Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Prohloubení spolupráce mezi katedrou českého jazyka, Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě a Institute für Slawistik, Philologisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät, Universität Wien v oblasti kvantitativní lingvistiky
Id projektuIRP201509
Hlavní řešitelprof. Mgr. Radek Čech, Ph.D.
Období2/2015 - 12/2015
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
AnotaceV rámci projektu dojde k prohloubení spolupráce mezi katedrou českého jazyka, FF OU a Institute für Slawistik, Philologisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät, Universität Wien. Konkrétně půjde o dvanáctidenní pracovní pobyt navrhovatele projektu na Institute für Slawistik, Wien. Při tomto pobytu bude navrhovatel konzultovat s Dr. Emmerichem Kelihem otázky týkající se kvantitativnělingvistického výzkumu a výuky předmětů, které s tímto badatelským směrem souvisejí ? konkrétně jde o předměty Kvantitativní textové analýzy, KCJ/QATEA a Úvod do korpusové lingvistiky, KCJ/UKORP vyučované na FF OU. Dr. Emmerich Kelih je jednou z významných osobnostní kvantitativní lingvistiky v Evropě, mimo jiné byl v letech 2012?2014 prezidentem International Quantitative Linguistics Association (http://iqla.org). Navrhovatel s E. Kelihem spolupracuje téměř dva roky ? např. společně prezentovali výsledky výzkumu na dvou mezinárodních konferencích.