Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Žánry a nová média
Id projektuSGS20/FF/2016
Hlavní řešitelMgr. Renáta Tomášková, Dr.
Období1/2016 - 12/2016
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceCílem projektu je podchytit významné zástupce aktuálního spektra webových žánrů a jejich specifičnost a funkci v různých diskursních doménách na internetu ? od komunikace soukromé, spontánní, přes diskurs politický a institucionální až k diskursu odbornému a vzdělávacímu. Záměrem je vytvořit mozaiku charakteristik typických webových žánrů zasazenou ve sdíleném metodologickém rámci. Metodologie všech studií se opírá o funkčně systemický přístup (SFL) k analýze jazyka i jeho žánrů (Halliday), který je blízký české funkčně-strukturální tradici Pražské školy, a využívá také multimodální analýzy diskursu, jež principy SFL tvůrčím způsobem aplikuje na popis neverbálních prostředků komunikace a jejich interakce s prostředky verbálními. Do materiálového korpusu přispívají členové týmu subkorpusy, které reprezentují širokou paletu produktivních, rozvíjejících se webových žánrů: žánr tzv. memů jako součásti komunikace na Facebooku, webové stránky politických stran včetně profilů jejich představitelů, institucionální webové stránky měst, žánr blogu jako součást a nástroj univerzitních webových stránek, interaktivní stránky umožňující prezentaci hotelů a jejich interakci s klienty, vzdělávací a populárně naučné subžánry jako součást webových stránek nemocničních zařízení a nové edukační webové žánry ? videotutoriály a reprezentanti žánrového setu MOOC (massive open online courses), tedy internetových vzdělávacích kursů otevřených široké veřejnosti.