Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Rozvoj a posilování efektivity vnitřních systémů zajišťování kvality s cílem zvyšování kvality a relevance vzdělávacích činností
Id projektuCRP2017
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Jelena Petrucijová, CSc.
Období1/2017 - 12/2017
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
AnotaceHlavním smyslem projektu je navázat na již započatou spolupráci partnerských vysokých škol a výměnu zkušeností s implementací novely.Projekt časově spadá do období po účinnosti nového zákona a měl by tak umožnit participujícím školám dále sdílet poznatky o přípravách svého vnitřního prostředí, a to zejména co se týče nutných legislativních a technických úprav, přechodu na studijní programy dle novely, dobudování vnitřního systému zajišťování kvality a benchmarking se zahraničními zkušenostmi.