Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU

Jana Veselá


titul, jméno, příjmení:Mgr. Jana Veselá, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: G 404, budova G
funkce:
obor činnosti:španělská jazykověda - morfologie, syntax; srovnávací stylistika; překlad
katedra / středisko (fakulta): Katedra romanistiky (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1912
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Ha fallecido el romanista e hispanista checo Lubomír Bartoš
Jana Veselá
Rok: 2018, Studia romanistica, Vol. 18, Num. 1 / 2018
článek v odborném periodiku

La ortotipografía en el lenguaje de Facebook
Irena Fialová, Jana Veselá
Rok: 2018, Lingua Viva. Odborný časopis pro teorii a praxi vyučování cizím jazykům a češtině jako cizímu jazyku
článek v odborném periodiku

Anniversaire de Madame Jitka Smičeková (*11.6.1947). Publications 1995-2012
Jana Veselá, Zuzana Honová
Rok: 2017, Studia romanistica, Vol. 17, Num. 1 / 2017
článek v odborném periodiku

Contenidos de la revista Studia romanistica (1995-2016)
Jana Veselá
Rok: 2017, Studia romanistica, Vol. 17, Num. 1 / 2017
článek v odborném periodiku

El 85 aniversario del profesor Lubomír Bartoš (*21.2.1932). Bibliografía selecta 1959-2016
Jana Veselá
Rok: 2017, Studia romanistica
článek v odborném periodiku

Piotr Sawicki; Magdalena Pabisiak (2016). Refranero espaňol-polaco. 1551 przyslów hiszpańskich i ich polskich odpowiedników. Wroclaw: Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Filologicznej we Wroclawiu. 311 pp. ISBN 978-83-60097-72-4 (PB), ISBN 978-83-60097-74-8 (HB), ISBN 978-83-60097-75-5 (PDF)
Jana Veselá
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze

Studia romanistica, Vol. 17, Num. 2 / 2017. Editorial
Jana Veselá
Rok: 2017, Studia romanistica
článek v odborném periodiku

Studia romanistica, Vol. 17, Num. 2 / 2017. ISSN 1803-6406
Jana Veselá
Rok: 2017
ediční a redakční práce

BARTOŠ, Lubomír (2019). Španělská lexikologie a sémantica. Lexicología y semántica espaňolas. 2. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita
Jana Veselá
Rok: 2019
ediční a redakční práce

Bartoš, Lubomír
Jan Mlčoch, Jana Veselá
Rok: 2018, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Ha fallecido el romanista e hispanista checo Lubomír Bartoš
Jana Veselá
Rok: 2018, Studia romanistica, Vol. 18, Num. 1 / 2018
článek v odborném periodiku

La ortotipografía en el lenguaje de Facebook
Irena Fialová, Jana Veselá
Rok: 2018, Lingua Viva. Odborný časopis pro teorii a praxi vyučování cizím jazykům a češtině jako cizímu jazyku
článek v odborném periodiku

Anniversaire de Madame Jitka Smičeková (*11.6.1947). Publications 1995-2012
Jana Veselá, Zuzana Honová
Rok: 2017, Studia romanistica, Vol. 17, Num. 1 / 2017
článek v odborném periodiku

Contenidos de la revista Studia romanistica (1995-2016)
Jana Veselá
Rok: 2017, Studia romanistica, Vol. 17, Num. 1 / 2017
článek v odborném periodiku

Editorial. Studia romanistica, Vol. 17, num. 1 / 2017
Jana Veselá
Rok: 2017, Studia romanistica
článek v odborném periodiku

Ejercicios gramaticales del espaňol 1. Gramatická cvičení ze španělštiny 1
Jana Veselá, Lukáš Hotový
Rok: 2017
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

El 85 aniversario del profesor Lubomír Bartoš (*21.2.1932). Bibliografía selecta 1959-2016
Jana Veselá
Rok: 2017, Studia romanistica
článek v odborném periodiku

Piotr Sawicki; Magdalena Pabisiak (2016). Refranero espaňol-polaco. 1551 przyslów hiszpańskich i ich polskich odpowiedników. Wroclaw: Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Filologicznej we Wroclawiu. 311 pp. ISBN 978-83-60097-72-4 (PB), ISBN 978-83-60097-74-8 (HB), ISBN 978-83-60097-75-5 (PDF)
Jana Veselá
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze

Studia romanistica, Vol. 17, Num. 1 / 2017. ISSN 1803-6406
Jana Veselá
Rok: 2017
ediční a redakční práce

Studia romanistica, Vol. 17, Num. 2 / 2017. Editorial
Jana Veselá
Rok: 2017, Studia romanistica
článek v odborném periodiku

Studia romanistica, Vol. 17, Num. 2 / 2017. ISSN 1803-6406
Jana Veselá
Rok: 2017
ediční a redakční práce

Caminos del Hispanismo
Jana Veselá
Rok: 2016
uspořádání konference, workshopu

Ejercicios gramaticales del espaňol 1. Gramatická cvičení ze španělštiny 1
Jana Veselá, Lukáš Hotový
Rok: 2016
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

FIALOVÁ, Irena; GARCÍA FERREIRA, Begoňa (2016). Ejercicios gramaticales del espaňol 2. Gramatická cvičení ze španělštiny 2. Ostrava: Ostravská univerzita, 220 s. Projekt IRP
Jana Veselá
Rok: 2016
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Gramatická cvičení ze španělštiny 1
Jana Veselá, Lukáš Hotový
Rok: 2016
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Metodika a nástroje překladatele
Jana Veselá
Rok: 2016
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Studia romanistica, Vol. 16, Num. 2 / 2016, ISSN 1803-6406
Jana Veselá
Rok: 2016
ediční a redakční práce

Studia romanistica, Vol.16, Num. 1 / 2016, ISSN 1803-6406
Jana Veselá
Rok: 2016
ediční a redakční práce

Contenidos de la revista STUDIA ROMANISTICA (1995-2014)
Jana Veselá
Rok: 2015, Studia romanistica
článek v odborném periodiku

Contenidos de la revista STUDIA ROMANISTICA (2015). Índice de los autores. Resúmenes de los artículos reseňados
Jana Veselá
Rok: 2015, Studia romanistica, Vol. 15, Num. 2 / 2015
článek v odborném periodiku

Editorial. Studia romanistica. Vol. 15, Num. 1 / 2015
Jana Veselá
Rok: 2015, Studia romanistica
článek v odborném periodiku

Editorial. Studia romanistica. Vol. 15, Num. 2 / 2015
Jana Veselá
Rok: 2015, Studia romanistica, Vol. 15, Num. 2 / 2015
článek v odborném periodiku

Las técnicas aplicadas en la traducción del gerundio no perifrástico espaňol a la lengua checa
Jana Veselá
Rok: 2015, Gaudeamus
kapitola v odborné knize

Lingvistický přístup k překladu a překládání ze španělštiny do češtiny
Jana Veselá
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Maksymilian Drozdowicz: En busca del Reino de Dios. La dimensión comunitaria de la obra de Ernesto Cardenal. Resumé
Jana Veselá
Rok: 2015
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Studia romanistica. Vol. 15, Num. 1 / 2015. ISSN 1803-6406
Jana Veselá
Rok: 2015
ediční a redakční práce

Studia romanistica. Vol. 15, Num. 2 / 2015. ISSN 1803-6406
Jana Veselá
Rok: 2015
ediční a redakční práce

Bibliografie prací Jaroslava Resky 1966-2007. Ostrava: FF OU, Katedra romanistiky. 20 s.
Jana Veselá
Rok: 2014
ostatní

Editorial
Jana Veselá
Rok: 2014, Studia romanistica, Vol. 14, Num. 2 / 2014
článek v odborném periodiku

Editorial, Vol. 14, Num. 1 / 2014
Jana Veselá
Rok: 2014, Studia romanistica. Vol. 14, Num. 1 / 2014.
článek v odborném periodiku

Editorial, Vol. 14, Num. 2 / 2014
Jana Veselá
Rok: 2014, Studia romanistica, Vol. 14, Num. 2 / 2014
článek v odborném periodiku

Ha fallecido el hispanista checo Jaroslav Reska
Jana Veselá
Rok: 2014, Studia romanistica. Vol. 14, Num. 1 / 2014
článek v odborném periodiku

In memoriam PhDr. Jaroslava Resky, CSc.
Jana Veselá
Rok: 2014, Listy FF, březen 2014
článek v odborném periodiku

Odborný posudek na distanční studijní oporu Lexicografía espaňola. Španělská lexikografie
Jana Veselá, Irena Fialová
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Odborný posudek na distanční studijní oporu Lexicografía espaňola. Španělská lexikografie
Jana Veselá, Irena Fialová
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Resumé.
Jana Veselá
Rok: 2014
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Studia romanistica, Vol. 14, Num. 1 / 2014. ISSN 1803-6406
Jana Veselá, Kolektiv Autorů
Rok: 2014
ediční a redakční práce

Studia romanistica, Vol. 14, Num. 2 / 2014. ISSN 1803-6406
Jana Veselá
Rok: 2014
ediční a redakční práce

Terminología especializada: experiencias de la confección del Diccionario terminológico espaňol-checo de los conceptos de la Traductología y el ejercicio de la profesión de traductor-intérprete
Jana Veselá
Rok: 2014, Lingua viva 18
článek v odborném periodiku

Contenidos de la revista Studia romanistica (1995-2012)
Jana Veselá
Rok: 2013, Studia romanistica, Vol. 13, Num. 2 / 2013
článek v odborném periodiku

Diccionario terminológico espaňol-checo de los conceptos de la Traductología y el ejercicio de la profesión de traductor-intérprete. Španělsko-český terminologický slovník pojmů z oblasti translatologie a překladatelsko-tlumočnické praxe
Jana Veselá
Rok: 2013, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
odborná kniha

El gerundio no perifrástico en el espaňol actual y su traducción al checo
Jana Veselá
Rok: 2013, Philologia, Vol XXIII, No2 (2013)
článek v odborném periodiku

Las técnicas aplicadas en la traducción del gerundio no perifrástico espaňol a la lengua checa
Jana Veselá
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Metodika a nástroje překladatele. 2. rozš. a dopl. vyd.
Jana Veselá
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Observaciones sobre el tratamiento de las locuciones generadas por los verbos pronominales en los diccionarios CLAVE y DRAE
Jana Veselá
Rok: 2013, Nová filologická revue. Banská Bystrica. Časopis je zařazen do databáze INDEX COPERNICUS
článek v odborném periodiku

Studia romanistica, Vol. 13, Num. 1 / 2013. ISSN 1803-6406
Jana Veselá, Kolektiv Autorů
Rok: 2013
ediční a redakční práce

Studia romanistica, Vol. 13, Num. 2 / 2013. ISSN 1803-6406
Jana Veselá, Kolektiv Autorů
Rok: 2013
ediční a redakční práce

Univerzita Komenského v Bratislave. Slovenská republika, přednáškový pobyt Erasmus, 8.4.-12.3.2013
Jana Veselá
Rok: 2013
působení v zahraničí

Algunas consideraciones acerca de los verbos pronominales en el espaňol actual
Jana Veselá
Rok: 2012, Lingua viva 14
článek v odborném periodiku

Currículum profesional del profesor Lubomír Bartoš (*1932), publicaciones 1959-2012
Jana Veselá
Rok: 2012, Studia romanistica, vol. 12, Num. 1
článek v odborném periodiku

Facultas Philosophica Universitatis Ostraviensis 1991-2012
Jana Veselá
Rok: 2012
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Jak připravit příspěvek na Studentskou vědeckou konferenci
Jana Veselá
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Jan Mlčoch: Interaktivní kurz Dějiny španělské literatury 2. E-learningový kurz Moodle
Jana Veselá
Rok: 2012
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Jaroslav Reska, cofundador de la hispanística ostraviense ha cumplido ochenta aňos (*29.7.1932)
Jana Veselá
Rok: 2012, Studia Romanistica, Vol. 12, Num. 2
článek v odborném periodiku

Los contenidos elearning en la enseňanza del espaňol a nivel universitario
Jana Veselá
Rok: 2012, Wydawnictwo Wyzszej szkoly filologicznej we Wroclawiu
kapitola v odborné knize

Los verbos pronominales en espaňol y sus locuciones
Jana Veselá
Rok: 2012, Studia Romanistica
článek v odborném periodiku

Studia Romanistica, Vol. 12, Num. 2 / 2012. ISSN 1803-6406
Jana Veselá, Autorský Kolektiv
Rok: 2012
redakční a jazykové úpravy

Studia romanistica, Vol.12, Num. 1 / 2012. ISSN 1803-6406
Jana Veselá, Autorský Kolektiv
Rok: 2012
redakční a jazykové úpravy

Contenidos de la revista STUDIA ROMANISTICA. Volumen 10 / 2010
Jana Veselá
Rok: 2011, Studia romanistica, Vol. 11, Num. 2
článek v odborném periodiku

Contenidos de la revista STUDIA ROMANISTICA. Volumen 11 / 2011
Jana Veselá
Rok: 2011, Studia romanistica, Vol. 11, Num. 2
článek v odborném periodiku

Los verbos pronominales en espaňol desde el punto de vista sincrónico
Jana Veselá
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Metodika a nástroje překladatele
Jana Veselá
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Piotr Sawicki, Jitka Smičeková (2010), Srovnávací frazeologie a paremiografie.
Jana Veselá
Rok: 2011, Studia romanistica, Vol.11, Num. 2
článek v odborném periodiku

Posudek oponenta disertační práce Mgr. Ireny Fialové: Interferencias lingüísticas del gallego en el castellano de Galicia
Jana Veselá, Irena Fialová
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze

Studia Romanistica, Vol. 11, num. 1/2011
Tomáš Rucki, Jana Veselá
Rok: 2011
ediční a redakční práce

Studia Romanistica, Vol. 11, num. 2 / 2011. ISSN 1803-6406
Jana Veselá, Autorský Kolektiv
Rok: 2011
redakční a jazykové úpravy

Studia Romanistica, Vol. 11, Num. 2/2011
Tomáš Rucki, Tomáš Rucki, Jana Veselá, Jana Veselá
Rok: 2011
ediční a redakční práce

Studia Romanistica, Vol.11, Num. 1
Jana Veselá, Autorský Kolektiv
Rok: 2011
redakční a jazykové úpravy

Contenidos de la revista Studia Romanistica 1995-2009
Jana Veselá
Rok: 2010, Studia Romanistica, Vol. 10, Num. 1
článek v odborném periodiku

El análisis traductológico de los cuentos de Arturo del Hoyo
Jana Veselá
Rok: 2010, Studia romanistica, Vol. 10, Num. 2
článek v odborném periodiku

El elemento espaňol SE y sus valores
Jana Veselá
Rok: 2010, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
odborná kniha

Jadwiga Linde-Usiekniewicz, Ana Enriquez-Vicentefranqueira (coords.) 2006, Estudios en lingüística Ibérica e Iberoamericana, Varsovia: Instituto de Estudios Ibéricos e Iberoamericanos de la Universidad de Varsovia. ISBN 83-920190-9-1. 143 pp.
Jana Veselá
Rok: 2010, Studia romanistica, Vol. 10, Num. 2
článek v odborném periodiku

Jitka Smičeková, Iva Dedková, Miroslava Pavlínková: Metodika výuky francouzského jazyka na střední škole z pohledu pedagogické praxe - náměty pro začínajícího učitele. Ostrava: Ostravská univerzita-Filozofická fakulta, 2010. 103 s.
Jana Veselá
Rok: 2010
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Studia Romanistica, Vol. 10, Num. 2
Jana Veselá, Autorský Kolektiv
Rok: 2010
redakční a jazykové úpravy

