Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Literární a kulturní život německy mluvícího obyvatelstva na Hlučínsku III
Id projektuSGS18/FF/2016
Hlavní řešitelPhDr. Irena Šebestová, CSc.
Období1/2016 - 12/2016
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceProjekt navazuje na hlavní směry výzkumu na Filozofické fakultě Ostravské univerzity orientujícími se na prostor regionu, krajiny a města v literárních a kulturních kontextech. Rovněž navazuje na výsledky výzkumu v rámci SGS z let 2014 a 2015. Konkrétně se zaměří na literární a kulturní život německy mluvícího obyvatelstva na Hlučínsku. V regionu s osobitou kulturou, kde se prolínají vlivy české, moravské i polské, je německý aspekt nepřehlédnutelný. Řešitelský tým tvoří jeden vyučující a čtyři studenti. Jeho úkolem bude navázat na výsledky dosavadního výzkumu, které byly prezentovány na veřejnosti formou konferencí a workshopu, v samostatném sborníku i v odborném periodiku a rozšířit je o nové poznatky. Pozornost jednotlivých členů bude zaměřena na literární tvorbu regionálního autora Augusta Scholtise, jehož díla se k regionu Hlučínska vztahují. Analyzovány budou romány Baba und ihre Kinder a Eisenwerk. Dále pak bude zkoumána i Scholtisova sbírka lidových písní Dreiunddreißig Lieder aus Hultschin. V rámci interpretace hlavních postav německy tradované ústní slovesnosti na Hlučínsku bude na základě odborného srovnání zjišťován možný vliv polské lidové ústní slovesnosti. Součástí výzkumu bude analýza regionálního německy psaného tisku Hultschiner Zeitung. Výsledky výzkumu budou prezentovány mimo jiné v diplomových pracích studentů, v odborném periodiku, v samostatném sborníku a na konferencích. Při prezentaci výsledku na veřejnosti bude i nadále rozvíjena dosavadní spolupráce s Muzeem Hlučínska a Sdružením obcí Hlučínska.