Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > Věda a umělecká činnost > Projekty a granty

Ostravská univerzita

Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Specifický VŠ výzkum
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Geomorfologická reakce vodních toků na antropogenní disturbaci v oblasti Západních Beskyd
Id projektuGP205/06/P131
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D.
Období1/2006 - 12/2008
PoskytovatelPostdoktorský projekt GA ČR
Stavukončený
AnotaceProjekt je zaměřen na hodnocení geomorfologického režimu vodních toků v oblasti Západních Beskyd a jejich reakce na antropogenní zásahy v průběhu posledních 100 až 150 let. Stupeň transformace geomorfologického režimu horských toků je výsledkem protichůdných procesů v rámci fluviálního systému - lidských aktivit a přirozených procesů. Míra transformace je studována na základě hodnocení ovlivnění splaveninového režimu na tocích s úpravami a jejich komparace s toky bez úprav v daném typu morfodynamického segmentu toku. Výzkum se orientuje nejen na analýzu přímých zásahů do fluviálního systému, ale také na vliv nepřímých faktorů, kterými jsou změny ve využívání území.
facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
soundcloud
rss
social hub