Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Dlouhodobé změny autonomní činnosti srdce v procesu stárnutí v závislosti na psychosociálhních faktorech a faktorech životního stylu - longitudinální populační kohortová studie
Id projektuSGS23/LF/2015
Hlavní řešitelMgr. Vera Kristýna Jandačková, Ph.D.
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotacePodstatná část světového výzkumu se zaměřuje na biomarkry, které pomáhají identifikovat lidi ve vyšším riziku rozvoje kardiovaskulárního onemocnění (CVD). Jedním z předních ukazatelů je dysfunkce autonomního nervového systému (ANS). Variabilita srdeční frekvence (HRV) je neinvazivní technika, která dokáže ANS hodnotit. Klinické i epidemiologické studie ukázaly, že nízká HRV je dobrým prediktorem ischemické choroby srdeční i srdeční mortality. Avšak používání měření HRV v klinické praxi je problematické, protože existuje množství faktorů, které mohou nezávisle riziko CVD zvýšit. Je proto důležité charakterizovat změny HRV v procesu stárnutí v závislosti na významných faktorech. Cílem projektu je sledovat dlouhodobé změny variability srdeční frekvence v závislosti na významných psychosociálních faktorech a faktorech životního stylu. Práce navazuje na dlouhodobou spolupráci V.K. Jandačkové s předními odborníky epidemiologie z Department of Epidemiology and Public Health, University College London.