Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury FF OU a zlepšení její dostupnosti pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami
Id projektuCZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002344
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D.
Období6/2017 - 12/2022
PoskytovatelFilozofická fakulta, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Stavřešený
AnotaceCílem projektu je zvýšení kvality VŠ vzdělávání a otevřenosti Filozofické fakulty OU v Ostravě, a to formou: 1. zkvalitnění infrastrukturního zajištění vybraných studijních programů na FF OU, které budou upraveny v návaznosti na požadavky praxe a trhu práce, 2. zohlednění potřeb studentů se specifickými potřebami (SVP) v podobě kompletního zpřístupnění budovy E a provedení souvisejících úprav zohledňujících potřeby širokého spektra těchto studentů v procesu vzdělávání na FF OU.