Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU

Vladimír Janout

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:prof. MUDr. Vladimír Janout, CSc.
místnost, podlaží, budova: ZY 370, budova ZY
funkce:Vědecký konzultant
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví (Lékařská fakulta)
Centrum epidemiologického výzkumu (Lékařská fakulta)
telefon, mobil: 733 784 094
553 46 1798
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Všechny publikace

Svrčinová, P. a Janout, V. Comparison of official food safety control systems in member states of the European Union. Central European Journal of Public Health. 2018, 26(4), s. 321-325. ISSN 1210-7778.
Zatloukalová, A., Janoutová, J., Homza, M. a Janout, V. Epidemiological study of new oral anticoagulants: Epidemiologická studie nových perorálních antikoagulancií. Klinická Farmakologie a Farmacie. 2018, roč. 32, 2(2), s. 3-7. ISSN 1212-7973.
Janoutová, J., Ambroz, P., Kovalová, M., Machaczka, O., Vařechová, K., Zatloukalová, A., Mrázková, E., Košta, O., Hálová, A., Hosák, L. a Janout, V. Epidemiology of mild cognitive impairment. ČESKÁ A SLOVENSKÁ NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE. 2018, roč. 81, 114(3), s. 284-289. ISSN 1210-7859.
Peteja, M., Vávra, P., Pelikán, A., Lerch, M., Ihnát, P., Zonča, P. a Janout, V. Kritický pohled na ALPPS - zkušenosti jednoho centra. Miniinvazívna chirurgia a endoskopia. 2018, č. 1, s. 4-11. ISSN 1336-6572.
Machaczka, O., Homza, M., Polievka, P., Zatloukalová, A., Janoutová, J. a Janout, V. Optoelektronické skenování jako nástroj pro měření antropometrických rozměrů dolních končetin. Praktický lékař. 2018, roč. 98, 3(3), s. 121-126. ISSN 0032-6739.
Zatloukalová, A., Janoutová, J., Homza, M., Machaczka, O. a Janout, V. Pacienti užívající nová perorální antikoagulancia - výsledky epidemiologické studie. Profese online. 2018, roč. 11, 1(1), s. 1-8. ISSN 1803-4330.
Machaczka, O., Homza, M., Janoutová, J., Zatloukalová, A. a Janout, V. Srovnání ankle brachial indexu s ultrasonografickým vyšetřením tepen dolních končetin u diabetiků. Praktický lékař. 2018, roč. 98, 2(2), s. 88-95. ISSN 0032-6739.
Hozáková, L., Rožnovský, L., Fakhouri, F., Doležílková, J. a Janout, V. Uzlinový syndrom u nemoci z kočičího škrábnutí dětí a dospělých. Časopis lékařů českých. 2018, roč. 157, 3(157), s. 146-151. ISSN 0008-7335.
Zatloukalová, A., Janoutová, J., Homza, M., Machaczka, O. a Janout, V. Užívání nových antikoagulancií - předběžné výsledky epidemiologické studie a možná doporučení. Remedia. 2018, roč. 28, 2(2), s. 181-185. ISSN 0862-8947.
Jiřík, V., Břežná, B., Machaczka, O., Honkyšová, S., Miturová, H. a Janout, V. Associations between air pollution in the industrial and suburban parts of Ostrava city and their use. Environmental Monitoiring and Assesment. 2017, roč. 8, č. 189, ISSN 0167-6369.
Hozáková, L., Roznovsky, L. a Janout, V. Cat scratch disease a neglected zoonosis. EPIDEMIOLOGIE MIKROBIOLOGIE IMUNOLOGIE. 2017, 66(2), s. 99-104. ISSN 1210-7913.
Šerý, O., Janoutová, J., Ewerlingová, L., Hálová, A., Lochman, J., Janout, V., Khan, N. a Balcar, V. CD36 gene polymorphism is associated with Alzheimer's disease. BIOCHIMIE. 2017, č. 135, s. 46-53. ISSN 0300-9084.
Horák, S., Sovová, E., Pastucha, D., Konečný, P., Radová, L., Calabová, N., Janoutová, J. a Janout, V. Comprehensive Group Therapy of Obesity and Its Impact on Selected Anthropometric and Postural Parameters. CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH. 2017, č. 25, s. 326-331. ISSN 1210-7778.
Scelo, G., Kim, D., Bernard, V., Davis, G., Kumar, T., Katz, M., Overman, M., Foretova, L., Fabianova, E., Holcatova, I., Janout, V., Meric Bernstam, F., Gascoyne, P., Wistuba, I., Varadhachary, G., Brennan, P., Hanash, S., Li, D., Maitra, A. a Alvarez, H. et al. High prevalence of mutant KRAS in circulating exosome-derived DNA from early-stage pancreatic cancer patients. ANN ONCOL. 2017, 28(4), s. 741-747. ISSN 0923-7534.
Jiřík, V., Dalecká, A., Vašendová, V., Janoutová, J. a Janout, V. How serious are health impacts in one of the most polluted regions of Central Europe?. REVIEWS ON ENVIRONMENTAL HEALTH. 2017, roč. 32, č. 1-2, s. 177-183. ISSN 0048-7554.
Ambroz, P., Janoutová, J., Machaczka, O., Kovalová, M., Zatloukalová, A., Vařechová, K., Košta, O., Tomášková, H., Šerý, O., Hosák, L. a Janout, V. Jsou rizikové faktory v prenatálním a perinatálním období duležité pro vznik schizofrenie?. Česka Gynekologie. 2017, roč. 82, č. 1, s. 24-27. ISSN 1210-7832.
Zatloukalová, A., Janoutová, J., Homza, M. a Janout, V. Nová antikoagulancia. Profese online. 2017, roč. 10, č. 2, s. 1-9. ISSN 1803-4330.
Porzer, M., Mrázková, E., Homza, M. a Janout, V. Out-of-hospital cardiac arrest. Biomedical papers of the Medical Faculty of the University Palacký. 2017, roč. 161, č. 4, s. 348-353. ISSN 1213-8118.
Máca, J., Holub, M., Burša, F., Sklienka, P., Burda, M., Janout, V., Ševčík, P. a Jor, O. Past and Present ARDS Mortality Rates: A Systematic Review. Respiratory Care. 2017, roč. 2017, č. 62, s. 113-122. ISSN 0020-1324.
Jiřík, V., Tomášková, H., Machaczka, O., Kissová, L., Břežná, B., Dalecká, A. a Janout, V. Proposal for an indicative method for assessing and apportioning the source of air pollution. European Journal of Environmental Sciences. 2017, roč. 7, č. 1, s. 27-34. ISSN 1805-0174.
Janout, V. a Káňa, J. Registr kloubních náhrad v České republice. Úrazová chirurgie. 2017, roč. 25, č. 2, s. 76-77. ISSN 1211-7080.
Zatloukalová, A., Janoutová, J., Fedičová, M., Janout, V. a Homza, M. Studie nových antikoagulancií - dílčí výsledky. Praktický lékař. 2017, roč. 97, 6(6), s. 259-263. ISSN 0032-6739.
Lehocká, H., Závacká, I., Vavrošová, J. a Janout, V. The results of interconnection of the evidence of professional exposure to genotoxic factors (regex) and cancer registry in the Czech Republic. Reviews on Environmental Health. 2017, roč. 32, s. 185-188. ISSN 0048-7554.
Tomášková, H., Tomášek, I., Polaufová, P., Šlachtová, H., Janoutová, J., Jiřík, V. a Janout, V. A Summary of Environmental Health Studies in the City of Ostrava and the Surrounding Region in the Czech Republic. CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH. 2016, roč. 36, č. 24, s. 18-25. ISSN 1210-7778.
Jiřík, V., Machaczka, O., Miturová, H., Tomášek, I., Šlachtová, H., Janoutová, J., Velická, H. a Janout, V. AIR POLLUTION AND POTENTIAL HEALTH RISK IN OSTRAVA REGION - A REVIEW. CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH. 2016, roč. 36, č. 24, s. 4-17. ISSN 1210-7778.
Machaczka, O., Janoutová, J., Homza, M. a Janout, V. Ankle brachial index a jeho interpretace u diabetiků. Praktický lékař. 2016, roč. 96, č. 3, s. 107-113. ISSN 0032-6739.
Šerý, O., Hlinecká, L., Povová, J., Bonczek, O., Zeman, T., Janout, V., Ambroz, P., Khan, N. A. a Balcar, V. J. Arachidonate 5-lipoxygenase (ALOX5) gene polymorphism is associated with Alzheimer's disease and body mass index. J NEUROL SCI. 2016, roč. 52, č. 362, s. 27-32. ISSN 0022-510X.
