Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU

Eva Janíková

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Eva Janíková
místnost, podlaží, budova: ZY 319, budova ZY
funkce:pedagogický poradce pro obor Všeobecná sestra prezenční studium
obor činnosti:ošetřovatelství
katedra / středisko (fakulta): Ústav ošetřovatelství a porodní asistence (Lékařská fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1613
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

2013 - dosudPhD., Ostravská univerzita, Lékařská fakulta, Ústav ošetřovatelství a porodní asistence, Ošetřovatelství
2000 - 2005Mgr., Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, Učitelství sociálních a zdravotních předmětů pro SOŠ
1994 - 1998diplom, Střední zdravotnická škola Vsetín, Všeobecná sestra

Další vzdělávání, kurzy

2015 - dosudVzdělávací a tréninkový institut Hermés Praha, Komplexní psychoterapeutický výcvik
2013 - 2014Supervize v pomáhajících profesích I., Hestia - Centrum pro dobrovolnictví Praha
12. - 15. 2. 2012Sebezkušenostní kurz
Podzim 2011Kurz krizové intervence, Krizové centrum Ostrava
Podzim 2009školení dobrovolníků Komunitního intervenčního psychosociálního týmu, o.s. ADRA
Únor - květen 2007Kurz pro lektory v sebezkušenostním výcviku a v sebereflexi pracovníků sociálních služeb, Středisko celoživotního vzdělávání při o.s. Za důstojné stáří, Praha
11. - 12. 9. 2006Edukační metody v ošetřovatelské praxi, 2. Martinská letná ošetřovatelská škola, Martin
2005 - 2006Akademie J. A. Komenského, Anglický jazyk

Zaměstnání, praxe

2010 - dosudOstravská univerzita, Lékařská fakulta, Ústav ošetřovatelství a porodní asistence, Odborný asistent
2010 - 2012o.s. ADRA, Dobrovolnické centrum Ostrava, Koordinátor dobrovolníků, PR
2010 - 2012Vítkovická nemocnice a.s., Koordinátor dobrovolníků
2008 - 2010Ostravská univerzita, Fakulta zdravotnických studií, Ústav ošetřovatelství a porodní asistence, Odborný asistent
2007 - 2008Ostravská univerzita, Zdravotně sociální fakulta, Ústav ošetřovatelství a porodní asistence, Odborný asistent
2006 - dosudFakultní nemocnice Ostrava, Chirurgická klinika, Všeobecná sestra
2006Ostravská univerzita, Zdravotně sociální fakulta, Ústav ošetřovatelství a managementu ve zdravotnictví, Odborný asistent
2006VOŠ AHOL Ostrava, Učitel - ekologie člověka, sociologie organizace, psychologie
2005 - 2008o.s. ADRA, Koordinátor projektu „Úsměv pro Ukrajinu“
2005 - 2006SOZE Brno, Sociální pracovník
1998 - 2000Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Praha, I. Interní klinika, Všeobecná sestra

Odborné zaměření

Ošetřovatelská péče v chirurgii Edukace v ošetřovatelství Dobrovolnictví Supervize ve zdravotnictví
Ošetřovatelské výkony a intervence

Působení v zahraničí

7. - 13. 3. 2016Alma Mater Europea, Slovinsko, učitelské mobility, účast na konferenci (přednáška The possibilities of evaluation of nursing competences for nursing students in Czech Republic)
21. 5. - 31. 5. 2013Ministerstvo zahraničních věcí, ČR, Zambie, expert v hodnocení projektu ACDCH Praha
10. 9. - 7. 10. 2012o.s. ADRA Česká republika, Halaba Kulito Hospital, Etiopie, všeobecná sestra
17. 1. - 6. 2. 2010Maranatha Volunteers International, Bolívie, dobrovolník
23. 6. - 4. 7. 2008Dublin City University, Irsko, Ireland Summer Schools for European Nursing Doctorates
17. - 28. 9. 2007Edinburgh Napier University of Edinburgh, Skotsko, Integrating Notions of Society for Health Educational Transformation - INSET
2006 - dosudTýdenní pobyty v rámci programu LLP Erasmus (teacher mobility)

