Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Edice kázání Petra Žitavského
Id projektuGA16-09491S
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Anna Pumprová, Ph.D.
Období1/2016 - 12/2018
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
AnotaceSbírka Sermones de principalibus festis představuje jeden z mála souborných dokladů kázání, která byla přednesena v českých zemích před polovinou 14. století a vyznačují se výraznějším autorským podílem domácího kazatele. Zároveň jde o dílo jedné z nejvýznamnějších osobností středověkého písemnictví bohemikální provenience, třetího opata cisterciáckého kláštera na Zbraslavi a dovršitele Zbraslavské kroniky (Chronica Aulae regiae), Petra Žitavského. Protože toto dílo nebylo navzdory svému významu pro dějiny kazatelství, literatury a obecně kulturního života v českých zemích ve středověku doposud vydáno, usiluje navrhovaný projekt o zpracování moderní edice díla a o vypracování doprovodné úvodní studie, jež sbírku kázání představí a zasadí do širších souvislostí jejího vzniku.