Jiřík, V., Machaczka, O., Ovesná, V., Miturová, H., Holendová, E., Janoutová, J. a Janout, V. BIOAEROSOLS IN THE SUBURBS OF OSTRAVA DURING A ONE YEAR PERIOD. CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH. 2016, roč. 36, č. 24, s. 55-60. ISSN 1210-7778.
Sachová, P., Mrázková, E., Kollárová, H., Vojkovská, K., Fluksová, J., Nakládal, Z. a Janout, V. Does working in education affect teachers' auditory threshold?: Ovlivňuje práce ve školství sluchový práh pedagogů?. Pracovní lékařství. 2016, roč. 68, č. 4, s. 125-131. ISSN 0032-6291.
Jiřík, V. a Janout, V. Editorial. 2016.
Janoutová, J., Janáčková, P., Šerý, O., Zeman, T., Ambroz, P., Kovalová, M., Vařechová, K., Hosák, L., Jiřík, V. a Janout, V. Epidemiology and risk factors of schizophrenia. NEUROENDOCRINOL LETT. 2016, roč. 37, č. 1, s. 1-8. ISSN 0172-780X.
Kovalová, M., Mrázková, E., Sachová, P., Vojkovská, K., Tomášková, H., Janoutová, J. a Janout, V. Hearing Loss in Persons Exposed and not Exposed to Occupational Noise. J Int Adv Otol. 2016, roč. 12, č. 1, s. 49-54. ISSN 1308-7649.
Tomášková, H., Ovesná, V., Kloudová, A., Hozák, A. a Janout, V. Historie sérologických přehledů v ČR: The history of serological surveys in the Czech Republic  . Hygiena. 2016, roč. 61, č. 4, s. 161-166. ISSN 1802-6281.
Vařechová, K., Janoutová, J. a Janout, V. Karcinom močového měchýře a kouření-přehledový článek. Urologické listy. 2016, roč. 14, č. 1, s. 32-35. ISSN 1214-2085.
Ambroz, P., Janoutová, J. a Janout, V. Karcinom plic a HPV infekce: Lung cancer and HPV infections. Hygiena. 2016, roč. 61, č. 4, s. 172-175. ISSN 1802-6281.
Prokop, J., Maršálek, P., Kubala, O., Jelínek, P. a Janout, V. Měření tuhosti prsů ? pilotní studie. In: 2 4 . onkologicko-urologické sympozium a 20. mammologické sympozium. Praha. 2016.
Pohlídalová, A., Janoutová, J., Homza, M. a Janout, V. Nová antikoagulancia. Praktický lékař. 2016, roč. 96, č. 3, s. 114-121. ISSN 0032-6739.
Janoutová, J., Siváková, L., Máslová, L., Hozák, A., Vařechová, K. a Janout, V. Popis familiární formy Creutzfeldt-Jakobovy nemoci. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. 2016, roč. 65, č. 2, s. 145-148. ISSN 1210-7913.
Vařechová, K., Provazníková, L., Janoutová, J., Dančík, P. a Janout, V. Profesionální rizika u karcinomu močového měchýře-přehled problematiky a výsledky pilotní studie. Pracovní lékařství. 2016, roč. 68, č. 1-2, s. 54-64. ISSN 0032-6291.
Mrázková, E., Kovalová, M., Tomášková, H., Janoutová, J., Sachová, P., Záthurecký, E., Šichnárek, J., Vojkovská, K. a Janout, V. Screening sluchu u dospělých pomocí dotazníku. Pracovní lékařství. 2016, roč. 68, č. 1-2, s. 33-39. ISSN 0032-6291.
Kovalová, M., Mrázková, E., Sachová, P., Vojkovská, K., Tomášková, H., Janoutová, J. a Janout, V. Ztráty sluchu u mužů a žen pracujících v riziku a mimo riziko hluku v Moravskoslezském kraji. Pracovní lékařství. 2016, roč. 68, č. 1-2, s. 12-22. ISSN 0032-6291.
Delahaye-Sourdeix , M., Anantharaman, D., Timofeeva, M., Gaborieau, V., Chabrier, A., Vallee, M. P., Lagiou, P., Holcatova, I., Richiardi, L., Kjaerheim, K., Agudo, A., Castellsague, X., Macfarlane, T. V., Barzan, L., Canova, C., Thakker, N. S., Conway, D. I., Znaor, A., Healy, C. M. a Ahrens, W. et al. A rare truncating BRCA2 variant and genetic susceptibility to upper aerodigestive tract cancer. J NATL CANCER I. 2015, roč. 107, s. 1-4. ISSN 0027-8874.
Peteja, M., Pelikán, A., Vávra, P., Lerch, M., Ihnát, P., Zonča, P. a Janout, V. Associating Liver Partition and Portal Vein Ligation for Staged Hepatectomy: A Contemporary Surgical Oncology Conundrum. Journal of Gastrointestinal & Digestive. 2015, roč. 3, s. 1-8. ISSN 2161-069X.
Šerý, O., Lochman, J., Povová, J., Janout, V., Plesník, J. a Balcar, V. J. Association between 5q23.2-located polymorphism of CTXN3 gene (Cortexin 3) and schizophrenia in European-Caucasian males; implications for the aetiology of schizophrenia. Behavioral & Brain Functions. 2015, roč. 11, č. 1, s. 1-7. ISSN 1744-9081.
Velická, H., Puklová, V., Keder, J., Brabec, M., Malý, M., Bobák, M., Kotlík, B., Jiřík, V., Janout, V. a Kazmarová, H. Asthma exacerbations and symptom variability in children due to short-term ambient air pollution changes in Ostrava, Czech Republic. Cent Eur J Public Health. 2015, roč. 23, č. 4, s. 292-298. ISSN 1210-7778.
Mrázková, E., Sachová, P., Hrabovicova, M., Kovalová, M., Vojkovská, K., Povová, J., Ambroz, P., Janout, V., Tomášková, H., Kunc, D., Zathurecky, E., Molinkova, P., Stavova, J., Prokopova, A., Schnirch, J., Rafcik, P., Adamcova, K., Turonova, M. a Bardonova, L. Effect of cigarette smoking on the quality of hearing.
Tomala, L. a Janout, V. Endoskopická léčba tříselné kýly. Miniinvazívna chirurgia a endoskopia chirurgia současnosti. 2015, roč. 19, č. 2, s. 4-7. ISSN 1336-6572.
Janout, V., Povová, J., Tomášková, H., Ambroz, P., Manoušková, M., Mrázková, E., Kovalová, M., Vařechová, K. a Štvrtňová, A. Globální problémy veřejného zdravotnictví 2015: Global Public Health Issues 2015 [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2015.
Mrázková, E., Kovalová, M., Vojkovská, K., Sachová, P., Tomášková, H., Povová, J., Janout, V., Ambroz, P., Šichnárek, J., Kunc, D., Hrabovčinová, M., Záthurecký, E., Stavová, J., Prokopová, A., Schnirch, J., Rafcik, P. a Plevová, P. Hearing loss and Hearing Handicap Inventory, role of smoking. s. 130-130.
Janoutová, J., Šerý, O., Hosák, L. a Janout, V. Is Mild Cognitive Impairment a Precursor of Alzheimer's Disease? Short Review.. Cent Eur J Public Health. 2015, roč. 23, č. 4, s. 365-367. ISSN 1210-7778.
Mrázková, E., Sachová, P., Vojkovská, K., Kovalová, M., Povová, J., Tomášková, H., Janout, V., Zathurecký, E., Molinková, P., Hrabovcinova, M., Slezakova, Z., Stavova, J. a Prokopova, A. Mají kuřáci horší sluch jak nekuřáci?. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2015. Ostravská univerzita v Ostravě, 2015. s. 36-36. ISBN 978-80-7464-739-0.
Azeem, K., Horáková, D., Tomášková, H., Ševčíková, J., Vlčková, J., Pastucha, D., Procházka, V., Shonová, O., Janout, V., Žídková, V., Kollárová, H. a Martínek, A. Multifaktorová epidemiologická analýza rizikových faktorů karcinomu pankreatu u žen... Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. 2015, roč. 64, č. 1, s. 34-40. ISSN 1210-7913.
Povová, J., Dalecká, A., Tomášková, H., Vařechová, K. a Janout, V. Prevalence kuřáctví u studentů všeobecného lékařství na Ostravské univerzitě v Ostravě. Hygiena. 2015, roč. 60, č. 3, s. 102-106. ISSN 1802-6281.
Kopecký, J., Povová, J. a Janout, V. Přínos (-2)proPSA a PHI pro diagnostiku karcinomu prostaty. Urologie pro praxi. 2015, roč. 16, č. 3, s. 106-108. ISSN 1213-1768.
Povová, J., Dalecká, A., Hývnarová, L., Tomášková, H., Ambroz, P., Vařechová, K. a Janout, V. Srovnání rizika z kouření cigaret a vodní dýmky: Comparison of risks from smoking cigarttes and water pipe. Praktický lékař. 2015, roč. 95, č. 3, s. 127-130. ISSN 0032-6739.
