Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010




Filosofie a čísla v latinském předscholastickém myšlení
Id projektuGA17-11657S
Hlavní řešitelprof. Mgr. Marek Otisk, Ph.D.
Období1/2017 - 12/2019
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
AnotacePlánovaný tříletý výzkumný projekt vychází z dlouhodobého soustavného zájmu navrhovatele o dějiny raně středověké filosofie a vztahy mezi filosofií, matematikou (zejména aritmetikou) a teologií této éry, tj. přibližně doba mezi Aureliem Augustinem nebo Martianem Capellou a dobou Gerberta z Aurillacu (papež Silvestr II.) či Bernelia z Paříže. Projekt se zaměří na recepci antických novoplatónských a novopýthagorejských aritmetických teorií v křesťanských filosofických interpretacích člověka, světa a Boha. Aritmetika nebyla v této době používána pouze k vysvětlení uspořádání toho, co je stvořeno, a k pochopení samotného Stvořitele (tj. mj. jako pomocník metafyziky a teologie), ale samozřejmě zejména k potřebným praktickým výpočtům. Výstupem projektu bude řada odborných studií publikovaných v českých i zahraničních recenzovaných časopisech, hlavním výstupem bude souhrnná monografie o tzv. abacistickém počtářství s českým překladem středověkých textů o výpočtech na abaku, které vznikly před či kolem roku 1000.