Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Separace klonálních buněk pro účely izolace DNA/RNA u monoklonálních gamapatií
Id projektuSGS03/LF/2015-2016
Hlavní řešitelMgr. Tereza Ševčíková, Ph.D.
Období1/2015 - 12/2016
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceNové techniky, včetně metod využívajících mikročipy, umožnily rozšířit poznání biologie buněk a buněčných stavů. Aplikace těchto metod je však závislá na schopnosti efektivně izolovat a purifikovat specifické typy buněk z buněčných suspenzí, případně tkání. Fluorescenčně aktivovaná separace (FACS) je nejlepší možnou metodou pro získání populace buněk zájmu o nejvyšší čistotě. Nicméně protilátky proti povrchovým buněčným markerům umožňují fenotypizovat a následně separovat pouze omezené množství odlišných typů buněk. Tento fakt způsobuje vážnou metodologickou překážku také při studiu monoklonálních gamapatií (MG). Monoklonální gamapatie jsou charakterizovány přítomností monoklonálních imunoglobulinů produkujících jeden typ imonuglobulinů. Aberantní plazmatické buňky u MG mohou být identifikovány a separovány pomocí FACS také na základě značení a sledování exprese intracelulárních imunoglobulinů. Hlavním cílem navrhovaného projektu je zavedení standardizovaného postupu pro separaci klonálních buněk pomocí FACS s využitím intracelulárního barvení a pro následnou izolaci DNA/RNA.