Vojkovská, K., Mrázková, E., Sachová, P., Kovalová, M., Janout, V. a Hajduková, Z. Stav kvality hlasu pedagogů ostravských základních škol. Pracovní lékařství. 2015, roč. 67, č. 2, s. 45-51. ISSN 0032-6291.
Dančík, P., Povová, J., Vařechová, K. a Janout, V. Urolitiáza a obezita. Urologie pro praxi. 2015, roč. 16, č. 3, s. 99-101. ISSN 1213-1768.
Boraska, V., Franklin, C., Floyd, J., Thornton, L., Foretová, L. a Janout, V. A genome-wide association study of anorexia nervosa. Mol Psychiatry. 2014, č. 19, s. 1085-1094. ISSN 1476-5578.
Bosetti, C., Rosato, V., Li, D., Silverman, D., Petersen, G., Janout, V. a Foretová, L. Diabetes, antidiabetic medications, and pancreatic cancer risk: an analysis from the International Pancreatic Cancer Case-Control Consortium. Ann Oncol. 2014, č. 25, s. 2065-2071. ISSN 1569-8041.
Šerý, O., Hlinecká, L., Balcar, V. J., Janout, V. a Povová, J. Diabetes, hypertension and stroke - does Alzheimer protect you?. NEUROENDOCRINOLOGY LETTERS. 2014, roč. 35, s. 691-696. ISSN 0172-780X.
Vlaanderen , J., Portengen, L., Schüz, J., Olsson, A., Foretová, L. a Janout, V. Effect modification of the association of cumulative exposure and cancer risk by intensity of exposure and time since exposure cessation: a flexible method applied to cigarette smoking and lung cancer in the SYNERGY Study.. Am J Epidemiol. 2014, č. 179, s. 290-298. ISSN 1476-6256.
Bílková Fránková, H., Hozák, A., Povová, J. a Janout, V. Epidemiologie a diagnostika larvální toxokarózy. Praktický lékař. 2014, roč. 94, s. 213-216. ISSN 0032-6739.
Povová, J., Zlámalová, R., Hozák, A., Martínková, I., Matějková, M. a Janout, V. Epidemiologie a rizikové faktory u legionelózy. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. 2014, roč. 63, s. 285-288. ISSN 1210-7913.
Kim, C., Lee, Y., Hung, R., McNallan, S., Cote, M., Foretová, L. a Janout, V. Exposure to secondhand tobacco smoke and lung cancer by histological type: A pooled analysis of the International Lung Cancer Consortium (ILCCO).. Int. J. Cancer. 2014, č. 135, s. 1918-1930. ISSN 1097-0215.
Janout, V., Povová, J., Tomášková, H., Ambroz, P., Mrázková, E., Matějková, M. a Vařechová, K. Globální problémy veřejného zdravotnictví 2014: Global Public Health Issues 2014 [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2014.
Povová, J., Pastucha, D., Šerý, O., Matějková, M. a Janout, V. Is cardiovascular disease a risk factor for Alzheimer's disease?. Experimental & Clinical Cardiology. 2014, roč. 20, č. 10, s. 6537-6541. ISSN 1205-6626.
Kollárová, H., Azeem, K., Tomášková, H., Horáková, D., Procházka, V., Martínek, A., Shonova, O., Sevcikova, J., Sevcikova, V. a Janout, V. Is physical activity a protective factor against pancreatic cancer?. Bratislava Medical Journal-Bratislavske Lekarske Listy. 2014, roč. 115, s. 474-478. ISSN 0006-9248.
Denholm, R., Schüz, J., Straif, K., Stücker, I., Foretová, L. a Janout, V. Is previous respiratory disease a risk factor for lung cancer?.. Am J Respir Crit Care Med. 2014, roč. 11, č. 5, s. 549-559. ISSN 1535-4970.
Vařechová, K., Povová, J., Tomášková, H. a Janout, V. Karcinom močového měchýře-pilotní studie. In: Global Public Health Issues 2014. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta, 2014. Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta, 2014. s. 46-46. ISBN 978-80-7464-509-9.
Consonni, D., Mattes, S., Pesatori, A., Bertazzi, P., Foretová, L. a Janout, V. Lung cancer risk among bricklayers in a pooled analysis of case-control studies. Int J Cancer. 2014, č. 136, s. 360-371. ISSN 1097-0215.
Prokop, J., Janout, V., Kubala, O., Jelínek, P., Pelikán, A., Gatěk, J., Kraft, O., Havel, M. a Zedníková, I. Mapování sentinelové uzliny u karcinomu prsu. Miniinvazívna chirurgia a endoskopia. 2014, roč. 18, č. 1, s. 4-9. ISSN 1336-6572.
Anantharaman, D., Waterboer, T., Halec, G., Janout, V. a Foretová, L. No causal association identified for human papillomavirus infections in lung cancer. Cancer Research. 2014, č. 74, s. 3525-3534. ISSN 1538-7445.
Peteja, M., Martínek, L., Mazur, M., Vávra, P., Zonča, P. a Janout, V. Nová strategie chirurgické léčby mnohočetného nádorového postižení jater - ALPPS. Rozhledy v chirurgii. 2014, roč. 93, s. 301-306. ISSN 0035-9351.
Vařechová, K., Povová, J., Tomášková, H. a Janout, V. Pilotní studie karcinomu močového měchýře. ISBN 978-80-260-5923-3.
Matějková, M., Mrázková, E., Sachová, P., Vojkovská, K., Tomášková, H., Povová, J. a Janout, V. Porovnání sluchového prahu obyvatel Karvinska s ISO normou 5/2000. In: Global Public Health Issues 2014. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta, 2014. Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta, 2014. s. 35-35. ISBN 978-80-7464-509-9.
Mrázková, E., Matějková, M., Sachová, P., Vojkovská, K., Tomášková, H., Povová, J., Janout, V., Ambroz, P., Šťávová, J., Prokopová, A., Schnirch, J., Adamcová, K., Rafčík, P. a Kunc, D. Porovnání sluchového prahu pracovníků exponovaných a neexponovaných hluku. In: Global Public Health Issues 2014. Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta, 2014. s. 22-22. ISBN 978-80-7464-509-9.
Wang, Y., McKay, M., Rafnar , T., Wang, Z., Foretová, L. a Janout, V. Rare variants of large effect in BRCA2 and CHEK2 affect risk of lung cancer.. NATURE. 2014, roč. 46, č. 7, s. 736-741. ISSN 1546-1718.
Povová, J., Tomášková, H., Šerý, O., Ambroz, P., Vařechová, K. a Janout, V. Alzheimerova choroba a její rizika pro další generace.. Hygiena. 2013, roč. 58, s. 117-120. ISSN 1802-6281.
Povová, J., Šerý, O., Ambroz, P., Bar, M., Tomášková, H. a Janout, V. Analýza rizikových faktorů Alzheimerovy choroby - předběžné výsledky. s. 67-70. ISBN 978-80-7159-215-0.
Povová, J., Ambroz, P., Tomášková, H., Bar, M., Šerý, O. a Janout, V. Analýza rizikových faktorů Alzheimerovy choroby - předběžné výsledky. In: Životne podmienky a zdravie-zborník vedeckých prác. Bratislava: Úrad verejného zdravotníctva SR, 2013. Úrad verejného zdravotníctva SR, 2013. s. 67-70. ISBN 978-80-7159-215-0.
Vařechová, K., Povová, J., Tomášková, H. a Janout, V. Epidemiologie karcinomu močového měchýře. s. 39-39. ISBN 978-80-260-5923-3.
Vařechová, K., Povová, J. a Janout, V. Epidemiologie karcinomu močového měchýře. Urologie pro praxi. 2013, roč. 14, č. 3, s. 104-107. ISSN 1213-1768.
Vařechová, K., Povová, J., Tomášková, H. a Janout, V. Epidemiologie karcinomu močového měchýře-pilotní studie. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. s. 46-46. ISBN 978-80-7464-263-0.
Povová, J., Janout, V., Šerý, O., Tomášková, H., Ambroz, P. a Pohlídalová, A. Epidemiology and genetics of Alzheimer's disease. In: 23rd Alzheimer Europe Conference,. Malta: Alzheimer Europe, 2013. Alzheimer Europe, 2013. s. 41-42.
Povová, J., Janout, V., Šerý, O., Tomášková, H., Ambroz, P. a Pohlídalová, A. Epidemiology and genetics of Alzheimer's disease. In: 23rd Alzheimer Europe Conference. St Julian's: Alzheimer Europe. 2013.
Janout, V., Povová, J., Tomášková, H., Ambroz, P., Mrázková, E., Matějková, M. a Vařechová, K. Globální problémy veřejného zdravotnictví 2013 [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2013.
Lochman, J., Plesník, J., Janout, V., Povová, J., Míšek, I., Dvořáková, D. a Šerý, O. Interactive effect of MTHFR and ADRA2A gene polymorphisms on pathogenesis of schizophrenia. NEUROENDOCRINOL LETT. 2013, roč. 34, s. 792-797. ISSN 0172-780X.
Azeem, K., Tomášková, H., Horáková, D., Magnusková, S., Ševčíková, J., Janout, V. a Kollárová, H. Is consumption of vegetables and fruit a protective factor against kidney cancer?. Central European Journal of Medicine. 2013, roč. 8, s. 364-368. ISSN 1895-1058.
Behrens, T., Kenzida, B., Treppmann, T., Olsson, A., Foretová, L. a Janout, V. Lung cancer risk among bakers, pastry cooks and confectionary makers: the SYNERGY study.. Occup Environ Med.. 2013, roč. 70, č. 11, s. 810-814. ISSN 1470-7926.
Šerý, O., Povová, J., Míšek, I., Pesak, L. a Janout, V. Molecular mechanisms of neuropathological changes in Alzheimer's disease: a review. FOLIA NEUROPATHOL. 2013, roč. 51, s. 1-9. ISSN 1641-4640.
Cocco, P., Vermulen, R., Flore, V., Foretová, L., Janout, V. a Kol., A. Occupational exposure to trichloroethylene and risk of non-Hodgkin lymphoma and its major subtypes: A pooled IinterLlymph analysis. OCCUP ENVIRON MED. 2013, roč. 70, s. 795-802. ISSN 1351-0711.
Sachová, P., Mrázková, E., Jiřík, V., Richterová, K., Tomášková, H. a Janout, V. Pedagog a školní prostředí. In: Global Public Health Issues 2013. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, LF OU, 2013. Ostravská univerzita v Ostravě, LF OU, 2013. s. 27-27. ISBN 978-80-7464-263-0.
Janout, V. a Povová, J. Přeočkování proti tetanu na traumatologických ambulancích. Úrazová chirurgie. 2013, roč. 21, s. 114-115. ISSN 1211-7080.
Povová, J., Tomášková, H., Šerý, O., Ambroz, P., Vařechová, K. a Janout, V. Rizikové faktory Alzheimerovy choroby-průběžné výsledky: Supplementum 2. Psychiatrie. 2013, roč. 17, s. 41-43. ISSN 1211-7579.
Povová, J., Tomášková, H., Šerý, O., Ambroz, P., Vařechová, K. a Janout, V. Rizikové faktory Alzheimerovy choroby-průběžné výsledky. In: XV. celostátní KONFERENCE BIOLOGICKÉ PSYCHIATRIE s mezinárodní účastí. Luhačovice: Společnost pro biologickou psychiatrii a Sekce biologické psychiatrie Psychiatrické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s Kuffnerovým nadačním fondem. 2013.
Povová, J., Šerý, O., Tomášková, H., Ambroz, P., Pohlídalová, A. a Janout, V. Rizikové faktory Alzheimerovy choroby-průběžné výsledky výzkumného projektu. In: Sborník abstrakt. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, LF OU, 2013. Ostravská univerzita v Ostravě, LF OU, 2013. s. 41-41. ISBN 978-80-7464-263-0.
Sachová, P., Mrázková, E., Richterová, K., Tomášková, H. a Janout, V. Sluchové ztráty u pedagogů mateřských škol. Hygiena. 2013, roč. 58, s. 152-156. ISSN 1802-6281.
Závacká, I., Lehocká, H., Vavrošová, J. a Janout, V. The results of interconnection of the Evidence of Professional Exposure to Genotoxic Factors and Cancer Registry in Moravian - Silesian Region (Evaluation of occupational exposure to genotoxic factors in relation to cancer). In: Genetic Toxicology and Cancer Prevention. brno: Tribun EU s.r.o., Cejl 32, Brno 602 00, Czech Republic, 2013. Tribun EU s.r.o., Cejl 32, Brno 602 00, Czech Republic, 2013. s. 5-5. ISBN 978-80-970128-8-5.
Závacká, I., Lehocká, H., Vavrošová, J. a Janout, V. The results of interconnection of the Evidence of Professional Exposure to Genotoxic Factors and Cancer Registry in Moravian - Silesian Region (Evaluation of occupational exposure to genotoxic factors in relation cancer). In: Genetic Toxicology and cancer Prevention. Bratislava. 2013.
Kollárová, H., Azeem-Skřejpková, K., Magnusková, S., Tomášková, H., Ševčíková, J., Horáková, D., Kamarád, V. a Janout, V. The role of selected risk factors for development of oesopageal cancer. CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF PUBLIC MEDICINE. 2013, č. 7, s. 30-40. ISSN 1895-1058.
Kollárová, H., Azeem, K., Magnusková, S., Tomášková, H., Ševčíková, J., Horáková, D., Kamarád, V. a Janout, V. The role of selected risk factors for development of oesophageal cancer. CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF MEDICINE. 2013, roč. 8, s. 30-40. ISSN 1895-1058.
Povová, J., Ambroz, P., Tomášková, H., Bar, M., Šerý, O., Štěpánová, J., Vařechová, K. a Janout, V. Vaskulární a psychosociální rizikové faktory Alzheimerovy choroby. Praktický lékař. 2013, roč. 93, č. 2, s. 59-62. ISSN 0032-6739.
Závacká, I., Ambroz, P., Lehocká, H., Vavrošová, J. a Janout, V. Výsledky propojení evidence profesionálních expozic genotoxickým faktorům s nádorovým registrem na úrovni Moravskoslezského kraje. Hygiena. 2013, č. první, s. 33-37. ISSN 1802-6281.
Kendzia, B., Behrens, T., Jöckel, K., Janout, V., Foretová, L. a Kol., A. Welding and lung cancer in a pooled analysis of case-control studies. AM J EPIDEMIOL. 2013, č. 10, s. 1513-1525. ISSN 0002-9262.
Mrázková, E., Tomášková, H., Sachová, P., Richterová, K., Povová, J., Janout, V., P., D., Ambroz, P., J., Š., Prokopová, A., Adamcová, K. a Rafčík, P. Závratě v dospělé populaci Karvinské oblasti. In: Global Public Health Issues 2013. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, LF OU, 2013. Ostravská univerzita v Ostravě, LF OU, 2013. s. 38-38. ISBN 978-80-7464-263-0.
Kollárová, H., Azeem-Skřejpková, K., Tomášková, H., Horáková, D., Magnusková, S. a Janout, V. Analyzing selected risk factors for the development of kidney cancer. Central European Journal of Medicine. 2012, roč. 7, č. 1, s. 78-84. ISSN 1895-1058.
Jiřík, V., Pekarek, L., Janout, V. a Tomášková, H. Association between childhood leukaemia and exposure to power-frequency magnetic fields in Middle Europe. Biomedical and Environmental Sciences. 2012, č. 25, s. 597-601. ISSN 0895-3988.
Povová, J., Ambroz, P., Bar, M., Pavuková, V., Šerý, O., Tomášková, H. a Janout, V. Epidemiological of and risk factors for Alzheimer's disease: a reviev. Biomed Pap Med. 2012, roč. 156, č. 2, s. 108-114. ISSN 1213-8118.
Závacká, I., Ambroz, P., Lehocká, H. a Janout, V. Evidence profesionálních expozic genotoxickým faktorům v Moravskoslezském kraji. Pracovní lékařství. 2012, roč. 64, s. 86-91. ISSN 0032-6291.
Povová, J., Šerý, O., Ambroz, P., Bar, M., Tomášková, H., Pavuková, V. a Janout, V. Genetické aspekty Alzheimerovy choroby. In: Životné podmienky a zdravie Zborník vedeckých prác. Bratislava: Úrad verejneho zdravotnictva SR, 2012. Úrad verejneho zdravotnictva SR, 2012. s. 78-81. ISBN 978-80-7159-211-2.
Janout, V., Povová, J., Tomášková, H., Ambroz, P., Mrázková, E., Suchánková, L. a Štvrtňová, A. Globální problémy veřejného zdravotnictví 2012 [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2012.
Matějková, M., Mrázková, E., Richterová, K., Sachová, P. a Janout, V. Hlasové potíže obyvatel Moravskoslezského kraje. Pracovní lékařství. 2012, roč. 64, č. 2-3, s. 78-85. ISSN 0032-6291.
Magnusková, S., Azeem-Skřejpková, K., Kamarád, V., Tomášková, H., Janout, V. a Kollárová, H. Oesophageal cancer and risk factors by histological type. Gastroenterologie a Hepatologie. 2012, roč. 66, č. 5, s. 364-371. ISSN 1804-7874.