Studia Romanistica, Vol.10, Num. 1
Jana Veselá
Rok: 2010
redakční a jazykové úpravy

Španělská profesní a jazyková etiketa
Jana Veselá
Rok: 2010
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Základy obecné a španělské fonetiky a fonologie
Jana Veselá, Lubomír Bartoš
Rok: 2010
redakční a jazykové úpravy

Algunas consideraciones sobre el pretérito pluscuamperfecto de indicativo en espaňol
Jana Veselá
Rok: 2009, Romanica Olomucensia 2
článek v odborném periodiku

El camino hacia la sociolingüística hispana
Jana Veselá
Rok: 2009, Studia romanistica. (Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis. Studia romanistica.)
článek v odborném periodiku

El concepto de norma según Eugenio Coseriu
Jana Veselá
Rok: 2009, AnaPress
kapitola v odborné knize

Impresion.es. Diciembre 2009. Número 2
Jana Veselá, Katerina Bohac
Rok: 2009
redakční a jazykové úpravy

Impresion.es. Junio 2009, Número 1
Jana Veselá, Katerina Bohac
Rok: 2009
redakční a jazykové úpravy

Philosophie du langage
Jana Veselá, Jan Šabršula
Rok: 2009
redakční a jazykové úpravy

Seminář pro učitele překladu FF OU
Jana Veselá
Rok: 2009
uspořádání konference, workshopu

Studia Romanistica, Vol. 9, Num. 1
Jana Veselá, Kolektiv Autorů
Rok: 2009
redakční a jazykové úpravy

Studia Romanistica, Vol. 9, Num. 2
Jana Veselá
Rok: 2009
redakční a jazykové úpravy

Ústní projev a poslech v hodinách španělštiny
Irena Fialová, Jana Veselá
Rok: 2009
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Den ostravské hispanistiky 22. října 2008. 15. výročí založení oddělení španělštiny na Filozofické fakultě Ostravské univerzity v Ostravě 1993-2008
Jana Veselá
Rok: 2008
ediční a redakční práce

Ecrits sur le roman et le romanesque
Jana Veselá, Aleksander Ablamowicz
Rok: 2008
redakční a jazykové úpravy

El concepto de norma según Eugenio Coseriu
Jana Veselá
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Studia romanistica 8
Jana Veselá, Jitka Smičeková
Rok: 2008
ediční a redakční práce

Americká španělština. El espaňol en América
Jana Veselá, Lubomír Bartoš
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Cómo redactar en espaňol. Text pro distanční vzdělávání v kurzu Písemný projev ve španělštině
Jana Veselá, Miroslav Slowik
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Curriculum vitae del profesor Jaroslav Reska
Jana Veselá
Rok: 2007
stať ve sborníku

Curriculum vitae del profesor Lubomír Bartoš
Jana Veselá
Rok: 2007
stať ve sborníku

Den peruánské kultury
Jana Veselá
Rok: 2007
uspořádání konference, workshopu

El concepto de norma en Eugenio Coseriu
Jana Veselá
Rok: 2007
stať ve sborníku

Estudios Hispánicos, XIII: De lingüística hispánica a lingüística general. Panorama de temas y métodos. W. Nowikow, M. Głowicka (coords.). Wrocław: WUWr
Jana Veselá
Rok: 2007
stať ve sborníku

Pluralita norem ve španělštině. Pluralidad de normas en espaňol
Jana Veselá
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Studia romanistica 7
Jana Veselá, Ivo Buzek
Rok: 2007
redakční a jazykové úpravy

Syntax španělštiny-Sintaxis espaňola
Jana Veselá, Lubomír Bartoš
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Španělština 1. Interaktivní kurz pro začátečníky
Jana Veselá, Miroslav Slowik
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Španělština 2. Interaktivní kurz pro začátečníky
Jana Veselá, Miroslav Slowik
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Un gran hispanista centroeuropeo: homenaje al profesor Piotr Sawicki
Jana Veselá, Ivo Buzek
Rok: 2007, Estudios Hispánicos. Hispano-Polonica. Homenaje a Piotr Sawicki
článek v odborném periodiku

Den mexické kultury
Jana Veselá
Rok: 2006
uspořádání konference, workshopu

Didaktika španělštiny I
Jana Veselá, Irena Fialová, Miroslav Slowik
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze

Didaktika španělštiny II
Jana Veselá, Miroslav Slowik
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze

La bibliographie des enseignants du Département des Études Romanes de la Faculté des Lettres de l´Université d´Ostrava
Jana Pavlisková, Jana Veselá
Rok: 2006
stať ve sborníku

La norma general en espaňol y en checo
Jana Veselá
Rok: 2006, Paralelo 50. Revista de la Consejería de Educación: Polonia, Eslovaquia, República Checa y Rusia
článek v odborném periodiku

La normatividad y pluralidad de normas en espaňol
Jana Veselá
Rok: 2006, Écho des Études Romanes
článek v odborném periodiku

La unidad del idioma espaňol
Jana Veselá
Rok: 2006, Lingua viva. Časopis pro teorii a praxi vyučování cizím jazykům a češtině jako cizímu jazyku
článek v odborném periodiku

