Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Studijní materiál multimediálního charakteru: Gramatická cvičení ze španělštiny 1
Id projektuIRP201622
Hlavní řešitelMgr. Jana Veselá, Ph.D.
Období1/2016 - 12/2016
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
AnotaceProjekt bude zaměřen na tvorbu multimediální studijní opory ve španělštině pro stejnojmenný španělsky vyučovaný předmět. Výklad bude mít české résumé a doprovázen bude různými typy gramatických cvičení a e-testy na úrovni B1-B1+ podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Opora bude přístupná na Portále, na CD a v systému Moodle po dobu min. 5 let. Využívat ji budou studenti bakalářských studijních oborů v kombinované a prezenční formě studia. Vzhledem k tomu, že bude napsaná španělsky, budou ji moci využívat i zahraniční studenti.