Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Neuropaliativní a rehabilitační přístup pro zachování kvality života pacientů v pokročilé fázi vybraných neurologických onemocnění.
Id projektu17-29447A
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Radka Bužgová, Ph.D.
Období4/2017 - 12/2020
PoskytovatelÚstav ošetřov. a porodní asistence, GP Min. zdravotnictví
Stavukončený
AnotaceHlavním cílem projektu je vytvoření a ověření konceptu neuropaliativní a rehabilitační péče pro pacienty s vybranými neurologickými onemocněními v pokročilé fázi nemoci. Dále hodnocení bio-psychosociálních a spirituálních potřeb těchto pacientů a jejich pečujících v souvislosti s kvalitou života vytvořenými standardizovanými nástroji. Cíle projektu budou naplněny triangulací výzkumných metod. Nový koncept péče a hodnotící nástroje budou vytvořeny analýzou hloubkových rozhovorů a ohniskových skupin. Kvalitativní data budou analyzována metodou zakotvené teorie. Koncept péče bude testován v rámci intervenční studie. Pomocí kvantitativní analýzy bude hodnocen efekt poskytnuté intervence na saturaci potřeb, kvalitu života a kvalitu péče. Do výzkumného souboru budou zařazeni pacienti s vybranými neurologickými onemocněními typu roztroušené sklerózy, vybraných neurodegenerativních onemocnění a onemocnění motorického neuronu a jejich rodinní příslušníci. Na základě výsledků budou vytvořeny edukační materiály a certifikovaný kurz pro zdravotnické pracovníky. Cílem projektu je vytvoření a ověření konceptu neuropaliativní a rehabilitační péče pro pacienty s vybranými neurologickými onemocněními v pokročilé fázi nemoci. Dále hodnocení komplexních potřeb těchto pacientů a jejich pečujících v souvislosti s kvalitou života vytvořenými měřícími nástroji.