Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > Věda a umělecká činnost > Projekty a granty

Ostravská univerzita

Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Specifický VŠ výzkum
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Práce s odborným textem ve francouzštině
Id projektuIRP201510
Hlavní řešitelMgr. Iva Dedková, Ph.D.
Období2/2015 - 12/2015
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
AnotacePředmětem projektu je inovace studijních předmětů KRO/KPROT Práce s odborným textem (Francouzština ve sféře podnikání ? kombinovaná forma, jednooborové studium)a KRO/PRODB Práce s odborným textem (Francouzština ve sféře podnikání ? prezenční forma, jednooborové studium) prostřednictvím tvorby studijního materiálu multimediálního charakteru. Studijní materiál (multimediální výuková opora) bude vytvořen ve francouzském jazycea spolu s textovou částí bude obsahovat ukázky autentických článků z frankofonního tisku (např. informace o současné ekonomické situaci či o politice EU), autentické fotografie rozličných nápisů a oznámení, autentické dokumenty či interaktivní odkazy na televizní reportáže, reklamy a odborné slovníky. K studijnímu materiálu budou připojena interaktivní cvičení sestavená v programu Hot potatoes ? texty na doplňování, testy s výběrem odpovědí z více možností, cvičení na přiřazování, překladová cvičení, cvičení na slovosled či křížovky. Cílem těchto cvičení bude upevnění probírané látky s okamžitou zpětnou vazbou. Nedílnou součást studijního materiálu budou tvořit také autentické filmové a zvukové nahrávky pořízené v průběhu zahraniční pracovní cesty a související s tematikou projektu (tj. odborného textu). Studijní materiál bude zveřejněn na webových stránkách Ostravské univerzity v systému Moodle po dobu min. 5 let (či více) a bude volně přístupný jak studentům Ostravské univerzity, tak jejím akademickým pracovníkům, respektive zájemcům z širší veřejnosti. Předkládaný projekt vychází z potřeby katedry romanistiky inovovat stávající výukovou oporu ?STANIEK, S. Práce s odborným textem. Ostrava: OU, 2005?, neboť tato již neodpovídá požadavkům obou předmětů a nebyla recenzována.Po ukončení projektu představí řešitelka výsledky své práce též na vědecké konferenci (např. 6. mezinárodní konference Vědecký výzkum a výuka jazyků 2015, Univerzita Hradec Králové).
facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
soundcloud
rss
social hub