Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Mapování a monitoring evropsky významných druhů mechorostů v soustavě Natura 2000
Id projektuVZ_AOPK
Hlavní řešiteldoc. RNDr. Vítězslav Plášek, Ph.D.
Období7/2015 - 2/2016
PoskytovatelNezařazené projekty
Stavukončený
AnotaceMapování a monitoring šikošku zeleného (Buxbaumia viridis) v EVL Beskydy a Chříby a mapování šurpku Rogerova (Orthotrichum rogeri) v EVL Klínovecké Krušnohoří a východní Krušnohoří včetně ukládání dat do Nálezové databáze Ochrany přírody (NDOP).