Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Inovace tlumočnických disciplín oddělení polonistiky FF OU
Id projektuIRP201516
Hlavní řešitelPhDr. Jiří Muryc, Ph.D.
Období2/2015 - 12/2015
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
AnotacePředkládaný projekt sleduje zejména zkvalitnění a zefektivnění výuky tlumočnických disciplín v rámci stávajících oborů realizovaných oddělením polonistiky katedry slavistiky FF OU. Projekt vychází ze specifikace uvedeného tematického okruhu s cílem vytvořit studijní a didaktický materiál multimediálního charakteru, jenž bude po ukončení projektu přístupný posluchačům dotčených studijních oborů, zejména bakalářského oboru Polština ve sféře podnikání (K) a navazujícího magisterského oboru Polština pro překladatelskou praxi (P), a to v elektronické podobě na webu Ostravské univerzity. Projekt předkládá a zajišťuje vyučující translatologických a tlumočnických disciplín oddělení polonistiky s teoretickými a praktickými zkušenostmi z oboru ústního tlumočení (konsekutivního a simultánního). Projekt spočívá v přípravě a pořízení audionahrávek ve dvou ekvivalentních jazykových mutacích ? polština a čeština. Audionahrávky umožní nácvik obousměrného ústního převodu mezi zmíněnými jazyky a budou doplněny o pracovní listy s jazykovými a tlumočnickými úkoly k jednotlivým nahrávkám (např. nácvik tlumočnických strategií). Projekt se tedy dle zadávací dokumentace tematického okruhu A, specifikace b) v rámci inovace předmětu zaměřuje na tvorbu studijního materiálu multimediálního charakteru, v němž spojuje digitalizovanou složku zvuku a textu v jeden interaktivní celek (viz Vyhlášení výběrového řízení k předložení projektů financovaných z IRP pro rok 2015, bod II., s. 3).