Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Kultura mlynářství na Moravě
Id projektuSGS06/FF/2015
Hlavní řešitelProf. PhDr. Ing. arch. Miloš Matěj, Ph.D. et Ph.D.
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceJde o specifický výzkum probíhající již třetím rokem, SGS/FF/2015 bude tématem a strukturou navazovat na dílčí výsledky z SGS3/FF/2014. Projekt je rozdělen do čtyř základních bodů. A) Terénní průzkum provozních jednotek, které vyplynuli z předešlého terénního výzkumu. B) Hlavním úkolem projektu bude podrobně zpracovat vybrané dochované objekty. C) Zpracování rodinného archivu mlynáře Semeráda, jenž je exkurzí do každodennosti mlynářství . D) Připravení disertační práce, konzultace s odborníky v zájmovém oboru.