Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Rozvoj vzdělávací a mezinárodní oblasti prostřednictvím posílení vzdělávacího potenciálu pro studijní obor Všeobecné lékařství I. - teoretické obory
Id projektuIRP2016_02
Hlavní řešitelMgr. Ivona Závacká, Ph.D.
Období1/2016 - 11/2016
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
AnotaceProjekt je zaměřen na posílení internacionalizace fakulty, zvýšení atraktivity studijního oboru Všeobecné lékařství, rozšíření nabídky cizojazyčných studijních opor a studijních podkladů rovněž i pro zkvalitnění výuky zahraničních studentů a tím zvýšení mobilit studentů ve smyslu zlepšení nabídky dostupných studijních materiálů a rovněž zvýšení jazykových kompetencí akademických pracovníků.