Jazykové znalosti

Angličtina


Všechny publikace

Dušová, B., Hermannová, M., Janíková, E. a Saloňová, M. R. Edukace žen v porodní asistenci. 1. vydání. vyd. Praha: Grada Publishing, 2019. 144 s. ISBN 978-80-271-0836-7.
Zeleníková, R., Jarošová, D., Mynaříková, E., Plevová, I. a Janíková, E. Hodnocení nedokončené ošetřovatelské péče v ČR - výsledky pilotní studie. In: 12. medzinárodná vedecká konferencia: Teória, výskum, vzdelávanie v ošetrovateľstve. Martin: Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Ústav ošetrovateľstva. 2019.
Zeleníková, R., Jarošová, D., Mynaříková, E., Plevová, I. a Janíková, E. Hodnocení nedokončené ošetřovatelské péče v ČR - výsledky pilotní studie. In: Zborník z 12. medzinárodnej vedeckej konferencie Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve 2019-05-23 Martin. Martin: Ústav ošetrovateľstva, Jesseniova lekárska fakulta v Martine Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. s. 244-246. ISBN 978-80-8187-060-6.
Plevová, I., Bužgová, R., Janíková, E., Jarošová, D., Machová, A., Sikorová, L., Slowik, R., Tomagová, M. a Zeleníková, R. Ošetřovatelství I. 2., přepracované a doplněné. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2018. 288 s. ISBN 978-80-271-0888-6.
Plevová, I., Janíková, E., Zeleníková, R. a Jarošová, D. Projekt hodnocení přidělované-chybějící ošetřovatelské péče. In: XII. Kongres kardiologických sester s mezinárodní účastí: SBORNÍK ABSTRAKT XII. KONGRESU KARDIOLOGICKÝCH SESTER V OSTRAVĚ 2018-10-04 Ostrava. Ostrava: Fakultní nemocnice Ostrava, 2018. s. 3-4. ISBN 978-80-88159-80-3.
Plevová, I., Janíková, E., Zeleníková, R. a Jarošová, D. Projekt hodnocení přidělované-chybějící ošetřovatelské péče. In: XII. kongres kardiologických sester. Ostrava: Fakultní nemocnice Ostrava. 2018.
Jarošová, D., Janíková, E., Mynaříková, E., Plevová, I. a Zeleníková, R. Přidělovaná ošetřovatelská péče - jeden z indikátorů nežádoucích událostí hospitalizovaných pacientů. In: XXIV. královéhradecké ošetřovatelské dny. Hradec Králové: Česká asociace sester - region Hradec Králové. 2018.
Jarošová, D., Janíková, E., Mynaříková, E., Plevová, I. a Zeleníková, R. Přidělovaná ošetřovatelská péče - jeden z indikátorů nežádoucích událostí hospitalizovaných pacientů. In: XXIV. KRÁLOVÉHRADECKÉ OŠETŘOVATELSKÉ DNY: PROGRAM SBORNÍK PŘEDNÁŠEK 2018-09-13 Hradec Králové. Hradec králové: HANZO Production, 2018. s. 44-44. ISBN 978-80-906205-9-9.
Nemcová, J., Hlinková, E., Farský, I., Žiaková, K., Jarošová, D., Zeleníková, R., Bužgová, R., Janíková, E., Zdzieblo, K., Wiraszka, G., Stepien, R., Nowak-Starz, G., Csernus, M. a Balogh, Z. Quality of life in patients with diabetic foot ulcer in Visegrad countries.. Journal of Clinical Nursing. 2017, roč. 26, s. 1245-1256. ISSN 0962-1067.
Janíková, E. a Bužgová, R. Supervize jako jedna z možností prevence a ovlivnění syndromu vyhoření ve zdravotnictví. Československá psychologie. 2017, roč. 61, s. 363-378. ISSN 0009-062X.
Lukšová, H., Kuzníková, I. a Janíková, E. Vztah výživy a soběstačnosti u seniorů v institucionální péči. Sociální práce / Sociálna práca. 2017, roč. 2017, ISSN 1805-885X.
Lukšová, H. a Janíková, E. Možnosti hodnocení ošetřovatelských kompetencí studentů oboru všeobecná sestra. In: X. mezinárodní sympozium ošetřovatelství - Ošetřovatelský výzkum a praxe založená na důkazech. Ostrava. 2016.
Lukšová, H. a Janíková, E. Nursing in foreing country. In: X. Kongres kardiologických sester. Ostrava. 2016.
Lukšová, H. a Janíková, E. The possibilities of evaluation of nursing competences for nursing students in Czech Republic. In: . 4. International Scientifik Conference ? All about People: Society and Science for Integrated care of people. Maribor. 2016.
Zeleníková, R., Bužgová, R., Janíková, E. a Jarošová, D. Evaluation of quality of life of patients with diabetic foot syndrome in selected health care facilities of Moravian silesian region. Ošetřovatelství a porodní asistence. 2014, roč. 5, s. 2-8. ISSN 1804-2740.
