Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Geomorfologická reakce vodních toků na antropogenní disturbaci v oblasti Západních Beskyd
Id projektuGP205/06/P131
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D.
Období1/2006 - 12/2008
PoskytovatelPostdoktorský projekt GA ČR
Stavukončený
AnotaceProjekt je zaměřen na hodnocení geomorfologického režimu vodních toků v oblasti Západních Beskyd a jejich reakce na antropogenní zásahy v průběhu posledních 100 až 150 let. Stupeň transformace geomorfologického režimu horských toků je výsledkem protichůdných procesů v rámci fluviálního systému - lidských aktivit a přirozených procesů. Míra transformace je studována na základě hodnocení ovlivnění splaveninového režimu na tocích s úpravami a jejich komparace s toky bez úprav v daném typu morfodynamického segmentu toku. Výzkum se orientuje nejen na analýzu přímých zásahů do fluviálního systému, ale také na vliv nepřímých faktorů, kterými jsou změny ve využívání území.