické aspekty. In: Quo vadis zdravotníctvo III. Prešov: Fakulta zdravotnických odborov, Prešovská univerzita v Prešove,. 2017.
Nemcová, J., Hlinková, E., Farský, I., Žiaková, K., Jarošová, D., Zeleníková, R., Bužgová, R., Janíková, E., Zdzieblo, K., Wiraszka, G., Stepien, R., Nowak-Starz, G., Csernus, M. a Balogh, Z. Quality of life in patients with diabetic foot ulcer in Visegrad countries.. Journal of Clinical Nursing. 2017, roč. 26, s. 1245-1256. ISSN 0962-1067.
Zeleníková, R. School of Health Sciences, Cyprus University of Technology. 2017.
Zeleníková, R. a Stroková, J. Spirituálne potreby pacientov s onkologickým ochorením. In: Pacient je naší prioritou: Sborník vědecké a odborné konference s mezinárodní účastí s názvem Pacient je naší prioritou 2016-11-24 Opava. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2017. s. 180-187. ISBN 978-80-7510-226-3.
Růžičková, V. a Zeleníková, R. Strach z pádu u seniorů ve zdravotnických a sociálních zařízeních. Ošetrovateľstvo: teória, výskum, vzdelávanie. 2017, roč. 7, 1(1), s. 6-11. ISSN 1338-6263.
Gurková, E., Zeleníková, R., Mrosková, S., Magurová, D. a Hadašová, L. Stres z klinickej praxe a jeho zvládanie u študentov ošetrovateľstva. Ošetrovateľstvo: teória, výskum, vzdelávanie. 2017, roč. 7, 1(1), s. 20-27. ISSN 1338-6263.
Kršíková, T. a Zeleníková, R. Test hodnocení pečovatelské zátěže pro rodinné pečující - dílčí výsledky. In: VII. studentská vědecká konference. Ostrava: Lékařská fakulta Ostravská univerzita. 2017.
Zeleníková, R., Homzová, P., Homza, M. a Bužgová, R. Validity and Reliability of the Czech Version of the Amsterdam Preoperative Anxiety and Information Scale (APAIS). JOURNAL OF PERIANESTHESIA NURSING. 2017, č. 32, s. 429-437. ISSN 1089-9472.
Zeleníková, R. a Vyhlídalová, D. Využití krytí s obsahem medu v léčbě nehojících se ran: první výsledky. In: Quo vadis zdravotníctvo III. Prešov: Fakulta zdravotnických odborov, Prešovská univerzita v Prešove,. 2017.
Zeleníková, R. a Vyhlídalová, D. Využití krytí s obsahem medu v léčbě nehojících se ran: první výsledky. In: Quo vadis zdravotníctvo III: Zborník abstraktov: Quo vadis zdravotníctvo III 2017-10-26 Prešov. Prešov: Fakulta zdravotnických odborov PU v Prešove, 2017. s. 59-60. ISBN 978-80-555-1869-5.
Vyhlídalová, D. a Zeleníková, R. Využití medu v péči o nehojící se rány: kazuistika. In: VII. studentská vědecká konference. Ostrava: Lékařská fakulta Ostravská univerzita. 2017.
Kršíková, T. a Zeleníková, R. Výzkum zátěže pečovatelů v České a Slovenské republice. In: Pacient je naší prioritou: Sborník vědecké a odborné konference s mezinárodní účastí s názvem Pacient je naší prioritou 2016-11-24 Opava. Opava: Slezská univerzita, 2017. s. 62-67. ISBN 978-80-7510-226-3.
Majkusová, K., Jarošová, D., Zeleníková, R. a Kozáková, R. Assessing the methodological quality of clinical guidelines for preventing falls of patients. Central European Journal of Nursing and Midwifery. 2016, roč. 2016, č. 7, s. 549-557. ISSN 2336-3517.
Kršíková, T. a Zeleníková, R. Česká verze škály "Pozitivní aspekty pečování". In: X. mezinárodní sympozium ošetřovatelství Ošetřovatelský výzkum a praxe založená na důkazech. Ostrava: Ústav ošetřovatelství a porodní asistence, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě. 2016.
Kršíková, T. a Zeleníková, R. Česká verze škály "Pozitivní aspekty pečování". In: X. mezinárodní sympozium ošetřovatelství Ošetřovatelský výzkum a praxe založená na důkazech: Sborník příspěvků z X. mezinárodního sympozia ošetřovatelství 2016-05-26 Ostrava. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta, 2016. s. 122-126. ISBN 978-80-7464-826-7.
Bužgová, R., Kozáková, R., Sikorová, L., Zeleníková, R. a Jarošová, D. Development and psychometric evaluation of patient needs assessment in palliative care (PNAP) instrument. Palliative and Supportive Care. 2016, roč. 14, s. 129-137. ISSN 1478-9515.
Zeleníková, R. Komunikace s agresivním pacientem. In: Způsob zvládání fyzické agrese pacienta. LDN Klokočov: Fakultní nemocnice Ostrava. 2016.
Prusenovská, M. a Zeleníková, R. Komunikace sester s pacientem na umělé plicní ventilaci. Florence. 2016, roč. 12, s. 22-24. ISSN 1801-464X.
Vymětalová, R. a Zeleníková, R. Painful ulceration and quality of life of patients with the diabetic foot syndrome. Central European Journal of Nursing and Midwifery. 2016, roč. 7, s. 512-517. ISSN 2336-3517.
Zeleníková, R., Kozáková, R. a Jarošová, D. Prevence pádů seniorů - výsledky hodnocení systematických přehledů. Praktický lékař. 2016, roč. 96, s. 91-95. ISSN 0032-6739.
Zeleníková, R., Gurková, E., Žiaková, K., Tomagová, M., Jarošová, D. a Fineout-Overholt, E. Psychometric properties of the Slovak and Czech versions of the evidence-based practice beliefs and implementation scales. Worldviews on Evidence-Based Nursing. 2016, roč. 13, s. 139-152. ISSN 1741-6787.
Zeleníková, R. a Jarošová, D. Psychometrické vlastnosti škály Přesvědčení o praxi založené na důkazech a Škály implementace EBP. In: X. mezinárodní symposium ošetřovatelství Ošetřovatelský výzkum a praxe založená na důkazech. Ostrava: Ústav ošetřovatelství a porodní asistence, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě. 2016.
Zeleníková, R. a Stroková, J. Spirituálne potreby onkologických pacientov. In: Vědecká odborná konference s mezinárodní účastí Pacient je naší prioritou. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik, Ústav ošetřovatelství. 2016.
Zeleníková, R., Ren, D., Schulz, R., Given, B. a Sherwood, P. R. Symptoms as the main predictors of caregivers´ perception of the suffering of patients with primary malignant brain tumors. Cancer nursing. 2016, roč. 39, s. 97-105. ISSN 0162-220X.
Zeleníková, R. University of Bielsko-Biala. 2016.
Zeleníková, R. University of Évora. 2016.
Jarošová, D., Zeleníková, R., Kozáková, R., Majkusová, K. a STOLIČKA, M. Výsledky pilotní implementace klinického doporučeného postupu prevence pádů hospitalizovaných pacientů.. In: X. Mezinárodní sympozium ošetřovatelství: Ošetřovatelský výzkum a Praxe založená na důkazech. Sborník příspěvků 2016-05-26 Ostrava. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. s. 83-84. ISBN 978-80-7464-826-7.
Kršíková, T. a Zeleníková, R. Výzkum zátěže pečovatelů v České a Slovenské republice. In: Vědecká odborná konference s mezinárodní účastí Pacient je naší prioritou. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik, Ústav ošetřovatelství. 2016.
Jarošová, D., Zeleníková, R., Kozáková, R., Majkusová, K., Líčeník, R. a STOLIČKA, M. Adaptace a pilotní implementace klinického doporučeného postupu prevence pádu hospitalizovaných pacientů. In: Profesionalita v ošetřovatelství II. Olomouc: Univerzita Palackého. 2015.
Zeleníková, R. a Jarošová, D. Evidence-Based Practice Beliefs and Implementation Scales: Czech versions of the instruments. In: 26th International Nursing Research Congress. San Juan: Sigma Theta Tau International Honor Society of Nursing. 2015.
Zeleníková, R. Faculty of Health Sciences, Semmelweis University, Budapešť. 2015.
Zeleníková, R., Beach, M., Ren, D., Wolff, E. a Sherwood, P. R. Graduate nursing students' evaluation of EBP courses: A cross-sectional study. NURS EDUC TODAY. 2015, roč. 35, s. 265-270. ISSN 0260-6917.
Zeleníková, R., Jarošová, D. a Kozáková, R. Hodnocení metodologické kvality klinického doporučeného postupu prevence pádů seniorů pomocí nástroje AGREE. In: Profesionalita v ošetřovatelství II. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta zdravotnických věd. 2015.
Zeleníková, R. a Maniaková, L. Chronic Pain: Content Validation of Nursing Diagnosis in Slovakia and the Czech Republic. INTERNATIONAL JOURNAL OF NURSING KNOWLEDGE. 2015, roč. 26, s. 187-193. ISSN 2047-3087.
Zeleníková, R. a Gurková, E. Implementace vědeckých důkazů ve zdravotnictví. In: Evidence Based Health Care. Zdravotnictví založené na vědeckých důkazech. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. s. 62-77. ISBN 978-80-244-4781-0.
Zeleníková, R., Kozáková, R. a Jarošová, D. Intervence v prevenci pádů seniorů v institucích: přehledová studie. Praktický lékař. 2015, roč. 95, s. 20-30. ISSN 0032-6739.
Jarošová, D., Majkusová, K., Kozáková, R. a Zeleníková, R. Klinické doporučené postupy v ošetřovatelství. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2015. 144 s. ISBN 978-80-247-5426-0.
Homzová, P. a Zeleníková, R. Measuring preoperative anxiety in patients undergoing elective surgery in Czech Republic. Central European Journal of Nursing and Midwifery. 2015, roč. 6, s. 321-326. ISSN 2336-3517.
Jarošová, D., Zeleníková, R., Kozáková, R., Majkusová, K., Líčeník, R. a STOLIČKA, M. Pilot Implementation of an Adapted Clinical Practice Guideline for Preventing Falls in Hospitals in the Czech Republic.. In: 26. International Nursing Research Congress. San Juan: STT. 2015.
Zeleníková, R. Pilotní implementace klinického doporučeného postupu prevence pádů. In: Kvalita a bezpečí v praxi. Praha: Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha. 2015.
Šáteková, L., Žiaková, K. a Zeleníková, R. Predictive validity of the Braden scale, Norton scale and Waterlow scale in Slovak Republic. Central European Journal of Nursing and Midwifery. 2015, roč. 6, s. 283-290. ISSN 2336-3517.
Zeleníková, R. Riga Medical College, University of Latvia, Riga. 2015.
Maniaková, L. a Zeleníková, R. Vedomosti sestier o problematike bolesti u seniorov. Ošetrovateľstvo: teória, výskum, vzdelávanie. 2015, roč. 5, s. 18-24. ISSN 1338-6263.
Majkusová, K., Jarošová, D., Zeleníková, R., Kozáková, R., STOLIČKA, M. a Líčeník, R. Adaptace klinického doporučeného postupu pro prevenci pádů pacientů. In: XIX. Královehradecké ošetřovatelské dny.. Hradec Králové. 2014.
Jarošová, D., Zeleníková, R., Kozáková, R., Líčeník, R. a STOLIČKA, M. Adaptation of clinical guideline, preventing falls in hospital.. In: Transforming Health Care.. Honolulu. 2014.
