Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Zvuk a multimedia
Id projektuIRP201608
Hlavní řešitelMgr. Tomáš Knoflíček, Ph.D.
Období1/2016 - 12/2016
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
AnotaceTechnické dovybavení pracovní stanice specializující se na zvuk ve vztahu k multimédiím. V intencích aktuálních uměleckých proudů, především Sound-Artu, Site-specific Artu a umění instalace, lze zvuk nahlížet jako významný výrazový prostředek tvůrčího procesu. Projekt by tak měl poskytnout adekvátní technologické zázemí umožňující artikulaci zvuku prostřednictvím digitálních médií, záznam akustických, elektromagnetických a jiných procesů, práci s terénními nahrávkami a jejich sekundární přetváření do podoby nových zvukových (multimediálních) forem, popřípadě tvorbu interaktivních instalací.