Plevová, I., Janíková, E. a Babičová, M. Multimediální podpora ve výuce lékařských a nelékařských oborů - proces tvorby DVD. In: Teória, výskum, vzdelávanie v ošetrovateľstve. 10. medzinárodná vedecká konferencia.. Martin: Ústav ošetrovateľstva, JLF UK v Martine. 2014.
Zeleníková, R., Janíková, E., Kozáková, R., Plevová, I. a Sikorová, L. Základy ošetřování nemocných. 2014.
Zeleníková, R., Bužgová, R., Janíková, E. a Jarošová, D. Hodnocení kvality života pacientů se syndromem diabetické nohy ve vybraných zdravotnických zařízeních Moravskoslezského kraje. In: Ošetřovatelský výzkum a praxe založená na důkazech. IX. mezinárodní sympozium ošetřovatelství. Ostrava: Ústav ošetřovatelství a porodní asistence, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě. 2013.
Janíková, E., Zeleníková, R., Bužgová, R. a Jarošová, D. Organizace péče o pacienty se syndromem diabetické nohy v České republice. In: IX. mezinárodní sympozium ošetřovatelství. Ošetřovatelský výzkum a praxe založená na důkazech: Ošetřovatelský výzkum a praxe založená na důkazech 2013-04-24 Ostrava. Ostrava: Ostravská univerzita, 2013. s. 47-51. ISBN 978-80-7464-264-7.
Janíková, E. a Zeleníková, R. Ošetřovatelská péče v chirurgii: pro bakalářské a magisterské studium. 1. vyd. Praha: Grada, 2013. Sestra. 256 s. ISBN 978-80-247-4412-4.
Zeleníková, R. a Janíková, E. Ošetřovatelské výkony a intervence 1. 2013.
Janíková, E. a Zeleníková, R. Ošetřovatelské výkony a intervence 2. 2013.
Madziová, S. a Janíková, E. Péče všeobecných sester o své zdraví. Ošetřovatelství a porodní asistence. 2013, roč. 4, s. 546-552. ISSN 1804-2740.
Plevová, I. a Janíková, E. Výukové videozáznamy - proces tvorby. In: Inovace profesních zdravotnických programů na OU. Ostrava. 2013.
Plevová, I. a Janíková, E. Implementace audiovizuální techniky do výuky. In: Implementace praxe založené na důkazech do výuky. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta. 2012.
Plevová, I. a Janíková, E. Implementace audiovizuální techniky do výuky. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta, 2012. Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta, 2012. s. 35-38. ISBN 978-80-7368-967-4.
Janíková, E. a Plevová, I. Ošetřovatelství. 2012.
Kozáková, R., Bocková, S., Dušová, B., Janíková, E., Plevová, I., Sikorová, L., Zeleníková, R., Vrublová, Y. a Karczmarczyk, R. Případové studie pro výuku ošetřovatelství a porodní asistence. 2012.
Jarošová, D., Tomášková, H., Janíková, E., Vrublová, Y., Zeleníková, R. a Papastavrou, E. Vnímání individualizované péče sestrami a pacienty chirurgických oddělení. Ošetrovatelstvo: teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve. 2012, roč. 1, s. 5-10. ISSN 1338-6263.
Kozáková, R. a Janíková, E. Adnan Menderes Üniversitesi Aydin. 2011.
Janíková, E. a Zeleníková, R. Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech. Distanční texty. 2011.
Plevová, I., Bužgová, R., Janíková, E., Jarošová, D., Machová, A., Sikorová, L., Slowik, R., Tomagová, M. a Zeleníková, R. Ošetřovatelství I. Praha: Grada Publishing, a.s., 2011. 288 s. ISBN 978-80-247-3557-3.
Jarošová, D., Janíková, E., Vrublová, Y., Zeleníková, R., Tomášková, H. a Papastavrou, E. Spokojenost pacientů s ošetřovatelskou péčí na chirurgických odděleních. Praktický lékař. 2011, roč. 91, s. 269-273. ISSN 0032-6739.
Bužgová, R. a Janíková, E. Zajištění péče o seniory bez domova, kazuistika pacienta chirurgického oddělení FNO. In: Spolupráce a s ní související právní normy při zajištění následné péče o soby v nepříznivých životních situacích. Bílovec: Bílovecká nemocnice. 2011.
Lukšová, H. a Janíková, E. Nursing student competences during the practical placement.
Lukšová, H. a Janíková, E. Self-care deficit as a risk factor for malnutrition in older adults.
Lukšová, H. a Janíková, E. The possibilities of evaluation of nursing competences for nursing students in Czech Republic.


ZkratkaNázev předmětu
KONHOKonzultační hodiny
1ZPAEZáklady pedagogiky a edukace
ADALFAdaptační kurz
ADAVPAdaptační kurz
DOBRKDobrovolnictví
DOBRPDobrovolnictví
EBCEBlood Centre - University Hospital Ostra
EDUKSEdukace v ošetřovatelství
EDUNKEdukace v práci nutričního terapeuta
EDUNTEdukace v práci nutričního terapeuta
EDVS1Edukace v ošetřovatelství 1
EEDNEducation in Nursing
EPPMPractical placement with mentor and stud
ESUNSurgical Nursing
EVNCVolunteering in Health Care
GSEKSpecifika edukace v geriatrii
GSEPSpecifika edukace v geriatrii
CHIPAOšetřovatelská péče v chir. oborech
CHKS1Ošetřov. péče v chirurgických oborech
CHVS1Ošetř. péče v chirurgických oborech 1
CHVS2Ošetř. péče v chirurgických oborech 2
MSTVPManagement studia
NZVOLVolunteering in Health Care
OBBKSObhajoba bakalářské práce
OBBPRObhajoba bakalářské práce
OBMKSObhajoba magisterské práce
OBMPRObhajoba magisterské práce
ODPA1Odborná praxe 1
OPRLFOšetřovatelská praxe
OPVS1Odborná praxe1
OPVS2Odborná praxe 2
OPVS3Odborná praxe 3
OPVS4Odborná praxe 4
OPVS5Odborná praxe 5
OPVS6Odborná praxe 6
O1VIKOšetřovatelské výkony a intervence
O2EDOEdukace v ošetřovatelství
O3OCHOšetřov. péče v chirurgických oborech
O3OP3Odborná praxe 3
PIVS1Odborná praxe individuální 1
PIVS2Odborná praxe individuální 2
SCIDPSociálně interakční dovednosti
SCILFSociálně interakční dovednosti
SLELFLékařská etika
SZPA2SZZK Teorie porodní asis. a hum.vědy
SZVK1SZZK Klinické ošetřovatelství
SZVK2SZZK Teorie ošetřovatelství
SZVS2SZZK Teorie ošetřovatelství
SZVS3SZZK Klinické ošetřovatelství
VIKS1Ošetřovatelské výkony a intervence
VIPA2Výkony a intervence v por.asistenci 2
VIVS1Ošetřovatelské výkony a intervence 1
VIVS2Ošetřovatelské výkony a intervence 2
ZONLFZáklady ošetřování nemocných
ZPAEZáklady pedagogiky a edukace
0IAKXAdaptační kurz
0IC1OOšetř. péče v chirurgických oborech 1
0IC2OOšetř. péče v chirurgických oborech 2
0IDPKObhajoba magisterské práce
0IDPPObhajoba magisterské práce
0ID1OIndividuální praxe 1
0ID2OIndividuální praxe 2
0IEDOEdukace v ošetřovatelství
0IED9Edukace v ošetřovatelství
0IER1Zahraniční pobyt/stáž
0IER2Zahraniční pobyt/stáž
0IE1OOdborná praxe 1
0IE2OOdborná praxe 2
0IE3OOdborná praxe 3
0IE4OOdborná praxe 4
0IE5OOdborná praxe 5
0IE6OOdborná praxe 6
0ICH9Oš. péče v chirurgických oborech
0IKOKSZZK Klinické ošetřovatelství
0IOKPSZZK Klinické ošetřovatelství
0IO1OOšetřovatelské postupy 1
0IO19Ošetřovatelské postupy 1
0IO2OOšetřovatelské postupy 2
0IO29Ošetřovatelské postupy 2
0ISCXSociálně interakční dovednosti
0ITOKSZZK Teorie oš. a humanitní vědy
0ITOPSZZK Teorie ošetřovatelství a hum.vědy
0IVHQVoluntering in Health Care
0IVHYVoluntering in Health Care
0IZMQZahraniční mobilita
0IZMYZahraniční stáž 2
0IZPEZáklady pedagogiky a edukace
0IZ1QZahraniční pobyt/stáž 1
0IZ1YZahraniční pobyt/stáž 1
0IZ2QZahraniční pobyt/stáž 2
0IZ2YZahraniční pobyt/stáž 2
0I1OPOdborná praxe 1
1NGSESpecifika edukace v geriatrii
3NKEDEdukace v práci nutričního terapeuta


