Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Japonský jazyk a kultura
Id projektuJapan Foundation
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D.
Období9/2016 - 6/2017
PoskytovatelOstatní zahr. vzd. programy
Stavukončený
AnotaceRostoucí ekonomický a kulturní vliv Země vycházejícího slunce na dění v globalizovaném světě včetně cílené expanze japonských investorů na evropské trhy, se odráží ve zvyšujícím se zájmu studentů nejen o studium tohoto jazyka, ale také o poznání japonské společnosti jako celku. Cílem projektu je rozšíření jazykového potenciálu na poli obchodní japonštiny, vhled do nejstarší i moderní japonské literatury, jakož i exkurz do poválečné i současné kinematografie včetně filmových projekcí. Kvalitní jazyková vybavenost spolu se znalostí specifik japonské společnosti jsou skvělým bonusem k uplatnění na trhu práce. Výsledky projektu: Zvýšení jazykových kompetencí v japonštině, detailnější obeznámení s japonskou kulturou Zapojení OU: Výuka japonštiny a souvisejících společenskovědních předmětů vážících se k japonské kultuře a společnosti pro všechny studenty OU