Neología en el espaňol actual
Jana Veselá, Lubomír Bartoš, Ivo Buzek, Irena Fialová
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze

Pluralidad de normas en espaňol
Jana Veselá
Rok: 2006
stať ve sborníku

Překladová cvičení 1. Text pro distanční vzdělávání
Jana Veselá, Jaroslav Reska, Juana Matouš Reyes
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Překladová cvičení 2. Text pro distanční vzdělávání
Jana Veselá, Jaroslav Reska, Juana Matouš Reyes
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Standardizační proces ve španělštině a její dnešní jazyková politika
Jana Veselá
Rok: 2006, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, Ostrava
kapitola v odborné knize

Studia romanistica 6
Jana Veselá, Ivo Buzek
Rok: 2006
redakční a jazykové úpravy

Ústní projev a poslech v hodinách španělštiny
Jana Veselá, Juana Matouš Reyes, Irena Fialová
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Den kubánské kultury
Jana Veselá
Rok: 2005
uspořádání konference, workshopu

Dialecto, norma, lengua
Jana Veselá
Rok: 2005
stať ve sborníku

Don Quijote - mana, která neustává
Jana Veselá, Jaroslav Reska
Rok: 2005
redakční a jazykové úpravy

Francouzština pro hospodářskou sféru 1 - Le francais des affaires 1. Text pro distanční vzdělávání
Jana Veselá, Kateřina Dvořáková
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Francouzština pro hospodářskou sféru 2 - Le francais des affaires 2. Text pro distanční vzdělávání
Jana Veselá, Kateřina Dvořáková
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Histoire, culture et civilisation des pays francophones d´Europe. Text pro distanční vzdělávání
Jana Veselá, Svatopluk Staniek
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Histoire et culture de la France. Tome I. Text pro distanční vzdělávání
Jana Veselá, Jana Brňáková
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Histoire et culture de la France. Tome II. Text pro distanční vzdělávání
Jana Veselá, Jana Brňáková
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Neologizmy v současné španělštině
Jana Veselá, Ivo Buzek
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Normatividad y pluralidad de normas en espaňol
Jana Veselá
Rok: 2005
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Práce s odborným textem. Text pro distanční vzdělávání
Jana Veselá, Svatopluk Staniek
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Překladová cvičení 1. Text pro distanční vzdělávání
Juana Matouš Reyes, Jana Veselá, Jaroslav Reska
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Překladová cvičení 2. Text pro distanční vzdělávání
Juana Matouš Reyes, Jana Veselá, Jaroslav Reska
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Úvod do dějin, kultury a společenského zřízení Latinské Ameriky. Text pro distanční vzdělávání
Jana Veselá, Irena Fialová
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Úvod do dějin, kultury a společenského zřízení Španělska. Text pro distanční vzdělávání
Jana Veselá, Kornélia Machová
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Výstava tematických obrazů českoněmeckého malíře Ladislava DRYÁKA pořádaná k 400. výročí vydání 1. dílu Dona Quijota
Jana Veselá, Jaroslav Reska
Rok: 2005
uspořádání výstavy (E)

Základy obecné a španělské fonetiky a fonologie
Jana Veselá, Lubomír Bartoš
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Čeština a španělština. Srovnání syntaktických struktur. Cvičebnice s klíčem
David Jašek, Jaroslav Reska, Jana Veselá
Rok: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

La norma idiomática
Jana Veselá
Rok: 2004
stať ve sborníku

Španělská profesní a jazyková etiketa
David Jašek, Jana Veselá, Jaroslav Reska, Tamara Brancová, Tomáš Pek
Rok: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Španělský týden na Filozofické fakultě Ostravské univerzity. K 10. výročí založení oboru španělština 1993/4-2003/4
Jana Veselá
Rok: 2004
uspořádání konference, workshopu

El profesor Lubomír Bartoš septuagenario
Jana Veselá
Rok: 2003, Ibero-Americana Pragensia
článek v odborném periodiku

Eugenio Coseriu en nuestras memorias
Jana Veselá
Rok: 2003
stať ve sborníku

Universidad de Málaga
Jana Veselá
Rok: 2003
působení v zahraničí

El profesor Lubomír Bartoš septuagenario
Jana Veselá
Rok: 2002
stať ve sborníku

Praktická cvičení gramatická ze španělštiny I
Jana Veselá
Rok: 2002
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Praktická cvičení gramatická ze španělštiny II
Jana Veselá
Rok: 2002
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Čítanka odborných španělských textů z oblasti ekonomiky a podnikání
Jana Veselá
Rok: 1998
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Přijímací testy na OPF 1995-1997
Jana Veselá
Rok: 1998
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Nenalezen žádný záznam.