AutorNázev práceTypRok
Hrdličková RomanaPsychická zátěž a syndrom vyhoření u sester na dětských odděleníchdiplomová 2018 
Koribaničová TerezaDeprese u seniorů v dlouhodobé péčidiplomová 2018 
Koudelková EvaSupervize ve zdravotnictvídiplomová 2018 
Podzámská KateřinaZnalosti všeobecných sester o hojení ran podtlakovou metodoudiplomová 2018 
Sztulová LadaHodnocení pooperační péče u seniorů po kardiochirurgických operacíchdiplomová 2018 
Šmuková MartinaPředoperační strach a sledování bolesti u seniorů po ortopedických operacíchdiplomová 2018 
Žárská RenátaAkutní bolest v pooperační péči u pacientů po totální náhradě kyčelního kloubudiplomová 2017 
Osmančíková VendulaOšetřovatelský proces v péči o pacienta po totální endoprotéze kyčelního kloububakalářská  
Adamusová MichaelaOšetřovatelský proces v péči o pacienta s kompartment syndromem na dolních končetináchbakalářská 2019 
Kotalová KristýnaOšetřovatelský proces v urologiibakalářská 2019 
Kubenková NikolaOšetřovatelský proces v péči o pacienta s ileostomiíbakalářská 2019 
Kusá LenkaOšetřovatelský proces v péči o pacienta po náhradě srdeční chlopněbakalářská 2019 
Labajová RomanaEdukační proces u pacienta podstupujícího hemodialýzubakalářská 2019 
Magnusková IvanaOšetřovatelský proces v péči o pacienta podstupujícího radioterapiibakalářská 2019 
Raždíková DenisaProblematika chybějící ošetřovatelské péče ve vybraných nemocnicíchbakalářská 2019 
Skovorodina AnnaOšetřovatelský proces v péči o pacienta po bariatrické operacibakalářská 2019 
Svobodová DanaEdukace pacientky s onkogynekologickým onemocněnímbakalářská 2019 
Šebestová MarieOšetřovatelský proces v péči o pacientku s infekční komplikací po totální endoprotéze kolenního kloububakalářská 2019 
Škobrtalová RenátaFast-track chirurgie u pacientů s totální endoprotézou kyčelního kloububakalářská 2019 
Wawroszová VěraOšetřovatelský proces v péči o pacienta s cholecystolithiasoubakalářská 2019 
Dobřanská NelaPříčiny a výskyt syndromu vyhoření u všeobecných sesterbakalářská 2018 
Dostálová MartinaEdukační proces u pacienta s obezitoubakalářská 2018 
Gurská RenátaOšetřovatelský proces v péči o pacienta s ischemickou chorobou dolních končetinbakalářská 2018 
Kaperová SandraOšetřovatelský proces u pacienta s nehojící se ránou po femorální amputacibakalářská 2018 
Klečková JanaOšetřovatelský proces v péči o pacienta s aortobifemorálním by passembakalářská 2018 
Ligenzová ZuzanaProblematika péče o pacienty s malárií v Nigériibakalářská 2018 
Matulová MichaelaOšetřovatelský proces v péči o pacienta se stomiíbakalářská 2018 
Matúšů BarboraDuševní hygiena jako nezbytná součást života všeobecné sestrybakalářská 2018 
Orság MartinOšetřovatelský proces v péči o pacienta podstupujícího cholecystektomiibakalářská 2018 
Tabaková RomanaOšetřovatelský proces v péči o pacienta s totální endoprotézou kyčelního kloububakalářská 2018 
