Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Adaptace, percepce a recepce cizích slov v polském a českém jazyce
Id projektuDEC-2011/03/B/HS2/02279
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Diana Svobodová, Ph.D.
Období1/2011 - 5/2016
Poskytovatel
Stavukončený
AnotaceCílem projektu s názvem APPROVAL je výzkum faktorů ovlivňujících recepci a adaptaci cizích slov v jazyce. Předpokládáme, že tyto faktory jsou různorodé: některé mohou souviset s lidskou percepcí, a být tedy mírně kulturně podmíněné, jiné faktory mohou vyplývat ze struktury daného jazyka a ještě další z písemné tradice daného národa nebo z otevřenosti cizím vlivům charakteristické pro danou kulturu. Důležitou součástí projektu je hledání faktorů podmiňujících recepci a adaptaci cizojazyčných přejímek v samotné formě převzatých slov (zvukové a grafické). Vycházíme z hypotézy, že forma slova není pro jeho fungování v jazyce neutrální. Cizí forma zejména vyvolává jiné asociace než domácí nebo dobře asimilovaná forma, přičemž rozdíly asociací mohou ovlivnit jiný sémantický vývoj cizojazyčných přejímek než jejich domácích ekvivalentů, nebo mohou adaptaci cizojazyčných přejímek brzdit. Souběžně s výzkumem percepce budou provedeny korpusové výzkumy recepce a adaptace cizích slov v polském a českém jazyce. Tyto jazyky jsou si strukturně podobné, ale jejich historie je odlišná, přičemž odlišné historické zkušenosti vedly k tomu, že jejich uživatelé mají jiný vztah k cizojazyčným přejímkám.