Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Multicultural Care in European Intensive Care Units
Id projektu2016-1-PL01-KA202-026615
Hlavní řešitelprof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.
Období10/2016 - 9/2018
PoskytovatelÚstav ošetřov. a porodní asistence, Erasmus+
Stavukončený
AnotaceProjekt MICE reaguje na následující oborově specifické priority v odborném vzdělávání a přípravě (OVP): ?Další posilování klíčových kompetencí v kurikulu OVP, a poskytování efektivnějších příležitostí k dosažení nebo rozvoji těchto dovedností prostřednictvím kurikula-OVP.? Projekt rozvíjí kurikulum OVP (a vytváří specializované, akreditované kurzy) pro sestry jednotek intenzivní péče (JIP sestry), které mají za cíl posilování interkulturní kompetence. Protože kurz bude k dispozici online, jako interaktivní vzdělávací zdroj (což není v OVP JIP sester příliš populární, jelikož e-learning bývá považován za PDF materiály ke stažení), poskytuje efektivnější příležitosti pro JIP sestry dosáhnout nebo rozvíjet interkulturní dovednosti prostřednictvím kurikula OVP.