Vilamová MichaelaOšetřovatelský proces v péči u pacienta s vředovou chorobou gastroduodenabakalářská 2018 
Vlhová KristýnaVliv kompresivní terapie na hojení bércových vředůbakalářská 2018 
Vrlíková VladimíraOšetřovatelský proces v péči o pacienta se spinální muskulární atrofiíbakalářská 2018 
Vyhlídalová VendulaOšetřovatelský proces v péči o pacienta se zlomeninou obratlůbakalářská 2018 
Zajíčková NikolaOšetřovatelský proces v péči o pacienta se zánětlivým onemocněním slinivky břišníbakalářská 2018 
Ženčuchová VeronikaEdukační proces u pacienta s hrudní drenážíbakalářská 2018 
Balová PavlaOšetřovatelský proces v péči o pacienta po laparoskopické plikaci žaludkubakalářská 2017 
Bobčíková KatkaEdukace pacientek před a po gynekologické operacibakalářská 2017 
Drabová DominikaEdukace pacienta s totální endoprotézou kyčelního kloububakalářská 2017 
Dulawová BeataHodnocení edukačního materiálu "Příručka pro pečující"bakalářská 2017 
Grafová KarolínaEdukace pacienta v oblasti paliativní péčebakalářská 2017 
Huláková VladimíraPlán ošetřovatelské péče pro pacienta po odstranění maligního melanomu s extirpací sentinelové uzlinybakalářská 2017 
Kejíková TerezaOšetřovatelský proces v péči o pacienta s dekubitybakalářská 2017 
Kollárová ŠárkaOšetřovatelský proces v péči u pacientky po strumectomiibakalářská 2017 
Špačková IvetaOšetřovatelský proces v péči o pacienta s akutní pankreatitidoubakalářská 2017 
Tejbusová KarolinaMotivace studentů ošetřovatelství pro dobrovolnictvíbakalářská 2017 
Věžníková KarolínaOšetřovatelský proces v péči o pacienta s nehojící se pooperační ránou po laparotomiibakalářská 2017 
Zajíčková HanaOšetřovatelský proces v péči o pacienta po transplantaci ledvinbakalářská 2017 
Bartošková MonikaOšetřovatelský proces v péči o pacienta se syndromem diabetické nohybakalářská 2016 
Glumbíková AndreaEdukace skupiny alergiků na jed blanokřídlého hmyzubakalářská 2016 
Jarolíková IvanaNegativní podtlak v terapii nehojících se ranbakalářská 2016 
Kohoutková ŠárkaEdukace pacienta s bércovými vředybakalářská 2016 
Koribaničová TerezaSrovnání hodnocení bolesti po operaci totální endoprotézy kyčelního kloububakalářská 2016 
Kováčová PavlínaÚroveň znalostí první pomoci u žáků 9. tříd základních škol na Třinecku a Jablunkovskubakalářská 2016 
Liszoková ZuzanaOšetřovatelský proces v péči o pacienta po amputaci dolní končetinybakalářská 2016 
Mekinová LucieOšetřovatelský proces v péči o pacienta s chronickou obstrukční plicní nemocíbakalářská 2016 
Olšáková AnetaEdukační plán se zaměřením na výživu u pacienta s celiakiíbakalářská 2016 
Poloková RadanaEdukace pacienta s Crohnovou nemocí po chirurgické léčběbakalářská 2016 
Poštulková AnetaOšetřovatelský proces u pacienta s onkologickým onemocněním plicbakalářská 2016 
Sęková LucieEdukace zaměstnanců v technických oborech v oblasti první pomocibakalářská 2016 
Šnejdarová EliškaProblematika péče o pacienta s Alzheimerovou nemocí v domově pro seniorybakalářská 2016 
Vilkusová ŠárkaOšetřovatelský proces v péči o pacienta s perianálním onemocněnímbakalářská 2016 
Bartusková RadanaOšetřovatelská péče o pacienta s poraněním míchybakalářská 2015 
Družincová JanaProblematika péče o klienta podstupujícího sleeve gastrektomiibakalářská 2015 
Hrazdirová LucieDobrovolnictví v paliativní péčibakalářská 2015 
Krawczyková LibušeProblematika péče o pacientku po opakovaných operacích páteřebakalářská 2015 
Krejčí AnnaEdukace příbuzných pacientů s kraniotraumatembakalářská 2015 
Lacková MichalaOšetrovateľský proces v starostlivosti o pacienta s amyotrofickou laterálnou sklerózoubakalářská 2015 
Palowská JohanaNozokomiální nákazy a jejich prevence ze strany studentů zdravotnických oborůbakalářská 2015 
Rychtárová KarolínaPlán ošetřovatelské péče pro pacienta v bariatrické chirurgiibakalářská 2015 
Švecová KateřinaŽivot pacienta se stomiíbakalářská 2015 
Bilková ŽanetaOšetřovatelský proces v péči o pacienta s kolostomiíbakalářská 2014 
Danišová LuciePlán ošetřovatelské péče pro pacienty po operaci pankreatubakalářská 2014 
Fajkusová MartinaProblematika pacienta se syndromem diabetické nohybakalářská 2014 
Klimošková DenisaPlán ošetřovatelské péče pro pacienta po amputačním výkonu v bércibakalářská 2014 
Kuchařová PetraPlán ošetřovatelské péče pro pacienta s transplantací ledvinybakalářská 2014 
Malíková KláraProblematika dospívajícího dítěte s Crohnovou choroboubakalářská 2014 
Míčková LucieEdukace pacientů praktického lékaře při léčbě Warfarinembakalářská 2014 
Mohylová VeronikaPlán ošetřovatelská péče o pacienta po amputaci dolní končetinybakalářská 2014 
Mrocková HanaOšetřovatelský proces v péči o pacienta s popáleninovým traumatembakalářská 2014 
Radová LucieProblematika péče u klienta po výměně kyčelního kloububakalářská 2014 
Szkanderová KateřinaOšetřovatelský proces v péči o pacienta s akutní pankreatitidoubakalářská 2014 
Šoltysová PetraPlán ošetřovatelské péče pro pacienta s cholecystolithiázoubakalářská 2014 
Havlová MarcelaOšetřovatelský proces v péči o pacienta s aneurysmatem abdominální aortybakalářská 2013 
Kavanová KateřinaOšetřovatelská péče u pacienta/klienta po aplikaci kmenových buněkbakalářská 2013 
Lasáková MichaelaPlán ošetřovatelské péče pro pacienta po operaci plicbakalářská 2013 
Oborná LucieOšetřovatelská péče u pacienta s akutní myeloidní leukemií v časném období po podané intenzivní vysoce dávkované parenterální chemoterapiibakalářská 2013 
Gajdošová PatriciePlán ošetřovatelské péče pro pacienty s refrakční laserovou korekcí očíbakalářská 2012 
Gálová TatianaVyužití larvoterapie při léčbě chronických ranbakalářská 2012 
Hajzerová VeronikaMetoda vlhkého hojení ran u pacientů se sekundárním hojením operační ránybakalářská 2012 
Madziová SilvieVšeobecná sestra a péče o vlastní zdravíbakalářská 2012 
Piwowarská IngridPotřeby pacienta s chronickou ránoubakalářská 2012 
Řandová DagmarBolest v chirurgických oborechbakalářská 2012 
Řičánková LucieProblematika ošetřování dekubitůbakalářská 2012 
Zápotocká LenkaPlán ošetřovatelské péče pro pacientku po chirurgické léčbě nádorového onemocnění prsubakalářská 2012 
Figurová MarkétaEdukace žen v šestinedělí v oblasti umělé výživy novorozenců a kojencůbakalářská 2011 
Gajdušková MartinaPlán ošetřovatelské péče pro pacienty se syndromem diabetické nohybakalářská 2011 
Juchelková KateřinaProblematika péče o ženu během porodu v rozvojových zemích a možnosti rozvojové pomocibakalářská 2011 
Kabarová IvanaPooperační bolest u pacientů s frakturou krčku kosti stehenníbakalářská 2011 
Konderlová KateřinaPlán ošetřovatelské péče pro pacienta po močové derivacibakalářská 2011 
Lebedová LenkaPlán ošetřovatelské péče pro pacienty po kardiochirurgické operaci (by-pass)bakalářská 2011 
Minaříková EvaPlán ošetřovatelské péče pro pacienta s kolostomiíbakalářská 2011 
Nováková MarcelaPlán ošetřovatelské péče pro pacienta se subarachnoidálním krvácením z aneurysmatubakalářská 2011 
Pernická MonikaPlán ošetřovatelské péče pro klientku po bariatrické operaci - tubulizaci žaludkubakalářská 2011 
Skýpalová MiroslavaPlán ošetřovatelské péče pro pacienta/klienta s TEP kyčelního kloububakalářská 2011 
Vyležíková JanaPlán ošetřovatelské péče pro pacienty s Crohnovou choroboubakalářská 2011 
Zamastilová HanaSoubor ošetřovatelských diagnóz u pacientů po operačním výkonu na dospávacím pokojibakalářská 2011 
Zdrálková LenkaOšetřovatelský proces u pacienta s dekubitembakalářská 2011 
Zelinová BeátaBezpečnost pacientů se zlomeninou stehenní kosti v průběhu intraoperační péčebakalářská 2011 
Čermáková HanaŽivot se stomiíbakalářská 2010 
Machová ZuzanaVyužití vlhkého hojení ran na jednotlivých odděleníchbakalářská 2010 
Vystrčilová KateřinaNázor zdravotních sester na dobrovolnictví ve zdravotnických zařízeníchbakalářská 2009 
Paličková VratislavaPolní nemocnice - charakteristika práce zdravotnického personálubakalářská 2008 
Pavuková PetraAkupunktura - metoda alternativní terapie a její vnímání odbornou veřejnostíbakalářská 2008 
Jaškeová EvaPostoj společnosti k tělesně postiženým na Ostravskubakalářská 2007 
Kelarová KateřinaKvalita ošetřovatelské péče z pohledu studentů se zdravotnickým zaměřenímbakalářská 2007 
Pekaríková PetraZdravotní péče u osob žádajících o mezinárodní ochranu v České republicebakalářská 2007 


Efektivita supervize u pracovníků ve zdravotnictví
Hlavní řešitelMgr. Eva Janíková
Období1/2016 - 12/2017
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Psychosociální podpora a nácvik sociálně interakčních dovedností pro studenty Lékařské fakulty Ostravské univerzity
Hlavní řešitelMgr. Eva Janíková
Období1/2017 - 12/2017
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub