Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Efektivita supervize u pracovníků ve zdravotnictví
Id projektuSGS21/LF/2016-2017
Hlavní řešitelMgr. Eva Janíková, Ph.D.
Období1/2016 - 12/2017
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotacePráce ve zdravotnických zařízeních, zejména na vybraných odděleních, je velmi náročná po psychické i fyzické stránce. Toto zatížení je jednou z příčin syndromu vyhoření, které je v pomáhajících profesích stále aktuálním tématem. Jedna z možností jak tomuto předcházet je účast na supervizních setkáních. Zahraniční výzkumy (např. Edwards et al., 2006; Brunero Stein-Parbury, 2008) ukazují přímou souvislost mezi syndromem vyhoření a možností supervizích setkání. Cílem projektu je realizace kvantitativního šetření mapující syndrom vyhoření u pracovníků ve zdravotnictví (pomocí standardizovaného dotazníku Maaslach Burnout Inventory, MBI) a poskytnutí intervence zdravotnickým pracovníkům v podobě pravidelné supervize. Dilčím cílem projektu je standardizace dotazníku Mancherster Clinical Supervision Scale (MCSS), který mapuje efektivitu a spokojenost s prováděnou klinickou supervizí, a který se v zahraničí k tomuto využívá. Význam bude prováděn s cílem zkvalitnění péče o pracovníky ve zdravotnictví.