Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Diagnostika kompetencí manažerského velení v mimořádných krizových situacích
Id projektuTD03000283
Hlavní řešitelPhDr. Marek Schneider, Ph.D.
Období1/2016 - 12/2017
PoskytovatelProgram OMEGA
Stavukončený
AnotaceHLAVNÍM ZÁMĚREM PROJEKTU je tvorba diagnostické metodiky pro identifikaci optimálních kompetencí (schopností, dovedností, osobnostních a fyzických předpokladů) k manažerskému velení v rámci MU u stávajících i potenciálních řídících pracovníků organizací. PRAKTICKÉ UPLATNĚNÍ vyvinuté metodiky je možné jednak jejím přímým zavedením - zařazením do nabídky personálních služeb organizacím, příp. začleněním do vzdělávání manažerů. Dalším způsobem je rutinní využívání výsledků metodiky v běžné praxi příjemce a jiných subjektů. Tento způsob využití metodiky umožní optimální výběr manažera a tím i zkvalitnění práce při likvidaci MU po jejím vzniku do příjezdu složek IZS. Řízení MU schopnými manažery povede ke snížení přímých i následných škod na zdraví a životě lidí a majetku firem.