Zeleníková, R. a Kozáková, R. Adaptation of the clinical guideline "Falls prevention of hospitalized patients" for use in the Czech Republic. In: The MacroJournals Conference on Medicine, Science, and Technology - Dubrovnik 2014. Dubrovník: Macrotheme Capital Management, LLC. 2014.
Zeleníková, R. a Kozáková, R. Adaptation of the clinical guideline "Falls prevention of hospitalized patients" for use in the Czech Republic. In: Book of abstracts conference proceedings. Macrotheme Capital Management, LLC, 2014. s. 61-63. ISBN 5800104633907.
Kozáková, R. a Zeleníková, R. Assessing the nutritional status of the elderly living at home. European Geriatric Medicine. 2014, roč. 5, s. 377-381. ISSN 1878-7649.
Jarošová, D., Bužgová, R. a Zeleníková, R. Central European Journal of Nursing and Midwifery (Ošetřovatelství a porodní asistence). In: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstvo. 10. medzinárodná vedecká konferencia. Martin: Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine. 2014.
Zeleníková, R., Kozáková, R. a Jarošová, D. Clinical Validation of the Nursing Diagnosis Caregiver Role Strain in the Czech Republic. INTERNATIONAL JOURNAL OF NURSING KNOWLEDGE. 2014, roč. 25, s. 80-84. ISSN 2047-3087.
Zeleníková, R. Commenius University, Jessenius Faculty of Medicine, Department of Nursing. 2014.
Zeleníková, R., Žiaková, K., Čáp, J. a Jarošová, D. Content Validation of the Nursing Diagnosis Acute Pain in the Czech Republic and Slovakia. International Journal of Nursing Knowledge. 2014, roč. 25, s. 139-146. ISSN 2047-3087.
Zeleníková, R. Cyprus University of Technology, School of Health Sciences, Department of Nursing. 2014.
Zeleníková, R. Databáze a organizace zabývající se tvorbou a diseminací KDP - odborné společnosti, národní organizace, GIN. In: Klinické doporučené postupy. Martin: Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine. 2014.
Zeleníková, R., Kozáková, R. a Jarošová, D. Efektivita viacnásobných intervencií na prevenciu pádov seniorov v inštitúciách - aplikácia EBP v klinickej praxi. Ošetrovateľstvo: teória, výskum, vzdelávanie. 2014, roč. 4, s. 5-9. ISSN 1338-6263.
Zeleníková, R., Kozáková, R. a Jarošová, D. Effectiveness of multiple interventions for preventing falls in the elderly in institutions - application of EBP in clinical practice. In: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstvo. 10. medzinárodná vedecká konferencia. Martin: Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine. 2014.
Zeleníková, R., Bužgová, R., Janíková, E. a Jarošová, D. Evaluation of quality of life of patients with diabetic foot syndrome in selected health care facilities of Moravian silesian region. Ošetřovatelství a porodní asistence. 2014, roč. 5, s. 2-8. ISSN 1804-2740.
Zeleníková, R., Beach, M., Ren, D., Wolff, E. a Sherwood, P. Faculty Perception of the Effectiveness of EBP Courses for Graduate Nursing Students. WORLDV EVID-BASED NU. 2014, roč. 11, s. 401-413. ISSN 1545-102X.
Zeleníková, R., Kozáková, R. a Jarošová, D. Hodnocení pečovatelské zátěže v domácím prostředí. Lekársky obzor. 2014, roč. 63, s. 10-14. ISSN 0457-4214.
Zeleníková, R. Komunikace v ošetřovatelství. 2014.
Zeleníková, R. Medical University of Plovdiv. 2014.
Zeleníková, R. Metodologická a obsahová kvalita KDP - nástroje AGREE, ADAPTE. In: Klinické doporučené postupy. Martin: Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine. 2014.
Jarošová, D., Zeleníková, R., Kozáková, R., Majkusová, K., STOLIČKA, M. a Líčeník, R. Metodologie adaptace klinických doporučených postupů. In: Jihlavské zdravotnické dny 2014. Jihlava. 2014.
Jarošová, D. a Zeleníková, R. Ošetřovatelství založené na důkazech: Evidence Based Nursing. 1. vyd. Praha: Grada, 2014. Sestra. 136 s. ISBN 978-80-247-5345-4.
Zeleníková, R. a Jarošová, D. Perception of effectiveness of evidence-based practice courses by Czech nursing and midwifery students. Central European Journal of Nursing and Midwifery. 2014, roč. 5, s. 169-175. ISSN 2336-3517.
Zeleníková, R. a Jarošová, D. Perception of the effectiveness of evidence-based practice courses by Czech nursing and midwifery students. Central European Journal of Nursing and Midwifery. 2014, roč. 5, s. 169-175. ISSN 2336-3517.
ZATLOUKALOVÁ, M. a Zeleníková, R. Potřeba informací u geriatrických pacientů po amputaci dolní končetiny. Ošetrovateľstvo: teória, výskum, vzdelávanie. 2014, roč. 4, s. 78-86. ISSN 1338-6263.
Majkusová, K., Jarošová, D., Zeleníková, R., Kozáková, R. a STOLIČKA, M. Prevence pádů seniorů - doporučené preventivní intervence pro ošetřovatelskou praxi.. In: XVIII. gerontologické dny Ostrava: Sborník kongresu XVIII. gerontologické dny 2014-10-15 Ostrava. Ostrava: DTO, 2014. s. 25-30.
Majkusová, K., Jarošová, D., Zeleníková, R., Kozáková, R., STOLIČKA, M. a Líčeník, R. Prevence pádů seniorů - doporučené preventivní intervence pro ošetřovatelskou praxi.. In: XVIII. gerontologické dny Ostrava. Ostrava. 2014.
Zeleníková, R. Rešeršní strategie a vyhledávání KDP podle definovaných kritérií. In: Klinické doporučené postupy. Martin: Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine. 2014.
