Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Genetika a epidemiologie Alzheimerovy choroby
Id projektu16-31207A
Hlavní řešitelprof. MUDr. Vladimír Janout, CSc.
Období4/2016 - 12/2019
PoskytovatelGP Min. zdravotnictví
Stavukončený
AnotaceAlzeimerova choroba celosvětově postihuje většinu z více než 38 milionů pacientů s demencí. Dle České Alzheimerovské společnosti se výskyt ACH v České republice odhaduje na cca 130 000 nemocných. Na vzniku onemocnění se podílí především genetická zátěž, faktory vaskulární a psychosociální. Na narůstajícím výskytu ACH se mimo jiné podílí i stárnutí populace. Proto je zřejmé, že ACH bude v nejbližší budoucnosti obrovskou výzvou pro veřejné zdravotnictví a léčebný systém, zejména u starších lidí i v České republice. Projekt navazuje na již probíhající a v prosinci 2015 končící projekt Epidemiologie a genetika Alzheimerovy choroby podporovaný IGA MZ ČR NT11152-6/2010, který měl řadu významných výstupů. V rámci projektu bude vyšetřeno 300 nemocných a 300 kontrolních osob. Bude ověřováno působení především genetických rizikových faktorů. Projekt přispěje k identifikaci rizikových skupin, zdokonalení monitorování rizikových faktorů pro posouzení