Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Komunikace napříč kulturami: lokální a translokální rysy žánrů online i offline
Id projektuSGS10/FF/2017
Hlavní řešitelMgr. Renáta Tomášková, Dr.
Období1/2017 - 12/2017
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceProjekt se soustředí na roli, kterou při realizaci vybraných žánrů sehrává mezinárodní, resp. v případě internetu globální komunikační prostředí. Na internetu, ale stejně tak v internacionalizovaném světě univerzit, získávají lokální informace či hodnoty globální dosah, lokální komunity, žánry i jiné kulturní prvky se dostávají do vzájemného kontaktu, propojují se, komunikují. Interakce mezi lokálními prvky v globalizovaném kontextu se charakterizuje jako translokální: translokální rysy žánrů otevírají komunikaci globálnímu kontaktu ? předjímají diverzifikované globální publikum a umožňují mu sdělení porozumět. Cílem analýz v plánovaném výzkumném projektu je identifikovat translokální vlastnosti sledovaných žánrů a komunikačních platforem a způsoby jejich realizace na úrovni užitých komunikačních strategií, kognitivní struktury a výběru a kombinace lexikálních a gramatických prostředků. Analýze bude podrobena široká paleta žánrů: výzkumné blogy, tutoriály MOOCs, interaktivní webové stránky Trip Advisor, webové stránky divadel, měst a politických stran, a také seminární diskuse jako žánr jazyka mluveného. Pestrost výběru analyzovaných žánrů a současně jejich sdílená internacionální povaha umožní v závěru týmového výzkumu sledovat, nakolik se translokální prvky shodují či liší, zda producenti žánrů a účastníci komunikace berou mezinárodní či přímo globální charakter prostředí v potaz, nebo zda při tvorbě žánru hrají určující roli jiné kontextové faktory.