Jarošová, D., Zeleníková, R., Kozáková, R., Majkusová, K., STOLIČKA, M. a Líčeník, R. Transkontextuální adaptace klinického doporučeného postupu prevence pádů hospitalizovaných pacientů. In: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstvo. 10. medzinárodná vedecká konferencia. Martin: JLF UK Martin. 2014.
Zeleníková, R. Transkulturní ošetřovatelství. 2014.
Zeleníková, R. Výsledky hodnocení klinických doporučených postupů prevence pádů seniorů. In: Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství V. Plzeň: Fakulta zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni. 2014.
Zeleníková, R., Janíková, E., Kozáková, R., Plevová, I. a Sikorová, L. Základy ošetřování nemocných. 2014.
Jarošová, D., Majkusová, K., Zeleníková, R., Kozáková, R., Líčeník, R. a STOLIČKA, M. Adaptace klinického doporučeného postupu pro prevenci pádů pacientů. In: XIX. Královehradecké ošetřovatelské dny: Sbotník XIX. Královehradecké ošetřovatelské dny 2013 Hradec Králové. Hradec Králové: HONZO, 2013. s. 68-68. ISBN 978-80-905115-3-8.
Zeleníková, R. Faculty of Nursing and Chiropody, University of Valencia. 2013.
Zeleníková, R., Bužgová, R., Janíková, E. a Jarošová, D. Hodnocení kvality života pacientů se syndromem diabetické nohy ve vybraných zdravotnických zařízeních Moravskoslezského kraje. In: Ošetřovatelský výzkum a praxe založená na důkazech. IX. mezinárodní sympozium ošetřovatelství. Ostrava: Ústav ošetřovatelství a porodní asistence, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě. 2013.
Zeleníková, R. Implementace zdravotnické praxe založené na důkazech. In: Kariérový postup žen ve zdravotnictví. Malenovice: Ústav ošetřovatelství a porodní asistence, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě. 2013.
Bužgová, R. a Zeleníková, R. Komunikace s pozůstalými v nemocnici. In: Kariérový postup žen ve zdravotnictví. Malenovice: Ústav ošetřovatelství a porodní asistence, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě. 2013.
Komínek, P., Brandtl, P., Kučová, H., Neumannová, K. a Zeleníková, R. Konzervativní léčba. In: Mimojícnové projevy refluxní choroby. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 2013. s. 100-112. Medicína hlavy a krku. ISBN 978-80-7311-138-0.
Jarošová, D., Majkusová, K., Zeleníková, R., Kozáková, R., STOLIČKA, M. a Líčeník, R. Metodika adaptace klinického doporučeného postupu prevence pádů pacientů v institucích. In: Ošetrovateľstvo 21. storočia v procese zmien. Nitra. 2013.
Janíková, E., Zeleníková, R., Bužgová, R. a Jarošová, D. Organizace péče o pacienty se syndromem diabetické nohy v České republice. In: IX. mezinárodní sympozium ošetřovatelství. Ošetřovatelský výzkum a praxe založená na důkazech: Ošetřovatelský výzkum a praxe založená na důkazech 2013-04-24 Ostrava. Ostrava: Ostravská univerzita, 2013. s. 47-51. ISBN 978-80-7464-264-7.
Zeleníková, R., Škvrňáková, J. a Pellant, A. Ošetřovatelská péče o pacienta s mimojícnovými projevy refluxní choroby. In: Mimojícnové projevy refluxní choroby. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 2013. s. 264-275. Medicína hlavy a krku. ISBN 978-80-7311-138-0.
Janíková, E. a Zeleníková, R. Ošetřovatelská péče v chirurgii: pro bakalářské a magisterské studium. 1. vyd. Praha: Grada, 2013. Sestra. 256 s. ISBN 978-80-247-4412-4.
Zeleníková, R. a Janíková, E. Ošetřovatelské výkony a intervence 1. 2013.
Janíková, E. a Zeleníková, R. Ošetřovatelské výkony a intervence 2. 2013.
Zeleníková, R. a Sikorová, L. Ošetřovatelský proces a dokumentování. 2013.
Kozáková, R., Jarošová, D. a Zeleníková, R. Porovnání čtyř nástrojů pro hodnocení výživy u hospitalizovaných seniorů. Lekársky obzor. 2013, roč. 62, s. 11-14. ISSN 0457-4214.
Kozáková, R., Zeleníková, R. a Jarošová, D. Screening tools for the assessment of nutrition in the hospitalized elderly. In: Improving outcomes of Geriatric Medicine. Benátky. 2013.
Bužgová, R., Zeleníková, R. a Kozáková, R. The impact of symptoms of oncology patients with finished curative treatment. In: 9th Congress of the EUGMS Improving outcomes in geriatric medicine. Venice Lido. 2013.
Bužgová, R., Zeleníková, R. a Kozáková, R. The impact of symptoms of oncology patients with finished curative treatment. European Geriatric Medicine. 2013, s. 36-37. ISSN 1878-7649.
Zeleníková, R., Bužgová, R., Kozáková, R. a Jarošová, D. The impact of symptoms on the quality of life of oncology patients who have completed a course of curative treatment: a pilot study. In: 9th Congress of the EUGMS: Improving outcomes in geriatric medicine. Benátky. 2013.
Jarošová, D., Majkusová, K., Zeleníková, R., Kozáková, R. a Líčeník, R. The use of EBP principles for adaptation of clinical practice guideline. In: 4th International Scientific Conference. Riga. 2013.
Zeleníková, R., Chao, A., Enright, G., Schubert, M. R., Shotsberger, K., Wise, C. a Schlenk, E. A. The use of gum chewing in postoperative care of patients with abdominal surgery: developing an evidence-based clinical protocol - part I. Ošetřovatelství a porodní asistence. 2013, roč. 4, s. 537-545. ISSN 1804-2740.
Zeleníková, R., Chao, A., Enright, G., Schubert, M. R., Shotsberger, K., Wise, C. a Schlenk, E. A. The use of gum chewing in postoperative care of patients with abdominal surgery: developing an evidence-based clinical protocol - part II. Ošetřovatelství a porodní asistence. 2013, roč. 4, s. 554-565. ISSN 1804-2740.
Zeleníková, R. University of West London: Comprehensive Systematic Review Training. 2013.
Zeleníková, R. a Jarošová, D. Úvod do problematiky ošetřovatelství založeného na důkazech: (Evidence based nursing). Kontakt. 2013, roč. 15, s. 7-13. ISSN 1804-7122.
Kozáková, R., Zeleníková, R. a Jarošová, D. Caregiver role strain. Prague Medical Report. 2012, roč. 113, č. Supplement, s. 76-76. ISSN 1214-6994.
Kozáková, R., Zeleníková, R. a Jarošová, D. Caregiver role strain. In: IAGG-ER Congress of the Clinical Medicine. Praha. 2012.
Kozáková, R., Jarošová, D. a Zeleníková, R. Comparison of three screening tools for nutritional status assessment of the elderly in their homes. Biomedical papers. 2012, roč. 156, s. 371-376. ISSN 1213-8118.
Macková, H. a Zeleníková, R. Faktory ovlivňující používání ošetřovatelských diagnóz v praxi. Ošetřovatelství a porodní asistence. 2012, roč. 3, s. 390-397. ISSN 1804-2740.
Šrubařová, V. a Zeleníková, R. Hodnocení mentorů z pohledu studentů ošetřovatelství. Kontakt. 2012, roč. 14, s. 137-144. ISSN 1212-4117.
Kozáková, R., Jarošová, D. a Zeleníková, R. Hodnocení stavu výživy seniorů v domácím prostředí. In: Profesionalita v ošetřovatelství. Olomouc, 2012. s. 21-21. ISBN 978-80-244-3291-5.
Bužgová, R., Zeleníková, R., Zeleník, K. a Komínek, P. Kvalita života pacientů s extraezofageálním refluxem. Otorinolaryngologie a foniatrie. 2012, roč. 61, s. 184-188. ISSN 1210-7867.
Zeleníková, R. a Žiaková, K. Obsahová validácia ošetrovateľskej diagnózy Deficit objemu telových tekutín. Ošetřovatelství a porodní asistence. 2012, roč. 3, s. 475-483. ISSN 1804-2740.
Zeleníková, R., Jarošová, D. a Nemcová, J. Partnerství univerzit zemí Visegrádské skupiny v ošetřovatelském výzkumu. Florence. 2012, roč. 8, s. 33-33. ISSN 1801-464X.
Zeleníková, R. a Sikorová, L. Potřeby člověka a ošetřovatelská diagnostika 2. 2012.
Zeleníková, R. a Jarošová, D. Projektová výuka praxe založené na důkazech. In: Implementace praxe založené na důkazech do výuky: Implementace praxe založené na důkazech do výuky 2012-06-25 Ostrava. Ostrava: DTO CZ, 2012. s. 65-74. ISBN 978-80-7368-967-4.
Kozáková, R., Bocková, S., Dušová, B., Janíková, E., Plevová, I., Sikorová, L., Zeleníková, R., Vrublová, Y. a Karczmarczyk, R. Případové studie pro výuku ošetřovatelství a porodní asistence. 2012.
Zeleníková, R. School of Nursing, University of Pittsburgh, Pittsburgh, Pennsylvania. 2012.
Žiaková, K., Zeleníková, R., Jarošová, D., Tomagová, M., BÓRIKOVÁ, I., Čáp, J., Vrublová, Y., Sikorová, L., Plevová, I. a TABAKOVÁ, M. Skúsenosti s validáciou ošetrovateľských diagnóz v rámci Slovenskej a Českej republiky. Ošetrovatelstvo: teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve. 2012, roč. 2, s. 96-104. ISSN 1338-6263.
Jarošová, D., Tomášková, H., Janíková, E., Vrublová, Y., Zeleníková, R. a Papastavrou, E. Vnímání individualizované péče sestrami a pacienty chirurgických oddělení. Ošetrovatelstvo: teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve. 2012, roč. 1, s. 5-10. ISSN 1338-6263.
Bužgová, R. a Zeleníková, R. Vytvoření měřícího nástroje pro hodnocení potřeb pacientů v paliativní péči v souvislosti s kvalitou života: Hodnocení potřeb pacientů v paliativní péči (PNAP). Ošetřovatelství a porodní asistence. 2012, roč. 3, s. 404-414. ISSN 1804-2740.
Zeleníková, R. Department of Health Studies, University of Stavanger. 2011.
Kolegarová, V. a Zeleníková, R. Hodnocení definujících charakteristik ošetřovatelské diagnózy Přetížení pečovatele. Ošetřovatelství a porodní asistence. 2011, roč. 2, s. 282-287. ISSN 1804-2740.
Zeleníková, R. a Žiaková, K. Validizačné štúdie ošetrovateľských diagnóz. Ošetřovatelství a porodní asistence. 2010, roč. 1, s. 1-9. ISSN 1804-2740.
Zeleníková, R. 12. International Comparative Nursing Module, School of Nursing, Hanze University, Groningen. 2009.
Zeleníková, R. 11. International Comparative Nursing Module, School of Nursing, Hanze University, Groningen. 2008.
Zeleníková, R. a Košková, J. Internalizácia v procese vysokoškolského vzdelávania sestier.. In: IV.Ostravské sympozium ošetřovatelství: Sborník-IV.Ostravské sympozium ošetřovatelství s mezinárodní účastí 14.4.2004 Ostrava. s. 203-205.
Zeleníková, R. Approaches to quality assurance.Standards of care.. In: v rámci programu Socrates. Groningen. 2003.
