Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010




Konstrukce významů genderu sociálními pracovníky a pracovnicemi sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a vliv této konstrukce na jejich profesionální jednání
Id projektuSGS03/FSS/2017
Hlavní řešitelMgr. et Mgr. Barbora Gřundělová, DiS. Ph.D.
Období1/2017 - 12/2017
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceI přesto, že se současné pojetí rodiny mění, v praxi stále přetrvávají zažité stereotypní představy a mechanismy týkající se dělby práce a dělby rolí v rodině. Sociální práce s rodinou má výrazný genderový rozměr, přitom v české sociální práci dochází k minimální reflexi genderového hlediska. Znalost genderových stereotypů a jejich důsledků je však základním předpokladem k sebereflektující práci sociálních pracovnic a pracovníků. Výzkumný projekt SGS je zaměřen na skupinu sociálních pracovnic a pracovníků sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi. Hlavním cílem projektu je odpovědět na otázku: Jak sociální pracovníci a pracovnice konstruují významy genderu svých klientů a klientek, a jak to ovlivňuje jejich profesionální jednání? Získaná data by měla vést k modifikaci vzdělávání sociálních pracovnic a pracovníků a přenesení poznatků do praxe sociální práce. Projekt bude realizován prostřednictvím kvalitativní výzkumné strategie.