Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Inovace a internacionalizace výuky vybraných předmětů na Katedře biologie a ekologie PřF OU v Ostravě
Id projektuIRP201604
Hlavní řešitelprof. Mgr. Marek Eliáš, Ph.D.
Období1/2016 - 12/2016
PoskytovatelInstitucionální podpora
Stavukončený
AnotaceProjekt má za cíl inovaci a aktualizaci výuky dvou předmětů na KBE PřF OU, konkrétně Praktického kurzu bioinformatiky a Evoluce buňky, a dále přípravu anglických verzí obou předmětů. V obou případech se jedná o předměty pokrývající rychle se rozvíjející oblasti biologie, jejichž výuka vyžaduje častou inovaci reagující na nové poznatky a metody. Projekt umožní nejen přípravu nových materiálů pro přednášky a praktická cvičení (prezentace, zadání praktických úkolů, učební text), ale i zvýšení odborné kompetence jednoho ze spoluřešitelů díky účasti na specializovaném zahraničním kurzu.