Zeleníková, R. Meniaca sa rola učitel'a a študenta v procese vysokoškolského vzdelávania sestier. In: 5.Medzinárodná vedecká konferencia o vzdelávaní v ošetrovatelstve. Martin. 2003.
Zeleníková, R. Meniaca sa rola učitel'a a študenta v procese vysokoškolského vzdelávania sestier. . Martin: Zborník, 2003. ISBN 80-88866-24-3.
Zeleníková, R. Nursing study programme curriculum in Ostrava - the first curirculum of this kind. In: 6.Intensive program "International Comparative Nursing Module". Groningen. 2003.
Zeleníková, R. Podpůrné organizace pro smyslově postižené v České republice.. In: v rámci projektu 110977-CP-1- 2003 Grundtvik-G1. Sopoty. 2003.
Zeleníková, R. Professional nursing education in Czech Republic - today and future. In: 6th International Comparative Nursing Module. Groningen. 2003.
Zeleníková, R. Skúsenosti z intenzívného vzdelávacieho programu "Medzinárodného porovnávacieho modulu v ošetrovatel'stve" . In: Sborník přednášek.
Zeleníková, R. Skúsenosti z intenzivného vzdelávacieho programu:Medzinárodného porovnávacieho modulu v ošetrovatel'stve v Hanzzehogesschool van Groningen v Nizozemsku. Trendy v ošetřovatelství II. vyd. 113-117 s. ISBN 80-7042-341-2.
Zeleníková, R. Úloha sestry v saturácii spirituálnych potrieb u chorých. Ošetřovatelství - Teorie a praxe moderního ošetřovatelství. 2003, č. 1, s. 3-7. ISSN 1212-723X.


ZkratkaNázev předmětu
KONHOKonzultační hodiny
EBNKSOšetřovatelství založené na důkazech
EBNVSOšetřovatelství založené na důkazech
EBPOKPraxe založená na důkazech
ECINCommunication in Nursing
EDVS1Edukace v ošetřovatelství 1
EHNDHuman Needs and Nursing Diagnoses
EMCNMulticultural Nursing
GGIPGerontagogické intervence
GSEKSpecifika edukace v geriatrii
GSEPSpecifika edukace v geriatrii
CHKS1Ošetřov. péče v chirurgických oborech
CHVS2Ošetř. péče v chirurgických oborech 2
KOMVPKomunikace
KULZKKultura a zdraví
KULZPKultura a zdraví
MSTVPManagement studia
M3PEDModul III.-pedagogika a didaktika
OBBKSObhajoba bakalářské práce
OBBPRObhajoba bakalářské práce
OBMKSObhajoba magisterské práce
OBMPRObhajoba magisterské práce
OPDKSOšetřovatelský proces a dokumentování
OPDVSOšetřovatelský proces a dokumentování
O1OPDOšetřovatelský proces a dokumentování
O1VIKOšetřovatelské výkony a intervence
O2EDOEdukace v ošetřovatelství
O2KOMKomunikace
O3OCHOšetřov. péče v chirurgických oborech
O4EBDOšetřovatelství založené na důkazech
PDVS2Potřeby člověka a ošetř. diagnózy 2
SZG1KOšetřovatelská péče v geriatrii
SZG1POšetřovatelská péče v geriatrii
SZPA2SZZK Teorie porodní asis. a hum.vědy
SZP1KOšetřovatelská péče v pediatrii
SZP1POšetřovatelská péče v pediatrii
SZVK1SZZK Klinické ošetřovatelství
SZVK2SZZK Teorie ošetřovatelství
SZVS2SZZK Teorie ošetřovatelství
SZVS3SZZK Klinické ošetřovatelství
TRSKSTranskulturní ošetřovatelství
TRSPATranskulturní ošetřovatelství v por.as.
TRSVPTranskulturní ošetřovatelství
VIKS1Ošetřovatelské výkony a intervence
VIVS2Ošetřovatelské výkony a intervence 2
XKMBTKomunikace
ZKHLFKomunikace ve zdravotnictví
0IBPKObhajoba bakalářské práce
0IC1OOšetř. péče v chirurgických oborech 1
0IC2OOšetř. péče v chirurgických oborech 2
0IDPKObhajoba magisterské práce
0IDPPObhajoba magisterské práce
0IEBWOšetřovatelství založené na důkazech
0IEBXOšetřovatelství založené na důkazech
0IEDOEdukace v ošetřovatelství
0IED9Edukace v ošetřovatelství
0IGIGGerontagogické intervence
0IGI7Gerontagogické intervence
0IGTKOšetřovatelská péče v geriatrii
0IGTPOšetřovatelská péče v geriatrii
0IHVDSZZK Humanitní vědy
0ICHPOšetřovatelská péče v chirurgii
0ICH9Oš. péče v chirurgických oborech
0IKOKSZZK Klinické ošetřovatelství
0IKOOKomunikace v ošetřovatelství
0IMODMultikulturní ošetřovatelství
0IMOUMěření v ošetřovatelství
0IMOXMultikulturní ošetřovatelství
0IMO5Měření v ošetřovatelství
0IMO9Multikulturní ošetřovatelství
0IOKPSZZK Klinické ošetřovatelství
0IO1OOšetřovatelské postupy 1
0IO19Ošetřovatelské postupy 1
0IO2OOšetřovatelské postupy 2
0IO29Ošetřovatelské postupy 2
0IP2OPotřeby člověka 2
0ISEGSpecifika edukace v geriatrii
0ISE7Specifika edukace v geriatrii
0ITODSZZK Teorie ošetřovatelství a hum.vědy
0ITOKSZZK Teorie oš. a humanitní vědy
0ITOPSZZK Teorie ošetřovatelství a hum.vědy
0ITO8SZZK Teorie oš. a humanitní vědy
0ITPPSZZK Teorie porodní asis. a hum.vědy
1EBPOPraxe založená na důkazech
1NGSESpecifika edukace v geriatrii
2NSPZPraxe založená na důkazech


AutorNázev práceTypRok
Augustínová AlžbetaPosudzovanie spirituálnych potrieb seniorovdiplomová 2017 
Kovářová KristýnaHodnocení předoperačního strachu u seniorů před plánovanou operacídiplomová 2017 
