Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU

Miloš Matěj


titul, jméno, příjmení:Prof. PhDr. Ing. arch. Miloš Matěj, Ph.D. et Ph.D.
místnost, podlaží, budova: DM 206, budova DM
funkce:
obor činnosti:heuristika památkové péče, technické památky
katedra / středisko (fakulta): Katedra dějin umění a kulturního dědictví (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2005
e-mail:Nenalezen žádný záznam.Leopold a Paul Kupelwieser. Umění, průmysl a architektura
Miloš Matěj
Rok: 2016, Galerie výtvarného umění v Ostravě
odborná kniha

Mapa příběhů. Technické dědictví Moravy a Slezska
Květa Jordánová, Petra Mertová, Radek Slabotínský, Miloš Matěj, Alena Borovcová, Bohumír Smutný ... další autoři
Rok: 2015, Technické muzeum v Brně
odborná kniha

Technické památky Moravy a Slezska
Alena Borovcová, Pavel Maren, Michaela Ryšková, Miloš Matěj, Květa Jordánová
Rok: 2015
ostatní

Kulturní dědictví Vítkovických železáren
Miloš Matěj, Irena Korbelářová
Rok: 2014, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě
odborná kniha

Podíl výrobních podniků na území dnešní České republiky na výstavbě flotily rakousko-uherských bitevních lodí
Miloš Matěj
Rok: 2014, Zprávy památkové péče
článek v odborném periodiku

Cultural monuments of the Rosice-Oslavany industrial area.
Miloš Matěj, Jaroslav KLÁT, Jarmila PLCHOVÁ, Jan KYSELÁK
Rok: 2013, Národní památkový ústav
odborná kniha

Chceme, nebo nechceme technické a průmyslové památky?
Miloš Matěj
Rok: 2013, Zprávy památkové péče
článek v odborném periodiku

Industrial complexes in Ostrava to be nominated on the UNESCO tentativelist
Miloš Matěj
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Koncepce a realizace obnovy a zpřístupnění Národní kulturní památky Dolu Michal / Petr Cingr
Miloš Matěj
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Koncepty pro uchování industriálních kulturních památek v Evropě a České republice
Miloš Matěj
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Technické památky města Hranic a okolí
Miloš Matěj
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Technické památky na Moravě a ve Slezsku
Miloš Matěj
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kulturní památky rosicko-oslavanské průmyslové aglomerace
Miloš Matěj, Jaroslav Klát, Jarmila Plchová, Jan Kyselák
Rok: 2012, NPÚ ÚOP v Ostravě
odborná kniha

Odešel ing. arch. Jiří Gwuzd, CSc.
Miloš Matěj
Rok: 2012, Zprávy památkové péče
článek v odborném periodiku

Model dolu Alexandr a jeho využití v památkové praxi
Miloš Matěj
Rok: 2011, Časopis Společnosti přátel starožitnost
článek v odborném periodiku

Severní dráha císaře Ferdinanda
Alena Borovcová, Alena Borovcová, Miloš Matěj, Miloš Matěj
Rok: 2010, Jaga Group s.r.o
kapitola v odborné knize

Exkursion in das Mährische Ostrau zu Kohle und Stahl
Miloš Matěj
Rok: 2009, Industrie-Kultur
článek v odborném periodiku

Jihomoravský lignitový revír z hlediska zájmu památkové péče. In Sborník přednášek z pracovních seminářů Hornického muzea a Klubu přátel hornického muzea v Ostravě
Miloš Matěj, Jana Kynclová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Kulturní památky ostravsko-karvinského revíru
Miloš Matěj, Jaroslav Klát, Irena Korbelářová
Rok: 2009, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě
odborná kniha

Limity památkové péče a průmyslové dědictví
Miloš Matěj
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Mezinárodní konference Gotické umění Slezska pořádaná Národním památkovým ústavem a městem Krnovem
Miloš Matěj, Daniela Rywiková
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Postkongresová exkurze mezinárodní konference TICCIH.
Miloš Matěj, Alena Borovcová, Jana Kynclová, Květa Jordánová
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Průmyslová krajina-zahraniční příklady řešení a možnosti jejich využití v ostravské průmyslové aglomeraci. In. Sborník referátů odborné mezinárodní konference Průmyslová krajina 2009
Miloš Matěj
Rok: 2009
stať ve sborníku

Průmyslová krajina-zahraniční příklady řešení a možnosti jejich využití v ostravské průmyslové aglomeraci In. Sborník referátů odborné mezinárodní konference Průmyslová krajina 2009
Miloš Matěj
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

XIV International TICCIH Congress ve  Freiberg, Německo - člen organizačního výboru a organizátor postkongresové exkurze v Ostravské průmyslové aglomeraci
Miloš Matěj
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

XIV. mezinárodní kongres TICCIH a navazující odborná exkurze v Ostravě
Miloš Matěj
Rok: 2009, Zprávy památkové péče
článek v odborném periodiku

Zachování a obnova kulturních památek železnice Severní dráhy Ferdinandovy na území České republiky.
Miloš Matěj
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zachování a obnova kulturních památek železnice Severní dráhy Ferdinandovy na území České republiky. In Umenie na Slovensku v historických a kultúrnych súvislostiach 2008. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie.
Miloš Matěj
Rok: 2009
stať ve sborníku

Cultural monuments of the Ostrava-Karviná coalfield
Miloš Matěj, Jaroslav Klát, Irena Korbelářová
Rok: 2008, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě
odborná kniha

Péče o technické a industriální památky
Miloš Matěj
Rok: 2008, Zprávy památkové péče, č. 5
článek v odborném periodiku

Promarněná příležitost...
Miloš Matěj
Rok: 2008, Zprávy památkové péče, č. 4
článek v odborném periodiku

Příklady zachování kulturního dědictví textilního průmyslu v Polsku a Francii
Miloš Matěj
Rok: 2008, Zprávy památkové péče, č. 3
článek v odborném periodiku

Hlubina coal mine, coking plant and blast furnaces at Vítkovice iron works
Miloš Matěj
Rok: 2007
stať ve sborníku

Industrial Complexes in Ostrava. To be nominated for Inscription on the UNESCO
Miloš Matěj, Věra Kučová
Rok: 2007, National Institute for the Protection and Conservation of Monuments and Sites, Central unit in Prague and Regional Department in Ostrava
odborná kniha

Industriální soubory v Ostravě. Vybrané k nominaci na zápis do seznamu světového dědictví UNESCO
Miloš Matěj, Věra Kučová
Rok: 2007, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě
odborná kniha

National Cultural Heritage Site Michal / Petr Cingr Coal Mine, Ostrava
Miloš Matěj, Jaroslav Klát
Rok: 2007, National Institute for the Protection and Conservation of Monuments and Sites Regional Unit in Ostrava
odborná kniha

National report
Miloš Matěj
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ostravská průmyslová aglomerace. Příklad celkového řešení průmyslového dědictví (hornické, hutnické a železniční památky a dělnické kolonie)
Miloš Matěj
Rok: 2007, Národní muzeum
kapitola v odborné knize

Ostravská průmyslová aglomerace. Technické památky v památkové péči
Miloš Matěj
Rok: 2007, Národní muzeum
kapitola v odborné knize

Preserving and restoring cultural heritage sites of the Northern Ferdinand railway
Miloš Matěj
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Národní kulturní památka Důl Michal / Petr Cingr v Ostravě
Miloš Matěj, Jaroslav Klát
Rok: 2006, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě
odborná kniha

Praktické příklady zachování průmyslového kulturního dědictví a jeho animace v oblasti Porúří ve Spolkové republice Německo
Miloš Matěj
Rok: 2006, Zprávy památkové péče, č. 5
článek v odborném periodiku

Technické a průmyslové památky z hlediska zájmů památkové péče
Miloš Matěj
Rok: 2006
stať ve sborníku

Plnění výzkumného záměru Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Ostravě v letech 1999 - 2004
Miloš Matěj
Rok: 2005
stať ve sborníku

Úvodem
Miloš Matěj
Rok: 2005
stať ve sborníku

Vývoj průmyslu jako předpoklad rozvoje Ostravy
Miloš Matěj
Rok: 2005
stať ve sborníku

Animace průmyslového dědictví
Miloš Matěj, Eva Dvořáková
Rok: 2004, Zprávy památkové péče, č. 4
článek v odborném periodiku

Obnova národních kulturních památek v Ostravě
Miloš Matěj, Jana Kynclová
Rok: 2004, Zprávy památkové péče, č. 4
článek v odborném periodiku

Technické památky v Čechách a na Moravě a ve Slezsku. IV. díl, Š-Ž. Slovníky. Dodatky, (hesla pod šifrou MAT). Ed. Hana Hlušičková
Miloš Matěj
Rok: 2004, Libri
kapitola v odborné knize

Industrie-kultur
Miloš Matěj
Rok: 2003, Zprávy památkové péče, č. 4
článek v odborném periodiku

Památky hornické činnosti
Miloš Matěj
Rok: 2003
stať ve sborníku

Průmyslové dědictví ostravské aglomerace
Miloš Matěj
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Technické památky v Čechách a na Moravě a ve Slezsku. III. díl, P-S, (hesla pod zkratkou MAT). Ed. Hana Hlušičková
Miloš Matěj
Rok: 2003, Libri
kapitola v odborné knize

Zpřístupnění depozitáře vybraného technického zařízení Vítkovických železáren
Miloš Matěj, Jana Kynclová
Rok: 2003
stať ve sborníku

Zpřístupnění depozitáře vybraného technického zařízení Vítkovických železáren
Miloš Matěj, Petr Bajs, Jana Kynclová
Rok: 2003
stať ve sborníku

Das Industriebe des Ostrauer Ballungsgebietes
Miloš Matěj
Rok: 2002, Industrie - kultur
článek v odborném periodiku

Industriedenkmalpflege in der Tschechischen Republik. Entwicklung und Strukturn
Miloš Matěj
Rok: 2002, Industrie - kultur
článek v odborném periodiku

Opomíjená součást kulturního dědictví
Miloš Matěj
Rok: 2002, Fórum architektury a stavitelství
článek v odborném periodiku

Průmyslové dědictví jako prostředek vzájemné evropské integrace
Miloš Matěj
Rok: 2002
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Technické památky v Čechách a na Moravě a ve Slezsku. II. díl H-O, (hesla pod zkratkou MAT). Ed. Hana Hlušičková
Miloš Matěj
Rok: 2002, Libri
kapitola v odborné knize

Kulturní dědictví centrálního kladenského revíru
Miloš Matěj
Rok: 2001, Zprávy památkové péče
článek v odborném periodiku

Limity indrustriálního skanzenu
Miloš Matěj
Rok: 2001, Fórum architektury a stavitelství
článek v odborném periodiku

Pravda posledního pracovního dne
Miloš Matěj
Rok: 2001, Fórum architektury a stavitelství
článek v odborném periodiku

Specifický charakter průmyslových a technických památek
Miloš Matěj
Rok: 2001
stať ve sborníku

Technické památky v Čechách a na Moravě a ve Slezsku. I. díl, A-G, (hesla pod zkratkou MAT). Ed. Hana Hlušičková
Miloš Matěj
Rok: 2001, Libri
kapitola v odborné knize

Zabytki przemyslu w republike Czeskiej
Miloš Matěj
Rok: 2001
stať ve sborníku

Technické památky a problematika ruin
Miloš Matěj
Rok: 1998, Zprávy památkové péče
článek v odborném periodiku

Třinecké železárny z hlediska náprav památkové péče
Miloš Matěj, Michaela Ryšková
Rok: 1998
stať ve sborníku

Železniční stavby a zařízení z hlediska památkové péče
Miloš Matěj, Alena Borovcová
Rok: 1998
stať ve sborníku

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůZkratkaNázev předmětu
BP1Bakalářská práce, seminář 1
BP2Bakalářská práce, seminář 2
BP3Bakalářská práce, seminář 3
DIPS1Diplomový seminář 1
DIPS2Diplomový seminář 2
DIPS3Diplomový seminář 3
HPPHistorie památkové péče
HZM1Heuristika, zobrazovací metody 1
HZM2Heuristika, zobrazovací metody 2
OKPObnova kulturních památek
PATPrůmyslová architektura a typologie
PPMPraktikum v NPÚ a v muzeích
PRARPrůmyslová archeologie
PRPPPPrávní předpisy památkové péče
PRUMDPrůmyslový desing - historický vývoj
PUPDPublicita průmyslového dědictví
RETEPRestaurování technických památek
RKPORevitalizace a konverze průmysl. objektů
RSERočníková seminární práce
SK1Historický vývoj stavebních konstrukcí 1
TPOZTypologie průmyslových objektů
UDPDÚvod do průmyslového dědictví
UPPÚvod do památkové péče
URPAUdržitelný rozvoj průmyslového dědictví
1HVSKHistorický vývoj stavebních konstrukcí
1TEDOTechnická dokumentace se zam.na tech.p.
2CADSCAD systémy - praktický seminář
2HZM2Heuristika, zobrazovací metody 2
2UDPDÚvod do průmyslového dědictví
2UPAMÚvod do památkové péče
3TPAMTeorie památkové péče
3TPO1Typologie průmyslových objektů 1
3TPO2Typologie průmyslových objektů 2
4STHPStavebně historické průzkumy
5PDAHPrůmyslové dědictví - analýza hodnot
7PRPPPrávní předpisy památkové péče
7RTEPRestaurování technických památek
9DSKDěj. každoden., mentalit a kolekt. pam.
9PMKPrameny a metody kulturních dějin


AutorNázev práceTypRok
Rosová RomanaDřevěné kostely na Těšínsku a jejich kulturně-historický kontextdisertační 2018 
Borovcová AlenaSeverní dráha císaře Ferdinanda, historie a stavební vývoj trati od založení společnosti do současnosti, se zaměřením na hlediska památkové péčedisertační 2014 
Klučarovská NikolaPrezentácia kultúrneho dedičstva v online priestorediplomová 2021 
Špacírová MonikaSystém rozvodu elektrické energie z pohledu památkové péčediplomová 2019 
Hajnová RenátaCukrovary, zpracování vybraných lokalit v Čecháchdiplomová 2018 
Mrázková MagdalénaFormování názoru na hodnotu průmyslového dědictví a moderní architektury centra Moravské Ostravydiplomová 2018 
Recht PavlaRekonstrukce stavebního vývoje koksovny Vítkovických železárendiplomová 2018 
Míšanec RadekHistoricko-stavební vývoj Žofinské hutě v Moravské Ostravě ve 20. stoletídiplomová 2017 
Pavelková LucieSklářství na území Zlínského kraje z pohledu památkové péčediplomová 2017 
Plachý FilipVýroba televizních přijímačů na území Československa z hlediska muzejnictvídiplomová 2017 
Barišová LenkaTextilní průmysl a možnosti jeho muzejní prezentace diplomová 2015 
Pavelek HubertVývoj varhanářských technologií v 19.století na příkladu vybraných moravských a slezských varhanářůdiplomová 2013 
Gašpárek PetrMlynářská usedlost rodiny Podešvových a vodní dílo Věžeckého potoka. Katalogizace mlýnů v okr. Kroměříždiplomová 2012 
Nohavicová LadaZbrojovka Vsetín v kontextu podniků zbrojní a související výroby se zaměřením na oblast Moravy. Historie podniku, památková ochrana, možnosti nového využití.diplomová 2012 
Pečenka LukášAktuální dokumentace železničních točnic ve středočeském obvodu s přihlédnutím na konstrukční vývoj zařízení a jejich výrobců z hlediska památkové péče.diplomová 2011 
Flokovičová PetraPotravinářský průmysl v okrese Bruntál z hlediska památkové péčediplomová 2009 
Martišková IvanaProblematika historie a vývoje včelích úlů jako kulturně- historický fenoméndiplomová 2009 
Krasnyanyk LesyaPodnikatelské aktivity architekta Jindřicha Freiwalda na Podkarpatské Rusidiplomová 2008 
Kudrna JanOchrana a renovace historických automobilů-reflexe stávajících přístupů a návrh metodikydiplomová 2008 
Nitra TomášRozvoj regionálních letišť na území bývalého Československa se zaměřením na jejich architektonický charakterdiplomová 2008 
Skulina MichalHutní odvaly na Ostravskudiplomová 2008 
Vitásková KarinHistorie zacházení s průmyslovou kulturou. Památková péče a její rostoucí význam v tomto oborudiplomová 2008 
Borovcová AlenaPivovarský průmysl v Olomoucidiplomová 2007 
Grymová KarolínaElektrifikace Ostravska a její prezentace formou expozice páry a elektrické energie NKP Důl Michal/Petr Cingr v Ostravě - Michálkovicíchdiplomová 2006 
Jung JiříJulius Bühler - architekt knížete Karla Maxe Lichnovskéhodiplomová 2006 
Nováková MartinaArchitektonické řešení a vzájemné srovnání nejdůležitějších cukrovarů v majetku rodiny Proskowetzů - cukrovary, Břeclav, Kvasice, Všetulydiplomová 2006 
Sternadelová JanaVeřejné úzkorozchodné dráhy v ostravsko-karvinské průmyslové aglomeracidiplomová 2006 
Lasotová VladimíraZprostředkování významů a hodnot dědictví ostravské průmyslové aglomerace a Dolu Michal veřejnostidiplomová 2005 
Nováková HanaKleinovské železárny, jejich historický vývoj a jejich hodnocení z hlediska památkové péčediplomová 2005 
Šťastná MarieTvorba architektů Josefa Místeckého a Bohumíra Kupky v souvislosti s činností Státní odborné školy pro zpracování dřeva ve Valašském Meziříčídiplomová 2005 
Telařík LiborMalé vodní elektrárny připojené do veřejné sítě na území bývalého Severomoravského kraje z pohledu památkové péčediplomová 2005 
Zajícová IvanaŠkolní budovy v Bruntále a okolí, realizované na přelomu 19. a 20. stoletídiplomová 2005 
Zajícová IvanaŠkolní budovy v Bruntále a okolídiplomová 2005 
Sedláčková AnnaVisuté lanové dráhybakalářská 2020 
Klučarovská NikolaIndustriálne dedičstvo v Košiciach a jeho prezentácia formou modelubakalářská 2019 
Recht PavlaRekonstrukce stavebního vývoje dolu Hlubinabakalářská 2016 
Míšanec RadekHistoricko stavební vývoj Žofínské hutě v Moravské Ostravě.bakalářská 2015 
Jurošková PetraLandsbergovi, podnikatelská rodina ve Frýdku-Místkubakalářská 2012 
Šádková LucieZvonařská tradice rodiny Manouškovýchbakalářská 2011 
Gašpárek PetrVodní mlýny v Roštíně z hlediska památkové péčebakalářská 2010 
Balabán KryštofDokumentace mlýnského náhonu v Ostravě z hlediska památkové péčebakalářská 2009 
Buček TomášStavby pro skladování rostlinných komodit v katastru města Olomouce z hlediska památkové péčebakalářská 2009 
Kotlandová MichaelaVeřejné garáže Palace v Hradci Králové z hlediska památkové péčebakalářská 2009 
Myška JanDokumentace a hodnocení výtopny v Jaroměři z hlediska památkové péčebakalářská 2009 
Nohavicová LadaAreál Zbrojovky Vsetín z hlediska památkové péčebakalářská 2009 
Pečenka LukášAktuální dokumentace a vývoj železničních točen v České republice z hlediska památkové péčebakalářská 2009 
Vališová KláraPůsobení architekta Arthura Corazzy v Jihlavě a vývoj jeho stavebbakalářská 2009 
Flokovičová PetraKomunální potravinářský průmysl v Krnověbakalářská 2007 
Křížová Roztomilá MichalaKomunální průmysl v Krnově- plynárna,elektrárna, veřejné osvětlení, kanalizace, vodovod z hlediska památkové péčebakalářská 2007 
Martišková IvanaHistorie a vývoj včelích úlů, včelnic, včelníků a včelínů od přirozených obydlí včelstev po současnost na území České republikybakalářská 2007 
Rojčíková VěraMlýn Samuely - Wechsberg v Moravské Ostravě, Mlýnský náhon v Moravské Ostravěbakalářská 2007 
Suchánková PavlínaVývoj, skladba a kulturní význam cirkusových stanů a jejich příslušenstvíbakalářská 2007 
Ždiniaková PavlínaObilní sklady akciové společnosti zemědělského zásobování a nákupu v Novém Jičíněbakalářská 2007 
Krasnyanyk LesyaKolonie rodinných domků v městě Chust. Architekt Jindřich Freiwald.bakalářská 2006 
Kudrna JanHistorická požární technika Moravskoslezského krajebakalářská 2006 
Nitra TomášLetiště Mošnov - dokumentace a hodnocení z hlediska památkové péčebakalářská 2006 
Řeháková JanaVývoj a význam turistického střediska Pustevny a jeho kulturní a společenský vliv na Valašskubakalářská 2006 
Kuchejdová KristaKlasicistní profánní architektura v Bruntálebakalářská 2005 
Pavlovič Martin MichalVývoj arcibiskupského náhonu ve Frýdlantě nad Odrou a jeho současný stavbakalářská 2005 
Rucká PavlaKošicko-bohumínská dráhabakalářská 2005 
Šíl JiříPivovarství na Královédvorsku z hlediska památkové péčebakalářská 2005 
Šíl JiříPivovarství na Královédvorsku z hlediska památkové péčebakalářská 2005 
Vitásková KarinŽDB, a.s a jejich urbanistická návaznost na město Nový Bohumínbakalářská 2005 


Kultura mlynářství na Moravě
Hlavní řešitelProf. PhDr. Ing. arch. Miloš Matěj, Ph.D. et Ph.D.
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Kultura mlynářství na Moravě
Hlavní řešitelProf. PhDr. Ing. arch. Miloš Matěj, Ph.D. et Ph.D.
Období1/2014 - 12/2014
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
soundcloud
social hub