Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU

Pavel Pumpr


titul, jméno, příjmení:Mgr. Pavel Pumpr, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: DM 520, budova DM
funkce:vědecký pracovník, koordinátor programu Erasmus+, správce knihovny KHI
obor činnosti:české dějiny raného novověku
katedra / středisko (fakulta): Katedra historie (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1979
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

2001 – 2009FF MU v Brně – doktorské studium v oboru Historie – české dějiny (Ph.D.)
1996 – 2001FF MU v Brně – magisterské studium oborů Historie – Archivnictví (Mgr.)

Praxe

2015 – dosudKatedra historie FF OU – vědecký pracovník
2012 – 2015Historický ústav FF MU v Brně – odborný asistent
2009 – 2016výkonný redaktor Časopisu Matice moravské
2005 – 2011Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura – výzkumný a vývojový pracovník, pracovník edičního centra

Členství v redakčních radách a profesních organizacích

Matice moravská (člen výboru, 2009 – dosud)
Časopis Matice moravské (člen redakční rady 2009 – 2016)

Základní výzkumné zaměření

Hospodářské a sociální dějiny 16. – 18. století
Dějiny církevní správy v raném novověku
Sociální dějiny kléru v 16. – 18. století


Úloha patrona v procesu profesionalizace nižšího kléru v raném novověku. Příklad severomoravských a slezských panství knížat z Lichtenštejna ve druhé polovině 18. století
Pavel Pumpr
Rok: 2018, Folia Historica Bohemica
článek v odborném periodiku

Spatial mobility among the clergy and the regionalization of clerical careers in the 18th century: the example of the Liechtenstein estates in North Moravia and Silesia
Pavel Pumpr
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Původ, profesní struktura a kariéry patronátního kléru severomoravských a slezských lichtenštejnských panství ve druhé polovině 18. století
Pavel Pumpr
Rok: 2016, Časopis Matice moravské
článek v odborném periodiku

K otázce raně novověkého vývoje farního desátku. Příklad farnosti Moravská Ostrava (1581-1808)
Pavel Pumpr
Rok: 2015, Časopis Matice moravské
článek v odborném periodiku

The parish priest as a member of the rural elite? The example of the Catholic clergy in the Czech lands in the seventeenth and eighteenth centuries
Pavel Pumpr
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dějiny venkovských poddaných jako dějiny venkovských farníků? Poznámky k životu obyvatel farností na panství Třeboň na přelomu 17. a 18. století
Pavel Pumpr
Rok: 2014, Východočeské listy historické
článek v odborném periodiku

Struktura moravského duchovenstva ve světle nejstaršího katalogu kléru olomoucké diecéze z roku 1745/1746
Pavel Pumpr
Rok: 2014, Folia Historica Bohemica
článek v odborném periodiku

Nižší klérus na barokní Moravě mezi normou a realitou. Příspěvek k prosazování norem pro život kléru v olomoucké diecézi
Pavel Pumpr
Rok: 2012, Časopis Matice moravské
článek v odborném periodiku

Beneficia, záduší a patronát v barokních Čechách. Na příkladu třeboňského panství na přelomu 17. a 18. století
Pavel Pumpr
Rok: 2010, Matice moravská
odborná kniha

Peníze nervem společnosti. K finančním poměrům na Moravě od poloviny 14. do počátku 17. století
Pavel Pumpr, Bronislav Chocholáč, Tomáš Borovský
Rok: 2007, Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, zemé, kultura
odborná kniha

Klérus nižší, farní, diecézní nebo patronátní? K výzkumu kariér kněží olomoucké diecéze 1745-1783
Pavel Pumpr
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Valašsko - historie a kultura II. Obživa
Jakub Ivánek, Pavel Pumpr, Svatava Urbanová, Lumír Dokoupil
Rok: 2019
ediční a redakční práce

Úloha patrona v procesu profesionalizace nižšího kléru v raném novověku. Příklad severomoravských a slezských panství knížat z Lichtenštejna ve druhé polovině 18. století
Pavel Pumpr
Rok: 2018, Folia Historica Bohemica
článek v odborném periodiku

Brixen, Freie Universität Bozen, aktivní účast na konferenci 19.-21. 4. 2017
Pavel Pumpr
Rok: 2017
působení v zahraničí

Farář jako člen venkovské elity? K otázce postavení katolického kléru ve venkovské společnosti českých zemí v 17. a 18. století
Pavel Pumpr
Rok: 2017, Historie - Otázky - Problémy
článek v odborném periodiku

Oddělen od lidu? K postavení farního kléru ve společnosti českých zemí v 17. a 18. století
Pavel Pumpr
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pozůstalostní písemnosti kněží olomoucké (arci)diecéze z druhé poloviny 18. století
Pavel Pumpr
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Spatial mobility among the clergy and the regionalization of clerical careers in the 18th century: the example of the Liechtenstein estates in North Moravia and Silesia
Pavel Pumpr
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Wien, Hausarchiv der regierenden Fürsten von und zu Liechtenstein, badatelský pobyt, 18.-21. 9. 2017
Pavel Pumpr
Rok: 2017
působení v zahraničí

Wien, Hausarchiv der regierenden Fürsten von und zu Liechtenstein, Österreichische Nationalbibliothek, Universitätsbibliothek, badatelský pobyt, 13.-16. 11. 2017
Pavel Pumpr
Rok: 2017
působení v zahraničí

Farář jako člen venkovské elity? K otázce postavení katolického kléru ve venkovské společnosti českých zemí v 17. a 18. století
Pavel Pumpr
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nižší klérus mezi Tridentinem a osvícenstvím: Cesty k uchopení kolektivní identity jedné sociální skupiny
Pavel Pumpr
Rok: 2016
uspořádání konference, workshopu

Nižší klérus na Moravě v 18. století jako badatelské téma
Pavel Pumpr
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Původ, profesní struktura a kariéry patronátního kléru severomoravských a slezských lichtenštejnských panství ve druhé polovině 18. století
Pavel Pumpr
Rok: 2016, Časopis Matice moravské
článek v odborném periodiku

Wien, Hausarchiv der regierenden Fürsten von und zu Liechtenstein, Österreichische Nationalbibliothek, Universitätsbibliothek, badatelský pobyt, 7.-10. 11. 2016
Pavel Pumpr
Rok: 2016
působení v zahraničí

Girona, University of Girona, aktivní účast na konferenci, 7.-10. 9. 2015
Pavel Pumpr
Rok: 2015
působení v zahraničí

K otázce raně novověkého vývoje farního desátku. Příklad farnosti Moravská Ostrava (1581-1808)
Pavel Pumpr
Rok: 2015, Časopis Matice moravské
článek v odborném periodiku

The parish priest as a member of the rural elite? The example of the Catholic clergy in the Czech lands in the seventeenth and eighteenth centuries
Pavel Pumpr
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dějiny venkovských poddaných jako dějiny venkovských farníků? Poznámky k životu obyvatel farností na panství Třeboň na přelomu 17. a 18. století
Pavel Pumpr
Rok: 2014, Východočeské listy historické
článek v odborném periodiku

Struktura moravského duchovenstva ve světle nejstaršího katalogu kléru olomoucké diecéze z roku 1745/1746
Pavel Pumpr
Rok: 2014, Folia Historica Bohemica
článek v odborném periodiku

Nižší klérus na barokní Moravě mezi normou a realitou. Příspěvek k prosazování norem pro život kléru v olomoucké diecézi
Pavel Pumpr
Rok: 2012, Časopis Matice moravské
článek v odborném periodiku

Beneficia, záduší a patronát v barokních Čechách. Na příkladu třeboňského panství na přelomu 17. a 18. století
Pavel Pumpr
Rok: 2010, Matice moravská
odborná kniha

Kostely farní nebo patronátní? K postavení farních kostelů v systému správy šlechtického dominia na příkladu panství Třeboň na přelomu 17. a 18. století
Pavel Pumpr
Rok: 2008
stať ve sborníku

Farní klérus
Pavel Pumpr
Rok: 2007, Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, zemé, kultura
kapitola v odborné knize

Peníze nervem společnosti. K finančním poměrům na Moravě od poloviny 14. do počátku 17. století
Pavel Pumpr, Bronislav Chocholáč, Tomáš Borovský
Rok: 2007, Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, zemé, kultura
odborná kniha

Osobnosti moravských dějin (1)
Pavel Pumpr, Libor Jan, Demeter Malaťák, Zdeněk Drahoš
Rok: 2006
ediční a redakční práce

Nenalezen žádný záznam.

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamůAutorNázev práceTypRok
Černý MarcelEkonomické zázemí opavské jezuitské koleje v 18. stoletíbakalářská 2018 


Nižší klérus na Moravě v 18. století mezi stavem a profesí
Hlavní řešitelMgr. Pavel Pumpr, Ph.D.
Období1/2016 - 12/2018
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavřešený
facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub