Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Genetika a epidemiologie mírné kognitivní poruchy
Id projektu16-29900A
Hlavní řešitelprof. MUDr. Vladimír Janout, CSc.
Období4/2016 - 12/2019
PoskytovatelGP Min. zdravotnictví
Stavukončený
AnotaceMírná kognitivní choroba je dnes považována za předstupeň demence, nebo alespoň za mezistupeň mezi normálním kognitivním výkonem a zjevnou kognitivní patologií, která je prezentována demencí. Alzheimerova choroba tvoří 50-70% všech diagnostikovaných demencí. Amnestická forma mírné kognitivní poruchy je charakterizována poruchou paměti, případně dalších kognitivních funkcí, které však nedosahují úrovně demence. Udává se, že tato forma přechází do Alzheimerovy choroby ve 12-18% za rok. Je-li porucha pouze v paměťové oblasti, tak často jde o preklinickou formu Alzheimerovy choroby. Budou sledováni a vyšetřováni pacienti s amnestickou formou mírné kognitivní poruchy s cílem zjistit, zda některé genetické markery, které mohou predikovat Alzheimerovu chorobu, nejsou přítomny již u mírné kognitivní poruchy, což by mohlo přispět k časnému záchytu rizikových osob, u nichž by v určitém procentu mohlo dojít k přechodu do Alzheimerovy choroby. U takových osob by v rámci sekundární prevence bylo možno uplatnit jak režimová opatření, tak i případnou časnou léčbu. Cíle projektu Zjistit, zda u pacientů s mírnou kognitivní poruchou jsou přítomny genetické markery předpokládající její možný přechod do Alzheimerovy choroby.