Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Geneze intervence sociální práce v Ostravě v kontextu bytové politiky Československa
Id projektuSGS01/FSS/2016
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Marie Špiláčková, Ph.D.
Období1/2016 - 12/2016
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceNavrhovaný projekt se zabývá genezí sociální práce na území města Ostravy v kontextu bytové politiky tehdejšího Československa. Bytová politika je významnou součástí sociální politiky. Intervenční nástroje bytové politiky zajišťují rovnováhu na trhu s bydlením a finanční dostupnost odpovídajícího bydlení i těm příjmově nejslabším. Sociální práce se na uplatňování opatření bytové politiky v praxi aktivně podílela. Časově je projekt zaměřen zejména na první polovinu dvacátého století, což souvisí s profesionalizací sociální práce v Československu. Cílem je provést deskripci a analýzu vývoje bytové politiky ve sledovaném období v Československu a zároveň ji komparovat s intervencemi sociální práce na konkrétním území města Ostravy. Metodologicky je projekt ukotven historickým výzkumem, metodou diskurzivní analýzy. Objektem výzkumu jsou primární dokumenty uložené v Archivu města Ostravy doplněné o dostupné materiály sekundárního charakteru.