Vytřensová MarkétaHodnocení kulturních kompetencí dětských sester v České republicediplomová 2017 
Holleschová TerezaAnalýza vývoje pádu seniorů ve vybraném sociálním zařízenídiplomová 2016 
Muroňová AlexandraOnemocnění oka a ztráta soběstačnosti seniorůdiplomová 2016 
Pospíšilová KláraProžívání období těhotenství, porodu a šestinedělí u žen romského etnikadiplomová 2016 
Snášelová-Navrátilová VendulaHodnocení omezení běžných denních aktivit u pacientů s vertebrogenním onemocněnímdiplomová 2016 
Stašová ŠtěpánkaMočová inkontinence u seniorůdiplomová 2016 
Vymětalová RadkaKvalita života pacientů se syndromem diabetické nohydiplomová 2016 
Biskupová MarkétaHodnocení rizika vzniku dekubitů u seniorů v dlouhodobé péčidiplomová 2015 
Čumpelíková MarieProblematika kolorektálního karcinomu u seniorů a jeho prevencediplomová 2015 
Kantorová LucieObavy z těhotenství a porodu u žen romského etnikadiplomová 2015 
Klenková VeronikaSebepéče u pacientů s plicní emboliídiplomová 2015 
Kukliczová IvetaKvalita spánku u seniorůdiplomová 2015 
Pokludová DanaHodnocení soběstačnosti seniorů s demencí v domácí péčidiplomová 2015 
Stroková JanaSpirituálne potreby onkologických pacientovdiplomová 2015 
Černochová MonikaRiziko pádů u seniorů po operaci na ortopedickém oddělenídiplomová 2014 
Růžičková VeronikaStrach z pádu u seniorůdiplomová 2014 
Tiefenbachová PavlínaPrevence pádů u seniorů a rizikové faktory v domácím prostředídiplomová 2014 
Zatloukalová MarcelaPotřeba informací u geriatrických pacientů po amputaci dolní končetinydiplomová 2014 
Homzová PavlínaHodnocení předoperační úzkosti a strachudiplomová 2013 
Maniaková LenkaVedomosti sestier o problematike bolesti u seniorovdiplomová 2013 
Broďáková BlankaHodnocení bolesti v akutní péčidiplomová 2012 
Macková HelenaFaktory ovlivňující používání ošetřovatelských diagnóz v praxidiplomová 2012 
Rusková KláraHodnocení stavu výživy kriticky nemocných seniorůdiplomová 2012 
Kolegarová VěraPřetížení pečovatele z pohledu sester agentur domácí péčediplomová 2011 
Matysová LucieÚloha sestry v prevenci ventilátorové pneumonie u starších nemocnýchdiplomová 2011 
Galasová HanaOšetřovatelský proces v péči o pacienta s uretroplastikou pro strikturu uretrybakalářská 2017 
Jurišová MonikaOšetřovatelský proces v péči o pacienta po radikální prostatektomiibakalářská 2017 
Olšarová JitkaPlán ošetřovatelské péče pro pacienta s punkční tracheostomiíbakalářská 2017 
Pechová LenkaOšetřovatelský proces v péči o pacienta po operaci zlomeniny krčku stehenní kostibakalářská 2017 
Pilchová KarlaPlán ošetřovatelské péče pro pacienta s hernií inguinalisbakalářská 2017 
Silberová AnežkaOšetřovatelský proces v péči o pacienta s karcinomem jícnubakalářská 2017 
Stryjová KarolínaOšetřovatelský proces v péči o pacienta se subarachnoidálním krvácenímbakalářská 2017 
Volková KristýnaOšetřovatelská péče o pacienta po cystektomii pro karcinom močového měchýřebakalářská 2017 
Vozňáková AnetaOšetřovatelský proces v péči o pacienta s totální endoprotézou kolenního kloububakalářská 2017 
Elfenbeinová HanaBolest při koloskopiibakalářská 2016 
Gurecká DagmarOšetřovatelská péče o pacienta po transplantaci srdcebakalářská 2016 
Hanáčková JanaProplachování periferního žilního katétrubakalářská 2016 
Hrčkuĺáková AdrianaVyužití podtlakové terapie v hojení chronických ranbakalářská 2016 
Moravcová MartinaProblematika pacienta s akutní pankreatitidou v intenzivní péčibakalářská 2016 
Trnovcová ZuzanaOšetřovatelská péče o pacienta s polytraumatembakalářská 2016 
Žilinská KateřinaOšetřovatelský proces u pacienta s onkologickým onemocněním jaterbakalářská 2016 
Biegonová MonikaVliv bolesti zad na denní aktivity pacientůbakalářská 2015 
Dworoková KateřinaOšetřovatelský proces v péči o pacienta s trombolytickou léčbou u ischemické choroby dolních končetinbakalářská 2015 
Hellebrandová VeronikaPlán ošetřovatelské péče pro pacienta podstupujícího awake kraniotomiibakalářská 2015 
Kotzmannová HanaKvalita života pacientů s revmatoidní artritidoubakalářská 2015 
Messingová JanaPředoperační odstraňování ochlupení v místě operačního polebakalářská 2015 
Relligová EvaImobilizace po lumbální punkci jako prevence vzniku postpunkčního syndromubakalářská 2015 
Svobodová AnetaSledování nutričního stavu u pacientů s onemocněním páteře a míchybakalářská 2015 
Ševečková PetraOšetřovatelská péče o pacienta po tonzilektomiibakalářská 2015 
Špačková LucieOšetřovatelský proces v péči o pacienta po totální thyreoidektomiibakalářská 2015 
Tkačíková MartinaSledování kvality života u pacientů s karcinomem prostaty léčených kybernetickým nožembakalářská 2015 
Dembinná PatricieSledování kvality života pacientů při léčbě nehojících se ranbakalářská 2014 
Golasowská MartinaOšetřovatelský proces u pacienta s akutní pankreatitidoubakalářská 2014 
Holleschová TerezaSrovnání omezení denních aktivit u pacientů před a po operaci meziobratlové ploténkybakalářská 2014 
Kašubová DrahomíraOšetřovatelská péče o pacienty s Parkinsonovou choroboubakalářská 2014 
Krakowczyková DenisaBezpříspěvkové dárcovství krvebakalářská 2014 
Krůlová PetraProblematika pacienta s Fourniérovou gangrénoubakalářská 2014 
Kubesová SimonaOšetřovatelská péče o pacienty s perkutánní endoskopickou gastrostomiíbakalářská 2014 
Lapčíková PetraOšetřovatelský proces v péči o pacienta s roztroušenou sklerózoubakalářská 2014 
Loryšová EliškaOšetřovatelská péče o pacienty se syndromem diabetické nohybakalářská 2014 
Muroňová AlexandraPlán ošetřovatelské péče pro pacienta po úrazu okabakalářská 2014 
Prokešová PetraOšetřovatelský proces v péči o pacienta po nefrektomii pro karcinom ledvinybakalářská 2014 
Recová VeronikaHodnocení funkčního postižení u pacientů s gonartrózoubakalářská 2014 
Snášelová-Navrátilová VendulaOšetřovatelská péče o pacienta s disekcí aortybakalářská 2014 
Spac LukášOšetřovatelská péče o pacienta s artroskopií kolenního kloububakalářská 2014 
Stašová ŠtěpánkaPlán ošetřovatelské péče pro pacienta s nefrostomiibakalářská 2014 
Vančurová BeataEdukace rodičů dětí s atopickou dermatitidoubakalářská 2014 
Czyžová PetraAnalýza ošetřovatelských diagnóz u pacientů po totální endoprotéze kyčelního kloububakalářská 2013 
Dodková VěraPobyt na operačním sále z pohledu pacientabakalářská 2013 
Gombalová PetraČinnosti sester v perioperační péčibakalářská 2013 
Gybasová ZdeňkaOšetřovatelský proces v péči o pacienta s bronchogenním karcinomembakalářská 2013 
Horehleďová MarieOšetřovatelská péče o pacienta s totální endoprotézou kyčelního kloububakalářská 2013 
Kaletová AndreaOšetřovatelská péče o pacienta po operaci štítné žlázybakalářská 2013 
Kyjonková MonikaOšetřovatelská péče o pacienty po cévní mozkové příhodě v lázeňském zařízeníbakalářská 2013 
Manová KamilaOšetřovatelská péče o pacienta po operaci žlučníkubakalářská 2013 
Pokludová DanaHodnocení zátěže rodinných pečovatelůbakalářská 2013 
Razimová MartaPostoj sester pro perioperační péči k edukaci pacientůbakalářská 2013 
Sztulová LadaAnalýza ošetřovatelské dokumentace u pacientů po kardiochirurgické operaci s použitím mimotělního oběhubakalářská 2013 
Štěpánová MonikaOšetřovatelská péče o pacienta s demencíbakalářská 2013 
Wagnerová HelenaEvalvace a devalvace v komunikaci všeobecných sester s geriatrickými pacientybakalářská 2013 
Zvonková MarcelaHodnocení strachu u pacientů před plánovanou operacíbakalářská 2013 
Cielecká JaroslavaTěhotenství a porod u žen z Náboženské společnosti Svědků Jehovovýchbakalářská 2012 
Pluhařová LenkaNejčastější ošetřovatelské diagnózy u pacientů se stomiemibakalářská 2012 
Šafaříková KarinProblematika pacientů s akutním infarktem myokardubakalářská 2012 
Vojkůvková MartinaSpecifika ošetřování pacientů s agresivním chovánímbakalářská 2012 
Wojnarová DanutaKvalita života pacientů s chronickou fibrilací sínibakalářská 2012 
Zatloukalová MarcelaProblematika pacientů se zlomeninou proximální části stehenní kosti v pooperační péčibakalářská 2012 
Zdražilová PetraProblematika pacienta s degenerativním onemocněním páteřebakalářská 2012 
Gondeková VěraProblematika pacienta s difuzním axonálním poraněnímbakalářská 2011 
Heczková EditaOšetřovatelská péče o pacienta s tracheostomií v intenzivní péčibakalářská 2011 
Hoďáková LucieSpecifika ošetřovatelské péče o pacienty s MRSAbakalářská 2011 
Homzová PavlínaOšetřovatelská péče o pacienty s ischemickou chorobou dolních končetinbakalářská 2011 
Hrbáčková MarcelaTěhotenství ve vyšším věkubakalářská 2011 
Kubesová RadkaEdukace pacienta s kolostomiíbakalářská 2011 
Mališová JanaOšetřovatelská péče o pacienta s epidurálním katétrembakalářská 2011 
Pastrňáková AlexandraEdukace pacienta perioperační sestroubakalářská 2011 
Sojková JindřiškaProblematika ženy s hysterektomiíbakalářská 2011 
Tkáčová VěraHodnocení mentorů z pohledu studentů ošetřovatelstvíbakalářská 2011 
Kantorová LucieVliv romské kultury na těhotenství a porodbakalářská 2010 
Rogozná ZdenkaPrevence varixů dolních končetin u všeobecných sesterbakalářská 2010 


Účinnost materiálů obsahujících med v léčbě nehojících se ran
Hlavní řešitelPhDr. Renáta Zeleníková, PhD.
Období1/2017 - 12/2018
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub