OU > Věda a tvůrčí činnost > Projekty a granty

Ostravská univerzita

Projekty a grantyDatabáze všech projektů a grantů od roku 2010
Ostravsko v osidlech komunistického režimu. Proměny každodenního života na Ostravsku v období let 1948-1989
Id projektuSGS19/FF/2015-2016
Hlavní řešitelprof. PhDr. Nina Pavelčíková, CSc.
Období1/2015 - 12/2016
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotacePodstatou projektu je zapojení čtyř studentů doktorského studia do týmové práce pod vedením dvou pedagogů, z nichž navrhovatelka je školitelkou dvou uvedených doktorandů. Tým se zaměří na obecné a metodické problémy výzkumu každodenního života obyvatel specifického regionu Ostravska v letech komunistického režimu. Jednotliví spolupracovníci projektu budou sledovat danou problematiku z úhlu pohledu témat svých disertačních prací. Dva z uvedených doktorandů se zaměří na každodennost prožívanou v podmínkách represivních opatření režimu proti katolickému duchovenstvu (perzekuce členů církevních řádů, každodenní život kněží a věřících ostravského děkanátu). Další dva studenti sledují běžný život příslušníků různých sociálních struktur obyvatelstva. Složení týmu umožňuje ověřovat možnosti různorodých metodických postupů (klasické metody historikovy práce s archivními prameny, oral history) a jejich vzájemné kombinace. Motivací pro podání projektu je snaha zapojit doktorandy do týmové práce, jejímž výsledkem bude požadovaná kvalita jejich dílčích i závěrečných výstupů. Ty budou realizovány formou vědeckých článků a studií v odborných recenzovaných časopisech.
facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub