Projekty a granty

Rozvojové projekty
Projekty územně správních celků
Interní granty
Operační programy
Projekty mezinárodní spolupráce
Kontakty pro vědu, rozvoj a transfer technologií


Databáze všech projektů a grantů od roku 2010
Literární a kulturní život německy mluvícího obyvatelstva na Hlučínsku
Id projektuSGS23/FF/2015
Hlavní řešitelPhDr. Irena Šebestová, CSc.
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceProjekt navazuje na hlavní směry výzkumu na Filozofické fakultě Ostravské univerzity orientujícími se na prostor regionu, krajiny a města v literárních a kulturních kontextech. Bude pokračovat ve výzkumu započatém v rámci SGS v roce 2014. Konkrétně se zaměří na literární a kulturní život německy mluvícího obyvatelstva na Hlučínsku. V tomto regionu s osobitou kulturou, která odráží po staletí formované soužití jazykových a kulturních menšin, se prolínají vlivy české, moravské, německé i polské. Německý aspekt v rámci zmíněného období je nepřehlédnutelný. Kulturní rozmanitost je chápána jako hodnota sama o sobě, jako podmínka společenského vývoje. Regionální literatura a kultura jsou nedílnou součástí literární a kulturní produkce a jsou jedním z jejich výrazných prvků. Úkolem řešitelského týmu bude zjistit, jakou měrou se německý psaná literatura a umělecká tvorba německy mluvících autorů podílela na celkovém literárním a kulturním životě regionu Hlučínska. Pozornost bude zaměřena především na literární tvorbu regionálních autorů, jejichž díla se k regionu Hlučínska vztahují. Součástí výzkumu bude analýza regionálního německy psaného tisku. Zkoumán bude kulturní přínos osobností, které svou literární tvorbou proslavili region Hlučínska na mezinárodní úrovni.