Povová, J., Tomášková, H., Ambroz, P., Bar, M., Šerý, O., Pavuková, V. a Janout, V. Vaskulární a psychosociální rizikové faktory Alzheimerovy choroby. In: Sborník abstrakt Slezské dny preventivní medicíny. Ostrava: Ostrava, 2012. Ostrava, 2012.
Jiřík, V., Pekarek, L. a Janout, V. Assessment of Population Exposure to Extremely Low Frequency Magnetic Fields and Its Possible Childhood Health Risk in the Czech Republic. INDOOR AND BUILT ENVIRONMENT. 2011, č. 3, s. 362-368. ISSN 1420-326X.
Jiřík, V. a Janout, V. Bezpečnost a zdravotní nezávadnost biotechnologií. In: Brokerage Event 2011. Ostrava. 2011.
Povová, J., Ambroz, P., Tomášková, H., Bar, M., Šerý, O. a Janout, V. Epidemiologie a genetika Alzheimerovy choroby. Úrad verejneho zdravotnictva SR, 2011. s. 300-303. ISBN 978-80-7159-208-2.
Janout, V., Povová, J., Tomášková, H., Ambroz, P., Mrázková, E. a Suchánková, L. Globální problémy veřejného zdravotnictví 2011 [Konference]. Ostrava, LF OU, Česká republika. 2011.
Mrázková, E., Tomášková, H., Sachová, P., Richterová, K., Povová, J., Janout, V. a Ambroz, P. Hearing loss in adults - epidemiological study in Karvina region in the Czech republic: the first information. In: AHS 2012 - 2nd International Conference on Adult Hearing Screening. Cernobbio: AHS 2012. 2011.
Sachová, P., Janout, V. a Mrázková, E. Hluk-rizikový faktor pro pedagogy školských zařízení. ISBN 978-80-244-2847-5.
Povová, J., Ambroz, P., Bar, M., Šerý, O., Pavuková, V., Štika, J., Tomášková, H. a Janout, V. Nové možnosti prevence Alzheimerovy choroby. In: Sborník abstrakt.
Brennan, P., Gaborieau, V., Moore, L., Zaridze, D., Matveev, V., Szeszenia-Dabrowska, N., Lissowska, J., Mates, D., Bencko, V., Foretová, L. a Janout, V. Can lactase persistence genotype be used to reassess the relationship between renal cell carcinoma and milk drinking? Potentials and problems in the application of Mendelian randomization.. CANCER EPIDEM BIOMAR. 2010, roč. 19, s. 1341-1348. ISSN 1055-9965.
Povová, J., Ambroz, P., Tomášková, H., Bar, M. a Janout, V. Epidemiologie a genetika Alzheimerovy choroby. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. s. 20-. ISBN 978-80-7368-698-7.
Povová, J., Ambroz, P., Tomášková, H., Bar, M. a Janout, V. Epidemiologie Alzheimerovy choroby. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. s. 15-. ISBN 978-80-7368-695-6.
Lissowska, J., Foretová, L., Drábek, J., Zaridze, D., Szeszenia-Dabrowska, N., Rudnai, P., Fabianova, E., Cassidy, A., Mates, D., Bencko, V., Janout, V., Hung, R., Brennan, P. a Boffetta, P. Family history and lung cancer risk: international multicentre case-control study in Eastern and Central Europe and meta-analyses.. CANCER CAUSE CONTROL. 2010, roč. 21, č. 7, s. 1091-1104. ISSN 0957-5243.
Mckay, J., Fabianova, E., Foretová, L., Janout, V., Szeszenia-Dabrowska, N., Mates, D., Zaridze, D., Lagiou, P., Bencko, V. a Holcatova, I. Genome-wide meta-analyses identify multiple loci associated with smoking behavior.. NAT GENET. 2010, roč. 18, č. 5, s. 441-447. ISSN 1061-4036.
Janout, V., Povová, J., Tomášková, H., Ambroz, P., Mrázková, E. a Suchánková, L. Globální problémy veřejného zdravotnictví 2010 [Konference]. Ostrava, LF OU, Česká republika. 2010.
Pastucha, D., Malinčíková, J., Čihalík, Č., Horáková, D. a Janout, V. Obesity, hypertension and insulin resistance in childhood--a pilot study.. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub. 2010, roč. 154, s. 77-81. ISSN 1213-8118.
Skřejpková, K., Tomášková, H., Janout, V. a Kollárová, H. Socioekonomické postavení a riziko vzniku karcinomu ledvin. Hygiena. 2010, roč. 55, s. 112-116. ISSN 1802-6281.
Kollárová, H., Skřejpková, K., Tomášková, H. a Janout, V. Socioekonomické postavení a riziko vzniku karcinomu ledvin. Hygiena. 2010, roč. 55, č. 4, s. 112-116. ISSN 1802-6281.
Moore, L., Rothman, N., Chow, W., Waldman, F., Jaeger, E., Foretová, L., Navrátilová, M., Janout, V., Kollárová, H., Zaridze, D., Matveev, V., Mates, D., Szeszenia-Dabrowska, N., Holcatova, I., Bencko, V., Boffetta, P. a Brennan, P. TP53, EGFR, and KRAS mutations in relation to VHL inactivation and lifestyle risk factors in renal-cell carcinoma from central and eastern Europe.. CANCER LETT. 2010, č. 293, s. 92-98. ISSN 0304-3835.
Janout, V. An analysis of growth, differentiation and apoptosis genes with risk of renal cancer. PLoS One. 2009, č. 4, s. 4895-4895. ISSN 1932-6203.
Janout, V. Analysis of SNPs and Haplotypes in Vitamin D Pathway Genes and Renal Cancer Risk. PLoS One. 2009, č. 15, s. 7013-7013. ISSN 1932-6203.
Janout, V. Apolipoprotein E/C1 Locus Variants Modify Renal Cell Carcinoma Risk. CANCER RES. 2009, č. 69, s. 8001-8008. ISSN 0008-5472.
Janout, V. a A Kol., Association between a 15q25 gene variant, smoking quantity and tobacco-related cancers among 17 000 individuals. Int J Epidemiol. 2009, ISSN 1464-3685.
Hálek, J., Flogelová, H., Michálková, K., Smakal, O., Dubrava, L., Zapletalová, J. a Janout, V. Diagnostic accuracy of postnatal ultrasound screening for urinary tract abnormalities. PEDIATR NEPHROL. 2009, č. 25, s. 281-287. ISSN 0931-041X.
Horáková, D., Kollárová, H., Pastucha, D., Janoutová, G. a Janout, V. Epidemiologie metabolického syndromu. In: Sborník abstrakt. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2009. Ostravská univerzita v Ostravě, 2009. s. 69-. ISBN 978-80-7368-609-3.
Sachová, P., Mrázková, E., Menzlová, M., Richterová, Bc., K. a Janout, V. Hluk jako rizikový faktor ve školských zařízeních. Pracovní Lékařství. 2009, roč. 61, s. 182-187. ISSN 1803-6597.
Kollárová, H., Janoutová, G., Horáková, D., Šubová, D. a Janout, V. Kouření, alkohol a BMI jako rizikové faktory vzniku karcinomu ledvin. In: Sborník abstrakt. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2009. Ostravská univerzita v Ostravě, 2009. s. 65-. ISBN 978-80-7368-609-3.
Mrázková, E., Richterová, K., Hajduková, Z., Sachová, P. a Janout, V. Kvalita hlasu u hlasových profesionálů. Pracovní Lékařství. 2009, roč. 61, č. 4, s. 164-171. ISSN 1803-6597.
Skřejpková, K., Janoutová, G. a Janout, V. Molekulární epidemiologie nádorů. In: Sborník abstrakt. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2009. Ostravská univerzita v Ostravě, 2009. s. 67-67. ISBN 978-80-7368-609-3.
Janout, V. Obesity and cancer: Mendelian randomization approach utilizing the FTO genotype. INT J EPIDEMIOL. 2009, č. 38, s. 971-975. ISSN 0300-5771.
Janout, V. Occupation and renal cell cancer in Central and Eastern Europe. OCCUP ENVIRON MED. 2009, č. 67, s. 47-53. ISSN 1351-0711.
Janout, V. Occupational Exposure to Polycyclic Aromatic Hydrocarbons and Lung Cancer Risk: a Multicenter Study in Europe.. OCCUP ENVIRON MED. 2009, s. 98-103. ISSN 1351-0711.
Kollárová, H., Janoutová, G., Horáková, D., Šubová, D. a Janout, V. Vliv výživy na vznik nádorových onemocnění. In: Sborník abstrakt. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2009. Ostravská univerzita v Ostravě, 2009. s. 31-. ISBN 978-80-7368-609-3.
Hung, R., Mckay, J., Gaborieau, V., Boffetta, P., Hashibe, M., Zaridze, D., Szeszenia-Dabrowska, N., Lissowska, J., Rudnai, P., Fabianova, E., Mates, D., Bencko, V., Foretová, L. a Janout, V. A susceptibility locus for lung cancer maps to nicotinic acetylcholine receptor subunit genes on 15q25. NATURE. 2008, č. 452, s. 633-637. ISSN 0028-0836.
Flogetova, H., Hálek, J., Smakal, O., Michalkova, K., Geier, P., Dubrava, L., Janout, V. a Rohanova, M. Contribution of ultrasound screening to diagnosis of serious obstructive renal tract anomalies. PEDIATR NEPHROL. 2008, roč. 9, č. 23, s. 1672-1672. ISSN 0931-041X.
Sapkota, A., Hsu, C., Zaridze, D., Shangina, O., Szeszenia-Dabrowska, N., Mates, D., Fabianova, E., Rudnai, P., Janout, V., Holcatova, I., Brennan, P., Boffetta, P. a Hashibe, M. Dietary risk factors for squamous cell carcinoma of the upper aerodigestive tract in central and eastern Europe. CANCER CAUSE CONTROL. 2008, roč. 10, s. 1161-1170. ISSN 0957-5243.
Moore, L., Hung, R., Karami, S., Boffetta, P., Brendt, S., Hsu, C., Zaridze, D., Janout, V., Kollárová, H., Bencko, V., Navrátilová, M., Szeszenia-Dabrowska, N., Mates, D., Mukeria, A., Holcatova, I., Yeager, M., Chanock, S., Garcia-Closas, M., Rothman, N. a Chow, W. et al. Folate metabolism genes, vegetable intake and renal cancer risk in central Europe. INT J CANCER. 2008, roč. 8, č. 122, s. 1710-1715. ISSN 0020-7136.
Nickerson, M. L., Jaeger, E., Shi, Y., Durocher, J., Mahurkar, S., Zaridze, D., Matveev, V., Janout, V., Kollárová, H., Bencko, V., Navrátilová, M., Szeszenia-Dabrowska, N., Mates, D., Mukeria, A., Holcatova, I., Schmidt, L., Toro, J., Karami, S., Hung, R. a Gerard, G. et al. Improved identification of von Hippel-Lindau gene alterations in clear cell renal tumors. CLIN CANCER RES. 2008, roč. 15, č. 14, s. 4726-4734. ISSN 1078-0432.
Hung, R., Christiani, D. C., Risch, A., Popanda, O., Haugen, A., Benhamou, S., Zaridze, D., Foretová, L., Rudnai, P., Bencko, V., Brennan, P., Fabianova, E., Bouchardy, C., Janout, V., Mates, D., Szeszenia-Dabrowska, N. a Lissowska, J. International Lung Cancer Consortium:Pooled Analysis of Sequence Variants in DNA Repair and Cell Cycle Pathways. CANCER EPIDEM BIOMAR. 2008, roč. 11, č. 17, s. 3081-3089. ISSN 1055-9965.
Brennan, P., Mckay, J., Bencko, V., Fabianova, E., Foretová, L., Janout, V., Lissowska, J., Mates, D., Rudnai, P., Szeszenia-Dabrowska, N. a Zaridze, D. Investigation of the fine structure of European populations with applications to disease association studies.. EUR J HUM GENET. 2008, roč. 16, č. 12, s. 1413-1429. ISSN 1018-4813.
Kollárová, H., Máchová, L., Horáková, D., Čížek, L., Janoutová, G. a Janout, V. Is obesity a preventive factor for lung cancer?. NEOPLASMA. 2008, č. 55, s. 71-73. ISSN 0028-2685.
Janout, V. Jak publikovat epidemiologické observační studie. Hygiena. 2008, roč. 53, č. 4, s. 149-150. ISSN 1210-7840.
Zaridze, D., Szeszenia-Dabrowska, N., Rudnai, P., Lissowska, J., Fabianova, E., Mates, D., Bencko, V., Foretová, L., Janout, V., Fevotte, J. a Brennan, P. Lung cancer attributable to occupational exposures in a multi-center case-control study in Central & Eastern Europe. EJC SUPPL. 2008, roč. 9, č. 6, s. 193-193. ISSN 1359-6349.
Olsson, A., Gustavsson, P., Zaridze, D., Szeszenia-Dabrowska, N., Rudnai, P., Lissowska, J., Fabianova, E., Mates, D., Bencko, V., Foretová, L., Janout, V., Fevotte, J., 't Mannetje, A., Fletcher, T., Brennan, P. a Boffetta, P. Lung cancer attributable to occupational exposures in a multi-center case-control study in Central & Eastern Europe. EJC SUPPL. 2008, roč. 9, č. 6, s. 193-193. ISSN 1359-6349.
Mckay, J., Hung, R., Gaborieau, V., Boffetta, P., Chabrier, A., Zaridze, D., Mukeria, A., Szeszenia-Dabrowska, N., Lissowska, J., Rudnai, P., Fabianova, E., Mates, D., Bencko, V., Foretová, L. a Janout, V. Lung cancer susceptibility locus at 5p15.33.. Nat Genet. 2008, roč. 40, č. 12, s. 1404-1406. ISSN 1061-4036.
Hashibe, M., Mckay, J., Curado, M., Oliviera, J., Koifman, S., Koifman, R., Zaridze, D., Shangina, O., Wunsch, V., Eluf, J., Levi, J., Matos, E., Lagiou, P., Lagiou, A., Benhamou, S., Bouchardy, C., Szeszenia-Dabrowska, N., Menezes, A., Dall'Agnol, M. a Merletti, F. et al. Multiple ADH genes are associated with upper aerodigestive cancers. NAT GENET. 2008, roč. 40, č. 6, s. 707-709. ISSN 1061-4036.
Nakládalová, M., Matoušková, I. a Janout, V. Profesionální onemocnění způsobená prachem azbestu-myslíme na ně?. Praktický lékař. 2008, č. 8, s. 450-453. ISSN 0032-6739.
Janout, V. Přednáška Teda Schettlera M.D., M.P.H., o knize Generations at risk [Konference]. FZS OU, Ostrava, Česká republika. 2008.
Karami, S., Boffetta, P., Rothman, N., Hung, R., Stewart, T., Zaridze, D., Navrátilová, M., Mates, D., Janout, V., Kollárová, H., Bencko, V., Szeszenia-Dabrowska, N., Holcatova, I., Mukeria, A., Gromiec, J., Chanock, S., Brennan, P., Chow, W. a Moore, L. Renal cell carcinoma, occupational pesticide exposure and modification by glutathione S-transferase polymorphisms. CARCINOGENESIS. 2008, roč. 8, č. 29, s. 1567-1571. ISSN 0143-3334.
Mckay, J., Hashibe, M., Hung, R., Wakefield, J., Gaborieau, V., Szeszenia-Dabrowska, N., Zaridze, D., Lissowska, J., Rudnai, P., Fabianova, E., Mates, D., Foretová, L., Janout, V., Bencko, V., Chabrier, A., Hall, J., Boffetta, P., Canzian, F. a Brennan, P. Sequence variants of NAT1 and NAT2 and other xenometabolic genes and risk of lung and aerodigestive tract cancers in Central Europe. CANCER EPIDEM BIOMAR. 2008, č. 17, s. 141-147. ISSN 1055-9965.
Karami, S., Brennan, P., Hung, R., Boffetta, P., Toro, J., Wilson, R., Zaridze, D., Navrátilová, M., Chatterjee, N., Mates, D., Janout, V., Kollárová, H., Bencko, V., Szeszenia-Dabrowska, N., Holcatova, I., Moukeria, A., Welch, R., Chanock, S., Rothman, N. a Chow, W. et al. Vitamin D receptor polymorphisms and renal cancer risk in Central and Eastern Europe. J TOXICOL ENV HEALTH. 2008, č. 6, s. 367-372. ISSN 0098-4108.
Čížek, L., Máchová, L., Janoutová, G., Koutná, J., Kollárová, H., Horáková, D., Lorenc, J. a Janout, V. Využití databáze preventivních prohlídek k epidemiologickým studiím. Hygiena. 2008, roč. 53, č. 1, s. 6-11. ISSN 1210-7840.
Pastucha, D., Malinčíková, J., Horáková, D. a Janout, V. Význam včasné detekce inzulínové rezistence u dětské populace. Medicina Sportiva Bohemica and Slovaca. 2008, roč. 17, č. 3, s. 145-149. ISSN 1210-5481.
Kollárová, H., Janoutová, G., Foretová, L., Martínek, A., Shonová, O., Procházka, V., Horáková, D., Čížek, L. a Janout, V. Pancreas cancer epidemiology: Czech. (PubMed) PMID: 17427753. Epidemiol. 2007, č. 56(1, s. 38-43.
Kollárová, H., Janoutová, G., Foretová, L., Martínek, A., Shonová, O., Procházka, V., Horáková, D., Čížek, L. a Janout, V. Pancreas cancer epidemiology [Epidemiologie karcinomu pankreatu]. Epidemiologie, Mikrobiologie, Imunologie. 2007, č. , 56 (1),, s. 38-43.
Kollárová, H., Čížek, L., Janoutová, G. a Janout, V. RTG vyšetření z důvodu pracovního zařazení a riziko vzniku karcinomu plic. In: Sborník souhrnů XXXI.Pachnerovy dny pracovního lékařství. s. 34-. ISBN 80-7368-181-1.
Kollárová, H., Janoutová, G., Foretová, L., Martínek, A., Shonová, O., Procházka, V., Horáková, D., Čížek, L. a Janout, V. The risk factors of pancreatic cancer [Rizikové faktory vzniku karcinomu pankreatu]. Klinická onkologie. 2006, č. 19 (6), pp, s. 287-289.
Nakládal, Z., Nakládalová, M., Janout, V., Kollárová, H. a Čížek, L. Azbest na pracovišti a karcinom plic (abstrakt). Pracovní lékařství. 2005, roč. 57, č. 7, s. 41-42.
Brennan, P., Hsu, C., Moullan, N., Szeszenia-Dabrowska, N., Lissowska, J., Zaridze, D., Rudnai, P., Fabianova, E., Mates, D., Bencko, V., Foretová, L., Janout, V., Gemignani, F., Chabrier, A., Hall, J., Hung, R., Boffetta, P. a Canzian, F. Effect of cruciferous vegetables on lung cancer in patients stratified by genetic status: a mendelian randomization approach. The Lancet. 2005, č. 10, s. 1558-1560. ISSN 0143-3334.
Janoutová, G., Koutná, J., Beška, F., Čížek, L., Lorenc, J. a Janout, V. Hypertenze jako rizikový faktor u karcinomu ledviny. Urologie pro praxi. 2005, roč. 2, s. 46-47. ISSN 1213-1768.
Horáková, D., Janoutová, G. a Janout, V. Insulin resistance and birth weight. Biomedical Papers. 2005, roč. 149, ISSN 1213-8118.
Castaing, M., Youngson, J., Zaridze, D., Szeszenia-Dabrowska, N., Rudnai, P., Lissowska, J., Fabianova, E., Mates, D., Bencko, V., Foretová, L., Janout, V., Fletcher, T., Brennan, P. a Boffetta, P. Is the Risk of Lung Cancer Reduced amonge Eczema Patients?. American Journal of Epidemiology. 2005, s. 542-547.
Kollárová, H., Čížek, L., Koutná, J., Beška, F., Lorenc, J. a Janout, V. Kouření a riziko vzniku karcinomu plic podle histologických typů. Klinická onkologie. 2005, roč. 18, s. 69-71. ISSN 0862-495X.
Campa, D., Hung, R., Mates, D., Zaridze, D., Szeszenia-Dabrowska, N., Rudnai, P., Lissowska, J., Fabianova, E., Bencko, V., Foretová, L., Janout, V., Boffetta, P., Brennan, P. a Canzian, F. Lack of association between polymorphisms in inflamatory genes and lung cancer risk. Cancer Epidemiology Biomarkers and Prevention. 2005, roč. 14, č. 2, s. 538-539. ISSN 1055-9965.
Campa, D., Hung, R., Mates, D., Zaridze, D., Szeszenia-Dabrowska, N., Rudnai, P., Lissowska, J., Fabianova, E., Bencko, V., Foretová, L., Janout, V., Boffetta, P., Brennan, P. a Canzian, F. Lack of association between-251T>A polymorphism of IL8 and lung cancer risk. Cancer Epidemiology Biopmarkers and Prevention. 2005, roč. 14, s. 2457-2458. ISSN 1055-9965.
Hung, R., Brennan, P., Canzian, F., Szeszenia-Dabrowska, N., Zaridze, D., Lissowska, J., Rudnai, P., Fabianova, E., Mates, D., Foretová, L., Janout, V., Bencko, V., Chabrier, A., Borel, S., Hall, J. a Boffetta, P. Large-Scale Investigation of Base Excision Repair Genetic Polymorphismus and Lung Cancer Risk in a Multicenter Study. J.Natl.Cancer Institute. 2005, roč. 8, č. 4, s. 567-576.
Lissowska, J., Bardin-Mikolajcak, A., Fletcher, T., Zaridze, D., Szeszenia-Dabrowska, N., Rudnai, P., Fabianova, E., Cassidy, A., Mates, D., Bencko, V., Foretová, L., Janout, V., Mannetje, A., Brennan, P. a Boffetta, P. Lung cancer and indoor pollution from heating and cooking with solid fuels-IARC International Multicentre Case-Control Study in Eastern and central Europe. American Journal of Epidemiolog. 2005, s. 326-333.
Durusoy, R., Boffetta, P., Mannetje, A., Zaridze, D., Szeszenia-Dabrowska, N., Rudnai, P., Lissowska, J., Fabianova, E., Youngson, J., Mates, D., Bencko, V., Foretová, L., Janout, V., Fevotte, J., Fletcher, T. a Brennan, P. Lung cancer risk and occupational exposure to meat and live animals. International Journal of Cancer, on line version 13. 2005, č. 9,
Janout, V. Medicína založená na důkazu, Manuál prevence v lékařské praxi, X.. SZÚ Praha, 2005. Národní program zdraví.
Boffetta, P., Mannetje, A., Zaridze, D., Szeszenia-Dabrowska, N., Rudnai, P., Lissowska, J., Fabianova, E., Mates, D., Bencko, V., Navrátilová, M., Janout, V., Cardis, E., Fevotte, J., Fletcher, T. a Brennan, P. Occupational X-ray examinations and lung cancer risk. Int.J.Cancer. 2005, roč. 2, č. 6, s. 263-267.
Janout, V., Matoušková, I. a Janoutová, G. Očkování proti tetanu z pohledu praktického lékaře. Bulletin sdružení praktických lékařů. 2005, roč. 2, s. 22-24.
Matoušková, I., Matlerová, Š., Janoutová, G. a Janout, V. Persistence of Antibodies against Tetanus upon Revaccination. Central European Journal of Public Health. 2005, roč. 13, s. 99-102. ISSN 1210-7778.
Horáková, D., Čížek, L., Koutná, J., Beška, F., Lorenc, J. a Janout, V. Posouzení frekvence výskytu metabolického syndromu. Časopis lékařů českých. 2005, roč. 144, s. 478-481.
Janout, V., Matoušková, I., Máchová, L., Čížek, L. a Hošková, J. Protection against tetanus in the aged people in the Czech Republic - cros-sectional study. Archives of Gerontology and Geriatrics. 2005, č. 2, s. 123-128.
Matoušková, I. a Janout, V. Úloha vody v přenosu nozokomiálních infekcí. Klinická mikrobiologie a infekční lékařství. 2005, roč. 11, s. 161-169.
Máchová, L., Čížek, L., Koutná, J., Beška, F., Lorenc, J. a Janout, V. Výskyt karcinomu žaludku ve vztahu ke krevním skupinám v okrese Šumperk. Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. 2005, s. 169-171.
Janout, V. a Janoutová, G. Eating Disorders Risk Groups in the Czech Republic - crossectional epidemiologic study. Biomedical Papers. 2004, roč. 148, s. 189-193. ISSN 1213-8118.
Janout, V. a Janoutová, G. Epidemiology and Risk Factors of Kidney Cancer. Biomedical Papers. 2004, roč. 148, s. 95-101. ISSN 1213-8118.
Janout, V. a Janoutová, G. Klinická epidemiologie-kritické hodnocení terapeutických možností. Časopis lékařů českých. 2004, roč. 143, s. 492-495. ISSN 0008-7335.
Janout, V. Klinická epidemiologie-léčení. Časopis lékařů českých. 2004, roč. 143, s. 117-121. ISSN 0008-7335.
Janout, V. a Janoutová, G. Klinická epidemiologie-riziko poškození. Časopis lékařů českých. 2004, roč. 143, s. 565-567. ISSN 0008-7335.
Janout, V., Široký, P., Novák, J., Čížek, L., Beška, F. a Koukalová, H. Lung cancer incidence in the Czech Republic-a time-trend study. Onkologie vol.27. 2004, č. 8, s. 376-379.
Janout, V. Medicína založená na důkazu, Manuál prevence v lékařské praxi X.. Praha: SZÚ Praha, 2004. Národní program zdraví.
Máchová, L., Janout, V., Čížek, L., Beška, F., Lorenc, J. a Koutná, J. Rizikové faktory nádorových, kardiovaskulárních a metabolických nemocí u populace okresu Šumperk. Časopis lékařů českých. 2004, roč. 143, s. 90-93. ISSN 0008-7335.
Kolek, A., Janout, V., Kučerová, L. a Grepl, M. The incidence of inflamatory bowel disease is increasing among children 15 yearsold and younger in the Czech Republic. Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition. 2004, roč. 38, č. 3, s. 362-363.
