Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Základní techniky šití kůže pro studenty LF OU
Id projektuIRP201523
Hlavní řešitelprof. MUDr. Peter Ihnát, Ph.D., MBA
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
AnotaceNa základě průzkumu zájmu mezi studenty LF OU byl identifikován zvýšený zájem studentů o rozvoj praktických profesních dovedností v oblasti chirurgie. Předkládaný projekt umožní studentům prakticky si osvojit dovednosti spojené s šitím a uzlením chirurgických ran. Dovednosti, které studenti získají praktickým nácvikem na výukových modelech, následně zužitkují při asistencích u reálných operačních výkonů v rámci výuky předmětu Chirurgie.