Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Psychosociální podpora a nácvik sociálně interakčních dovedností pro studenty Lékařské fakulty Ostravské univerzity
Id projektuIRP2017_01
Hlavní řešitelMgr. Eva Janíková, Ph.D.
Období1/2017 - 12/2017
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
AnotaceProjekt je zaměřen na zvýšení kvalifikace akademických pracovníků, kteří se podílí na výuce studentů Lékařské fakulty Ostravské univerzity. V rámci vybraných předmětů budou studenti připraveni na zátěžové situace, se kterými se v průběhu své klinické praxe a následně svého povolání budou setkávat (např. sdělení závažné diagnózy pacientům různých věkových skupin). Také budou vytvořeny možnosti konzultací s odborníky (vyučujícími), které budou moci využít studenti, kteří se setkali s náročnou životní situací týkající se výkonu zdravotnického povolání (např. úmrtí pacienta).