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamůZkratkaNázev předmětu
BLEXŠpanělská lexikologie a sémantika
BMORFMorfologie španělštiny
BSBP1Seminář k bakalářské práci 1
BSBP2Seminář k bakalářské práci 2
BSBP3Seminář k bakalářské práci 3
BSYNSSyntax španělštiny
BUSRJÚvod do studia románských jazyků
CDID1Didaktika španělštiny 1
CDID2Didaktika španělštiny 2
CDIPSeminář k závěrečné práci 1
CMORDidaktika špan. mluvnice I - morfologie
CPRE1Překladová cvičení 1
CPRE2Překladová cvičení 2
CSYNDidaktika španělské mluvnice II - syntax
CUSRÚvod do studia románských jazyků
DISP1Didaktika španělštiny 1
DISP2Didaktika španělštiny 2
CHVSHistorický vývoj španělského jazyka
KASNTSyntax
KBLEXŠpanělská lexikologie a sémantika
KBPR1Seminář k bakalářské práci 1
KBPR2Seminář k bakalářské práci 2
KBPR3Seminář k bakalářské práci 3
KKSRJÚvod do studia románských jazyků
KLATLingvistická analýza textu
KMORFMorfologie
NDIS1Diplomový seminář 1
NDIS2Diplomový seminář 2
NDIS3Diplomový seminář 3
NDSE1Diplomový seminář 1
NDSE2Diplomový seminář 2
NDSE3Diplomový seminář 3
NFRAZŠpanělská frazeologie
NKOREŠpanělská korespondence
NLINPLingvistika překladu
NNFRSŠpanělská frazeologie
NNMPMetodika a nástroje překladatele
NNORMPluralita norem ve španělštině
NNOTEPráce s odbornými texty
NNPLPluralita norem ve španělštině
NNPLSPluralita norem ve španělštině
NNPRPřekladatelská propedeutika
NNPREPřekladatelská propedeutika
NNSFRŠpanělská frazeologie
NODBSOdborná španělština
NOPTPOdborná překladatelsko-tlumočnická praxe
NPOT1Překlad odborného textu 1
NPOT2Překlad odborného textu 2
NSFRAŠpanělská frazeologie
NSPFRŠpanělská frazeologie
NSTYSrovnávací stylistika ŠJ-ČJ
NSYNSSyntax špan. jazyka pro překladatele
NTERMCvičení z odborné terminologie ŠJ-ČJ
NZJAZSouhrnná zkouška za BLOK JAZYKOVĚDNÝ
PFBP1Seminář k bakalářské práci 1
PFBP2Seminář k bakalářské práci 2
PFBP3Seminář k bakalářské práci 3
PFLATLingvistická analýza textu
PFMORMorfologie
PFSNTSyntax
PODTXPráce s odbornými texty
SNP1USZZ-část-Španělský jazyk a lit. s did.
SZN1USZZ-část-Španělský jazyk a lit. s did.
1LIATLingvistická analýza textu
1MORFMorfologie
1SPLSŠpanělská lexikologie a sémantika
1SYNTSyntax
2OKO1Obchodní korespondence 1
2OKO2Obchodní korespondence 2
2POT1Práce s odborným textem 1
2POT2Práce s odborným textem 2
2SHS1Španělština pro hospodářskou sféru 1
2SHS2Španělština pro hospodářskou sféru 2
2SHS3Španělština pro hospodářskou sféru 3
3LPRELingvistika překladu
3MNPRMetodika a nástroje překladatele
3PRPRPřekladatelská propedeutika
3PRT1Překlad odborného textu 1
3PRT2Překlad odborného textu 2
3STSPStylistika španělštiny
3SZ1USZZ-část-Španělský jazyk a lit. s did.
4FRAZFrazeologie
4SSJPSyntax špan. jazyka pro překladatele
4TERMTerminologie
6CJSPCizí jazyk - španělština
61CJSForeign language - Spanish
8LIATLingvistická analýza textu
8MORFMorfologie
8OKO1Obchodní korespondence 1
8OKO2Obchodní korespondence 2
8POT1Práce s odborným textem 1
8POT2Práce s odborným textem 2
8SBP1Seminář k bakalářské práci 1
8SBP2Seminář k bakalářské práci 2
8SHS1Španělština pro hospodářskou sféru 1
8SHS2Španělština pro hospodářskou sféru 2
8SHS3Španělština pro hospodářskou sféru 3
8SPLSŠpanělská lexikologie a sémantika
8SYNTSyntax
9CJSCizí jazyk - španělština


AutorNázev práceTypRok
Děrkasová LucieEl dativo pronominal expletivo en el espa\ {nol actualdiplomová 2019 
Gacíková LucieTraducción comentada del espa\ {nol al checo de un texto no literario de ciencia de la psicologíadiplomová 2019 
Hawlitzká TerezaTraducción comentada del espa\ {nol al checo de un texto no literario del campo lingüístico: Semiótica del Cómic: Códigos y Convencionesdiplomová 2019 
Kielarová LucieLas oraciones adverbiales de infinitivo en los textos literarios y administrativo-jurídicos espa\ {noles en función de condensadores sintácticos y sus equivalentes checosdiplomová 2019 
Baranková TerezaTraducción comentada del espa\ {nol al checo de un texto no literario de ciencia de la psicología: La psicología positivadiplomová 2018 
Chmielová MartinaTraducción comentada del espa\ {nol al checo de un texto no literario de ciencias psicosociales: Consumo de sustancias en la adolescenciadiplomová 2018 
Fluxová NatálieTraducción comentada del espa\ {nol al checo de un texto no literario de ciencias sociales/culturales: Democracia económica para una salida de la crisisdiplomová 2017 
Nosková NicolTraducción comentada del espa\ {nol al checo de un texto no literario de ciencias sociales/culturales: La educación en instituciones penitenciariasdiplomová 2017 
Paličková TerezaTraducción comentada del espa\ {nol al checo de un texto no literario de ciencias sociales/culturales: Profesión docente y estrés laboral: una aproximación a los conceptos de Estrés Laboral y Burnoutdiplomová 2017 
Svrčinová AnetaTraducción comentada del espa\ {nol al checo de un texto no literario de ciencias sociales/culturales: La traducción: balance del pasado y retos del futurodiplomová 2017 
Swaczynová KristýnaTraducción comentada del espa\ {nol al checo de un texto especializado en ciencias sociales: Hacia un nuevo sistema de la moda. El modelo ZARAdiplomová 2017 
Hanáková MichaelaTraducción comentada del espa\ {nol al checo de un texto no literario de ciencias sociales/culturales: (campo: Psicología): TEMPERAMENTO, CARÁCTER, PERSONALIDADdiplomová 2016 
Kociánová SylvieTraducción comentada del espaňol al checo de un texto no literario (campo: Psicología): EL DESARROLLO EMOCIONAL. CLAVE PARA LA PRIMERA INFANCIAdiplomová 2016 
Kubisová KláraTraducción comentada del espa\ {nol al checo de un texto no literario de ciencias sociales/culturales: (campo: Psicología): LA MENTE DESENCARNADA: CONSIDERACIONES HISTÓRICAS Y FILOSÓFICAS SOBRE LA PSICOLOGÍA COGNITIVAdiplomová 2016 
Mitrengová VeronikaLas construcciones medias con los verbos pronominalesdiplomová 2016 
Štáblová LenkaTraducción comentada del espa\ {nol al checo de un texto no literario (campo: Lingüística): EL ESPA\ {NOL DE AMÉRICA CENTRAL AYER, HOY Y MA\ {NANAdiplomová 2016 
Trávníčková DagmarTraducción comentada del espa\ {nol al checo de un texto no literario (campo: Música): JAZZ Y CREATIVIDADdiplomová 2016 
Valoušková SilvieTraducción comentada del espa\ {nol al checo de un texto especializado en ciencias sociales (campo: filosofía)diplomová 2016 
Hardynová MarieLos tiempos pasados de indicativo en espa\ {nol usados en el estilo funcional artístico y en su traducción al inglés.diplomová 2015 
Jasanská DenisaTraducción comentada de un texto especializado en el campo: psicologíadiplomová 2015 
Pátíková MilenaTraducción comentada del espa\ {nol al checo de un texto especializado en ciencias sociales/culturales: Trabajo infantil. Estudio de opinión pública en el Perúdiplomová 2015 
Pekarová KateřinaTraducción comentada del espa\ {nol al checo de un texto especializado en ciencias sociales/culturales: La formación social andaluza y los movimientos migratorios actualesdiplomová 2015 
Procházková TerezaTraducción comentada del espa\ {nol al checo de un texto especializado en ciencias sociales/culturales: La ciudad fingida. Imágenes y la promoción del turismo en Barcelona. Pespectiva histórica y cuestiones del presente.diplomová 2015 
Řeháčková SylvieTraducción comentada del espa\ {nol al checo de un texto especializado en ciencias sociales: Código Civil de Espa\ {nadiplomová 2015 
Beránková AnetaTraducción comentada de un texto especializado en legislacióndiplomová 2014 
Franková GabrielaTraducción comentada de un texto especializado en traductologíadiplomová 2014 
Glettniková MarkétaLas locuciones verbales con SE en espa\ {noldiplomová 2014 
Hotový LukášLa posición de los pronombres clíticos en las perífrasis verbalesdiplomová 2014 
Kroulíková KristýnaTraducción comentada de un texto especializado en: ciencias sociales (del espa\ {nol al checo)diplomová 2014 
Pyšová LenkaTraducción comentada de un texto especializado en ciencias sociales (campo: psicología)diplomová 2014 
Tisoňová IvanaTraducción comentada de un texto especializado en: ciencias sociales (del espa\ {nol al checo)diplomová 2014 
Zlatá PetraTraducción comentada de un texto especializado en lingüísticadiplomová 2014 
Elblová SimonaTraducción comentada del espa\ {nol al checo de un texto de ciencias socialesdiplomová 2013 
Stryková PetraTraducción comentada del espa\ {nol al checo de un texto de lingüísticadiplomová 2013 
Winklerová SoňaTraducción comentada de un texto especializado en: lingüística (del espa\ {nol al checo)diplomová 2013 
Zapletalová MonikaTraducción comentada de un texto especializado en: lingüística (del espa\ {nol al checo)diplomová 2013 
Anežková VendulaTraducción comentada del espa\ {nol al checo de un texto de ciencias socialesdiplomová 2012 
Hučíková KateřinaTraducción comentada del espa\ {nol al checo de un texto de ciencias socialesdiplomová 2012 
Krejčí NikolaTraducción comentada del espa\ {nol al checo de un texto de lingüísticadiplomová 2012 
Křenková MichaelaTraducción comentada de un texto no literario, disciplina: crítica literaria, teoría literariadiplomová 2012 
Bálintová MiriamaLos verbos auxiliares en espa\ {noldiplomová 2011 
Bařinová MonikaTraducción del infinitivo espa\ {nol al checo (Estudio comparativo)diplomová 2010 
Kalová MartinaLos tiempos de indicativo en espa\ {noldiplomová 2010 
Knitlová AdélaTraducción comentada de un texto literario espa\ {nol (cuento)diplomová 2010 
Petříková EvaNuevas tendencias en el empleo del pretérito pluscuamperfecto de indicativo en el espa\ {nol actualdiplomová 2010 
Skácelová IvetaLa modalidad oracional de probabilidad en espa\ {nol y su expresión en diferentes estilos funcionalesdiplomová 2010 
Široká MichaelaLos marcadores discursivos en el espa\ {nol coloquialdiplomová 2010 
Tesařová MartinaImpersonalidad gramatical en espa\ {noldiplomová 2010 
Tonhauserová MartinaTraducción del gerundio espa\ {nol al checo (Estudio comparativo)diplomová 2010 
Glumbíková JiřinaExpletivos en el espaňol actual: "redundancia o necesidad"bakalářská  
Hotový LukášEl uso de las perífrasis de gerundio en espa\ {nol en los estilos periodístico y científicobakalářská  
Kučera DenisLos predicados semilexicalizados en el espa\ {nol actualbakalářská  
Stoklasová AnetaEl léxico de los textos económicos espa\ {noles de hoybakalářská 2019 
Třasoňová SimonaLa Isla de Tenerife o la "Isla de la Eterna Primavera" (Tenerife, "ostrov věčného jara")bakalářská 2017 
Brzobohatá PavlínaSufijos diminutivos en el espa\ {nol actualbakalářská 2016 
Budíková VendulaTipología de cláusulas correlativasbakalářská 2016 
Procházková MichaelaComparaciones fraseológicasbakalářská 2016 
Čepelová EvaVerbos pronominales alternantes en espa\ {nol y sus parejas aspectualesbakalářská 2015 
Fluxová NatálieEl infinitivo espa\ {nol en los textos legislativos de la Unión Europea y sus equivalentes en las versiones checasbakalářská 2015 
Martinec JanLa terminología espa\ {nola-checa orientada a la educación en Espa\ {nabakalářská 2015 
Juráčková KateřinaCompetencia entre las formas verbales AMARA y AMASE en el espa\ {nol actualbakalářská 2014 
Slamjáková LuciePerífrasis de gerundio en espa\ {nol y su traducción al checobakalářská 2014 
Grussmann MarekLa subida del clítico en el discurso científicobakalářská 2013 
Solařová KláraLa construcción SER + participio en espaňol y su traducción al checobakalářská 2013 
Vykydalová LucieValores gramaticales del gerundio espa\ {nol y su empleo en distintos estilos funcionalesbakalářská 2012 
Kozáčková Šajbidorová AndreaOraciones de posibilidad y su frecuencia en los textos no literariosbakalářská 2011 
Kroulíková KristýnaEl empleo del pretérito pluscuamperfecto de indicativo en los textos periodísticosbakalářská 2011 
Sekáčová DominikaExhortación y los actos indirectosbakalářská 2011 
Dendišová MartinaAlternancia modal en las proposiciones subordinadas dependientes de las construcciones impersonalesbakalářská 2010 
Kulichová LenkaEl imperativo espa\ {nol y sus sustitutosbakalářská 2010 
Absolonová TerezaPerífrasis verbales con infinitivo en espa\ {nol: norma y usobakalářská 2009 
Kaličiaková LenkaFunciones gramaticales del participio en espa\ {nolbakalářská 2009 
Marková LindaImperfecto de indicativo en espa\ {nol: norma y usobakalářská 2009 
Skopcová BarboraLa traducción comentada de un texto especializadobakalářská 2009 
Gořalíková GabrielaAnálisis comparativo del estilo de dos periódicos espa\ {nolesbakalářská 2008 
Hyžáková PetraPerífrasis gerundiales en espa\ {nol: norma y usobakalářská 2008 
Jandová MarkétaLas adaptaciones teatrales checas del asunto donquijotescobakalářská 2008 
Lejsková SylvaMotivos espa\ noles en la obra de Julius Zeyer (1841-1901)bakalářská 2008 
Petříková EvaLa posición del pluscuamperfecto de indicativo en el sistema verbal espa\ {nolbakalářská 2008 
Richterová MarkétaEl lenguaje del estilo periodístico de Arturo Pérez-Revertebakalářská 2008 
Skácelová IvetaFormas de negación en espa\ {nolbakalářská 2008 
Tonhauserová MartinaEl lenguaje del autor y de sus autores: Albert Plábakalářská 2008 
Kožušníková JanaLa expresión de la hipótesis en espa\ nolbakalářská 2007 
Všetička PetrLa posición del modo condicional en el sistema verbal espańol y su empleo en el lenguaje técnicobakalářská 2007 
Šelová JanaEstructuras sintácticas propias del lenguaje especializado en sociologíabakalářská 2006 
Fryčková MichaelaLa función y el empleo de las construcciones semioracionales en el espa\ {nol /lenguaje de turismo en comparación con el lenguaje literario/bakalářská 2005 


Studijní materiál multimediálního charakteru: Gramatická cvičení ze španělštiny 1
Hlavní řešitelMgr. Jana Veselá, Ph.D.
Období1/2016 - 12/2016
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Španělsko-česká terminologie z oblasti translatologie a překladatelsko-tlumočnické praxe
Hlavní řešitelMgr. Jana Veselá, Ph.D.
Období1/2013 - 12/2013
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub