Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Nižší klérus na Moravě v 18. století mezi stavem a profesí
Id projektuGA16-10320S
Hlavní řešitelMgr. Pavel Pumpr, Ph.D.
Období1/2016 - 12/2018
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
AnotaceNižší klérus představuje část raně novověké společnosti českých zemí, jíž dosavadní bádání nevěnovalo dostatečnou pozornost. To kontrastuje se zahraničními výzkumy, které dlouhodobě analyzují raně novověký vývoj této sociální skupiny. Uplatňují přitom koncept profesionalizace kléru, v jehož rámci je sledována dynamika raně novověkého přerodu původního středověkého stavu v moderní profesi. Navrhovaný projekt usiluje o využití koncepčních a metodologických východisek těchto studií pro zpracování problematiky kariér, sociálních a ekonomických poměrů raně novověkých duchovních na příkladu reprezentativního vzorku sta kněží olomoucké diecéze, jejichž profesní život se odehrával v rozmezí 40. až 80. let 18. století. Východiskem výzkumu bude kvantitativní a kvalitativní analýza záznamů tištěných i rukopisných katalogů kléru, pozůstalostních spisů a dalších doprovodných pramenů.