Kolek, A., Heřmanová, Z., Janout, V. a Vospělová, J. Coeliac Disease Incidence in Children and Adolescents in Moravia, Czech Republic. Journal of Pediatric Gastroenerology and Nutrition. 2003, s. 506-507. ISSN 0277-2116.
Janout, V. Klinická epidemiologie - abnormalita. Časopis lékařů českých. 2003, roč. 142, s. 551-554. ISSN 0008-7335.
Janout, V. Klinická epidemiologie - základ pro medicínu založenou na důkazu. Časopis lékařů českých. 2003, roč. 142, s. 67-69. ISSN 0008-7335.
Janout, V. Klinická epidemiologie-diagnóza. Časopis lékařů českých. 2003, roč. 142, s. 617-620. ISSN 0008-7335.
Horáková, D., Čížek, L., Janout, V. a Veháčová, J. Porodní hmotnost a vznik diabetu. Česko-slovenská pediatrie. 2003, roč. 58, s. 137-140.
Janout, V., Čížek, L. a Kollárová, H. Rizikové faktory životního stylu a karcinom plic. Hygiena. 2003, roč. 48, s. 79-87. ISSN 1802-6281.
Gaško, R., Balla, B., Dohnal, L., Janout, V., Klímová, E., Mocák, J. a Schoonjans, F. Štatistické metódy pre laboratórnu prax a klinickú epidemiológiu. ISBN 80-968998-2-1.
Hrebicek, J., Janout, V. a Malincikova, J. Detection of insulin resistance by simple quantitative insulin sensitivity check index QUICKI for epidemiological assessment and prevention. J CLIN ENDOCR METAB. 2002, roč. 87, č. 1, s. 144-147. ISSN 0021-972X.
Kollárová, H., Janout, V. a Čížek, L. Epidemiology of lung cancer. Biomedical Papers. 2002, s. 103-114. ISSN 1213-8118.
Janout, V. Hodnocení zdravotního stavu, přístupy klinické epidemiologie. Praha: SZÚ Praha, 2002. Manuál prevence pro lékařskou praxi, IX., Národní program zdraví. 63 s.
Schneidrová, D., Paulová, M., Mydlilová, A., Klimová, A., Bartáková, Z., Stožický, F., Mullerová, D., Aujezdská, A., Šmejkalová, J., Kudlová, E., Janout, V. a Hynčica, V. Péče o kojení v devíti českých porodnicích v letech 1998-1999. Česká gynekologie. 2002, s. 40-46.
Máchová, L., Janout, V., Stránský, Z., Ševčík, J. a Adam, T. Prealence hyperhomocystinémie u osob s ischemickou cévní mozkovou příhodou respektive tranzitorní ischemickou atakou-pilotní studie. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2002, s. 92-95.
Kollárová, H. a Janout, V. Prevalence a atopické dermatitídy u dětí v ordinaci kožních lékařů. Česko-slovenská dermatologie . 2002, s. 3-6. ISSN 0009-0514.
Janout, V., Máchová, L., Koutná, J., Beška, F., Čížek, L. a Lorenc, J. Preventive oncologic check-ups in the district Šumperk, 1975-1986: the description of a database. Biomedical Papers 146 (2). 2002, s. 99-101. ISSN 1213-8118.
Janout, V. a Matoušková, I. Aktuální problémy epidemiologie tetanu v České republice. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie . 2001, s. 370-374. ISSN 1210-7859.
Janout, V. Epidemiologie včera a dnes. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie . 2001, s. 136-139. ISSN 1210-7913 .
Janout, V. a Kollárová, H. Epidemiology of colorectal cancer. Biomedical Papers. 2001, s. 5-10. ISSN 1213-8118.
Volf, J. a Janout, V. Hodnocení vlivu na zdraví v hygienické službě. Hygiena číslo 3/2001. 2001, roč. 46, s. 148-156.
Stožický, F., Schneidrová, D., Aujezdská, A., Bartáková, Z., Janout, V., Mullerová, D., Mydlilová, A., Paulová, M. a Šmejkalová, J. Investigation of Infant Nutrition during the Six months of Life in the Czech Republic(1998-1999). Multicentre Study. Česko-slovenská pediatrie. 2001, s. 344-348.
Karrimian-Teherain, D., Vutuc, C. a Janout, V. Mortality trends of lung cancer in Austria and the Czech Republic. Neoplasma. 2001, roč. 48, s. 257-261.
Janout, V., Kollárová, H. a Němečková, P. Rizikové faktory u poruch příjmu potravy-průřezová epidemiologická studie. Česká a slovenská psychiatrie . 2001, s. 21-26. ISSN 1212-0383.
Herzig, R., Urbánek, K., Vlachová, I., Křupka, B., Janout, V. a Mareš, J. Materiální předpoklady péče o nemocné v akutní fázi cévní mozkové příhody v ČR. Národní epidemiologická studie. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie . 2000, roč. 63, s. 10-. ISSN 1210-7859.
Janout, V. a Markvart, K. Vybrané kapitoly z hodnocení expozice. SZÚ Praha, 2000. Národní program zdraví. 39 s.
Janout, V., Beška, F., Lisoňková, S. a Burdová, P. Hodnocení trendů mortality na karcinom děložního čípku v České republice a v Belgii. Klinická onkologie 11. 1998, s. 89-93. ISSN 0862-495X.
Janout, V. Klinická epidemiologie-nedílná součást klinických rozhodovacích procesů. GRADA Publishing, 1998. 150 s.


AutorNázev práceTypRok
Hozáková LubomíraUzlinový syndrom u vybraných zoonózdisertační 2019 
Svrčinová PavlaFyzikální nebezpečí z potravin, jejich nepříznivý vliv na zdraví člověka a stanoveni jejich kritických limitů v systémech založených na principu HACCPdisertační 2019 
Peteja MatúšMorbidita a mortalita po resekcích jater typu ALPPS.disertační 2018 
Prokop JiříMěření tuhosti prsu - vyšetřovací metoda zvyšující efektivitu sekundární prevence karcinomu prsudisertační 2018 
Ambroz PetrEpidemiologie schizofreniedisertační 2016 
Čabanová KristinaSedimentované prachové částice z antropogenních zdrojů a jejich možná rizikarigorózní 2015 
Navláčilová VeronikaZpřesnění diagnostiky karcinomu prostaty pomocí PHI (prostate health index)diplomová 2018 
Kopecká BarboraVztah karcinomu prsu a práce na noční směnydiplomová 2016 
Břečťanová MartinaNozokomiální nákazy na novorozeneckém oddělení Fakultní nemocnice Ostravadiplomová 2014 
Juričková VladimíraEpidemiologie nemalobunečného karcinomu plicdiplomová 2014 
Provazníková LucieEpidemiologie karcinomu močového měchýřediplomová 2014 
Tvrdoňová TerezaEpidemiologie a prevence karcinomu děložního čípkudiplomová 2013 
Hlubková JanaEpidemiologie a prevence karcinomu pankreatudiplomová 2012 
Sokolovská EvaEpidemiologie a prevence Ca ledvindiplomová 2011 
Záhumenská MichaelaEtiologie a epidemiologie infekčních průjmových onemocněnídiplomová 2010 
Muchová LenkaEpidemiologická situace vybraných nádorových onemocnění v České republicediplomová 2009 
Kaszperová VlastaProblémy imunity u tetanubakalářská 2014 
Kubačková KateřinaEpidemiologie nádorových onemocněníbakalářská 2012 
Muchová LenkaOnemocnění přenášená klíšťatybakalářská 2007 


Genetika a epidemiologie Alzheimerovy choroby
Hlavní řešitelprof. MUDr. Vladimír Janout, CSc.
Období4/2016 - 12/2019
PoskytovatelGP Min. zdravotnictví
Stavřešený
Genetika a epidemiologie mírné kognitivní poruchy
Hlavní řešitelprof. MUDr. Vladimír Janout, CSc.
Období4/2016 - 12/2019
PoskytovatelGP Min. zdravotnictví
Stavřešený
Epidemiologie a genetika Alzheimerovy choroby
Hlavní řešitelprof. MUDr. Vladimír Janout, CSc.
Období9/2010 - 12/2015
PoskytovatelIGA MZd
Stavukončený
Epidemiologie a genetika schizofrenie
Hlavní řešitelprof. MUDr. Vladimír Janout, CSc.
Období5/2013 - 12/2015
PoskytovatelIGA MZd
Stavukončený
Výskyt respiračních obtíží u astmatických pacientů ve vztahu ke krátkodobým zhoršením kvality ovzduší v Ostravě
Hlavní řešitelprof. MUDr. Vladimír Janout, CSc.
Období5/2013 - 12/2015
PoskytovatelIGA MZd
Stavukončený
facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub