Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Vliv meteorologických faktorů na spektrální složení dopadajícího záření a jeho dopad na asimilační aparát vyšších rostlin
Id projektuSGS11/PřF/2016
Hlavní řešitelMgr. Michal Štroch, Ph.D.
Období1/2016 - 12/2016
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceHlavním cílem předkládaného návrhu projektu je zapojení studentů oboru Biofyzika v doktorské formě (realizovaného na Katedře fyziky PřF OU) do výzkumu v oblasti experimentální biofyziky. Zapojení studentů do výzkumné práce bude realizováno formou řešení dílčích projektů, které jsou řešeny ve formě stávajících disertačních prací studentských spoluřešitelů. Realizace navrhovaného projektu posílí samostatnou tvůrčí činnost studentů a jejich motivaci demonstrovat výsledky výzkumu v kvalitě nutné pro jejich prezentaci na konferencích a pro publikaci výsledků v impaktovaných časopisech. Během řešení projektu se budou studenti zdokonalovat v metodách prezentace výsledků výzkumu díky přípravě prezentací na studentských seminářích a dále díky zapojení do přípravy časopiseckých publikací a plakátových sdělení pro mezinárodní konference. Doba řešení projektu je jeden rok (2016).