OU > Věda a tvůrčí činnost > Projekty a granty

Ostravská univerzita

Projekty a grantyDatabáze všech projektů a grantů od roku 2010
Současná ruská a polská zpívaná poezie: komparativní pojetí
Id projektuSGS09/FF/2015
Hlavní řešitelMgr. Igor Jelínek, Ph.D.
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Anotace Cílem předkládaného projektu je zmapovat současný stav ruské a polské zpívané poezie a nalézt vzájemné paralely. Práce by měla mít komparativní charakter, který směřuje k propojení činnosti obou oddělení a vychází z vědeckého zaměření katedry slavistiky. Hlavním úkolem je provést terénní výzkum, tj. vycestovat do Polska a Ruské federace, sejít se se zpívajícími básníky či interprety, pořídit záznam interview a navštívit centra zpívané poezie (např. Moskva, Petrohrad, Varšava, Vratislav aj.). Jelikož již byly shromážděny jisté údaje prostřednictvím rozhovorů, bude úkolem popsat aktuální stav tohoto hudebně-literárního fenoménu a zasadit jej do širšího kulturně-historického kontextu. Projekt by měl zaplnit bílá místa na rusko-polské mapě zkoumání této mimořádně zajímavé a neprávem opomíjené kulturní problematiky. Ve druhém roce projektu bude hlavním výstupem monografie, k níž bude přiloženo CD, veškerá pozornost a síly budou zaměřeny na uskutečnění tohoto dlouhodobého záměru.
facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub