Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
MicroRNA cirkulující v séru jako nový biomarker AL amyloidózy
Id projektuSGS10/LF/2016-2017
Hlavní řešitelMgr. Tereza Ševčíková, Ph.D.
Období1/2016 - 12/2017
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceMolekuly nekódující micro RNA (miRNA) regulují genovou expresi a syntézu proteinů a hrají klíčovou roli v základních biologických procesech, patologických jevech a karcinogenezi. Díky možnosti stratifikace pacientů a predikce klinického výsledku na základě expresních profilů miRNA, jsou považovány za důležitý diagnostický a prognostický marker. Opakovaně bylo prokázáno, že miRNA hrají důležitou roli v patogenezi mnohočetného myelomu (MM), včetně rozlišení vývojových stádií od monoklonální gamapatie nejasného významu (MGUS) až po extramedularní myelom (EM). Nicméně znalosti o cirkulujících miRNA u amyloidózy lehkých řetězců imunoglobulinů (AL) úplně chybí. Našim cílem je pomocí globální anlýzy s využitím čipové technologie stanovit miRNA cirkulující v séru, které jsou deregulovány u AL amyloidózy v porovnání s MM, MGUS, EM a zdravými dárci. A dále určit jejich vztah ke klinicky důležitým parametrům a cytogenetickým změnám. Analýza kostní dřeně je komplikovaná a invazivní naopak miRNA získaná ze séra se zdá být snadno dostupným a stabilním markerem onemocnění, využitelným pro diagnózu u pacientů s predispozicí k AL amyloidóze a zároveň s prediktivní hodnotou během progrese onemocnění.